MHD Karlovy Vary

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY PŘEDPRODEJE JÍZDENEK

29. srpna 2018 v 22:25
V souvislosti se zaváděním nových technologií nákupů jízdenek se trvale mění provozní doba stacionárního předprodeje v Zeyerově ul. 19 na po-pá 8:00-17:00 (tj. stávající "prázdninová" provozní doba zůstane v platnosti i po skončení prázdnin).

Omezení na linkách MHD z důvodu pořádání City Triathlonu

29. srpna 2018 v 22:13

ČTVRTEK 30.8.2018

Linky č. 2 a 52: Nebudou od 6:00 hodin obsluhovat zastávku Divadelní náměstí.

PÁTEK 31.8.2018

Linky č. 1 a 4: V době od 14:00 do 23:00 hodin nepojedou v úseku Tržnice - Lázně III - Tržnice.
Linky č. 2 a 52: Nebudou obsluhovat zastávku Divadelní náměstí.
Linka č. 12: V době od 13:00 do 16:00 nepojede přes zastávky Keramická škola, Čankovská, Koupaliště Rolava a Mlýnská.

SOBOTA 1.9.2018

Od 14:30 do 15:30 a od 17:00 do 18:00 hodin budou zcela bez obsluhy zastávky Nemocnice, Horní nádraží a Vítězná. Dále dojde k těmto omezením:
Linka č. 1: V době od 12:00 do 23:00 hodin nepojede v úseku Tržnice - Lázně III - Tržnice.
Linka č. 2: Nebude obsluhovat zastávku Divadelní náměstí. Dále spoje v 14:52, 17:12 a 17:32 hodin od Tržnice k Lázním I pojedou přímo (bez zastávek) objízdnou trasou a zastávky U Jara až Richmond obslouží následně při zpáteční cestě od Lázní I k Tržnici.
Linka č. 3: Spoj v 14:56 hodin od Tržnice pojede přímo (bez zastávek) na Starou Kysibelskou a na Lidickou, kde skončí. Spoj v 17:07 hodin ze Staré Kysibelské pojede k Tržnici přímo (bez zastávek).
Linka č. 4: V době od 12:00 do 21:00 hodin linka nepojede.
Linka č. 5: Spoj v 14:25 hodin od Tržnice směr Sedlec skončí v zastávce Sedlecká, spoj v 14:42 ze Sedlece k Tržnici nepojede.
Linka č. 12: Spoje v 14:50, 16:50 a 17:30 hodin od Tržnice nepojedou přes zastávky Keramická škola, Čankovská, Koupaliště Rolava a Mlýnská.
Linka č. 15: Spoje v 14:36 a 17:14 hodin od Tržnice na Lidickou a v 14:46 a 17:24 hodin z Lidické k Tržnici pojedou přímo (bez zastávek). Spoj v 17:36 hodin od Tržnice na Lidickou pojede přímo (bez zastávek) a zastávky Nemocnice až Gagarinova obslouží následně při zpáteční cestě z Lidické k Tržnici.
Linka č. 17: Spoj v 17:00 hodin z Dalovic nepojede přes zastávky Prašná a Drahomíra.
Linka č. 19: Spoj v 14:55 hodin od Tržnice pojede přímo (bez zastávek) do Dubové, spoj v 17:07 hodin z Otovic nepojede přes zastávky Elektrosvit, Kamenického, Fričova, Růžový Vrch a Elite.
Linky č. 52 a 91: Nebudou obsluhovat zastávku Divadelní náměstí.
Příměstské linky: Spoj v 14:45 hodin z Karlových Varů na Boží Dar nepojede přes zastávky Růžový Vrch a Elektrosvit, spoj v 13:55 hodin z Božího Daru do Karlových Varů nepojede přes zastávky Elektrosvit a Růžový Vrch. Spoj v 16:10 hodin z Potůčků do Karlových Varů nepojede přes zastávku Mlékárna.

NEDĚLE 2.9.2018

Od 10:00 do 10:45 a od 15:00 do 15:45 hodin budou zcela bez obsluhy zastávky Nemocnice, Horní nádraží a Vítězná. Dále dojde k těmto omezením:
Linka č. 1: V době od 8:00 do 18:00 hodin nepojede v úseku Tržnice - Lázně III - Tržnice.
Linka č. 2: Spoje v 10:12 a 15:12 hodin od Tržnice k Lázním I pojedou přímo (bez zastávek) objízdnou trasou a zastávky U Jara až Richmond obslouží následně při zpáteční cestě od Lázní I k Tržnici.
Linka č. 3: Spoje v 10:07 a 15:07 hodin ze Staré Kysibelské pojedou k Tržnici přímo (bez zastávek).
Linka č. 4: V době od 8:00 do 18:00 hodin linka nepojede.
Linka č. 5: Spoje v 10:25 a 15:25 hodin od Tržnice do Sedlece budou o 5 - 10 minut opožděny.
Linka č. 12: Spoj v 10:06 a 14:50 hodin od Tržnice nepojede přes zastávky Keramická škola, Čankovská, Koupaliště Rolava a Mlýnská.
Linka č. 15: Spoje v 10:14 a 15:14 hodin od Tržnice na Lidickou pojedou přímo (bez zastávek).
Linka č. 17: Spoje v 10:05 a 15:05 hodin z Dalovic nepojedou přes zastávky Prašná a Drahomíra.
Linka č. 19: Spoje v 10:07 z Otovic a 15:12 hodin z Dubové nepojedou přes zastávky Elektrosvit, Kamenického, Fričova, Růžový Vrch a Elite.
Linka č. 52: Nebude obsluhovat zastávku Divadelní náměstí.


Omezení provozu linek MHD a IDKV

18. června 2018 v 19:30
Z důvodu konání cyklistického závodu dojde k následujícímu omezení linek MHD a IDKV:

Od úterý 19.6. 8:00 hodin do středy 20.6. 8:00 hodin budou linky č. 2 a 52 ukončeny u Lázní I. Zastávka Divadelní náměstí se nebude obsluhovat. Autovláček nebude v provozu.

Od středy 20.6. 8:00 hodin do čtvrtka 21.6. 9:20 hodin a ve čtvrtek 21.6. od 17:40 do 24:00 hodin budou linky č. 2 a 52 ukončeny u Richmondu v zastávce linky č. 7 a budou se jezdit otáčet na parkoviště KOME. V úseku Parkoviště KOME - Richmond pojede linka č. 2 jako náhrada za linku č. 20. Linka č. 20 a autovláček nebudou v provozu.
Ve čtvrtek 21.6. od 9:20 hodin do 17:40 hodin dojde k těmto opatřením:

Výluka z důvodu uzavírky mostu v Doubí

24. dubna 2018 v 21:07
Od středy 25.4.2018 dojde k uzavření Doubského mostu. Z tohoto důvodu dojde k následujícímu opatření v provozu MHD:


* školní spoje linky č. 16 nebudou zajíždět do Doubí
* noční linka č. 52 bude mít změněnou trasu a v úseku Dvory (Závodiště) - Svatošská pojede odklonem po Plzeňské ulici
* bude zavedena zvláštní linka č. 36, která pojede po trase Doubí - Doubský most

Jízdní řád linky MHD číslo 16: http://www.dpkv.cz/assets/lines/d-16a/Linka16.pdf
Jízdní řád linky MHD číslo 36: http://www.dpkv.cz/assets/lines/d-36/Linka36.pdf
Jízdní řád linky MHD číslo 52: http://www.dpkv.cz/assets/lines/n-52a/Linka52.pdf

Rekonstrukce uzavře Doubský most, pěší přepraví kyvadlová doprava

21. dubna 2018 v 21:50
Z důvodu rekonstrukce bude v době od 25. 4. do 15. 11. 2018 úplně uzavřen Doubský most na silnici I/20 v Karlových Varech. Po dobu uzavírky bude do provozu uvedena náhradní autobusová kyvadlová doprava. Ta zajistí a usnadní pohyb obyvatelům, kteří most využívají jako pěší spojnici při cestách do zaměstnání, škol, k lékaři nebo na autobusové zastávky na druhém břehu Ohře.
Spoje MHD:

Kyvadlový spoj bude jezdit mezi zastávkami Doubský most a U Zámečku. Doprava bude zdarma a bude zajištěna v pracovních dnech v časech od 6:50 do 8:00 hodin a od 12:30 do 14:30 hodin. Spoj bude provozovat Dopravní podnik Karlovy Vary.

Běžná dopravní obslužnost Tašovic linkami MHD bude zachována v plné míře. Dopravu dětí z této lokality do škol nadále zajistí školní spoje, které jezdí ráno z Tašovic bez přestupu k ZŠ 1. máje ve Dvorech a dále k ZŠ Poštovní v Tuhnicích a ZŠ Dukelských hrdinů a v odpoledních hodinách zpět. Na trase Doubí - ZŠ 1. máje ve Dvorech a zpět budou nasazeny náhradní spoje v rámci jízdního řádu linky č. 16. Pro zabezpečení přepravy cestujících ve večerních hodinách dojde i k úpravě trasy linky č. 52, která pojede po své trase od Tržnice do Dvorů, odkud se vrátí na Plzeňskou ulici a dále bude pokračovat do Doubí. Informace o provozu spojů budou zveřejněny na jízdním řádu linky č. 52.
Výlukové jízdní řády budou vyvěšeny na autobusových zastávkách a na webu Dopravního Podniku Karlovy Vary. Budou také dostupné v přepravní kanceláři dopravního podniku v Zeyerově ulici.

Objízdné trasy po dobu rekonstrukce Doubského mostu:
od Plzně:
pro osobní i nákladní dopravu - Studentská, Plzeňská, Tuhnický most
od Chebu:
vozidla nad 3,5 t - silnice I/6, Tuhnický most, Západní, Plzeňská, Studentská
vozidla do 3,5 t - Chebská, Kpt. Jaroše, Plzeňská, Studentská
od Prahy I.:
pro osobní i nákladní dopravu - silnice I/6, Dolní Kamenná, Tuhnický most, Západní, Plzeňská, Studentská
od Prahy II.:
vozidla nad 3,5 t - silnice I/6, Tuhnický most, Západní, Plzeňská, Studentská
vozidla do 3,5 t - Chebská, Kpt. Jaroše, Plzeňská, Studentská

Výluka z důvodu uzavírky Doubského mostu

11. dubna 2018 v 17:06
Plánovaná uzavírka Doubského mostu se zatím odkládá na neurčito.
Z důvodu uzavírky Doubského mostu od 16.4. do 15.11.2018 bude platit na linkách č. 16 a 52 výlukový jízdní řád.

Na lince č. 16 nebudou zajíždět školní spoje do Doubí, ale budou místo nich zavedeny zvláštní spoje z Doubí ke Škole Dvory a zpět. Po dobu výluky dále nepojede ranní spoj ve 4:00 hodin z Tašovic do Doubí.
Linka č. 52 bude mezi zastávkami Dvory (Závodiště) a Svatošská odkloněna po Plzeňské ulici.

Plánovaná uzavírka Doubského mostu se zatím odkládá na neurčito.

Změna jízdního řádu od 1.4.2018

1. dubna 2018 v 0:14
Od neděle 1.4.2018 dochází k několika změnám v Karlovarské MHD. První změnou je posílení linky číslo 4 z důvodu požadavku léčebny Mánes. Navíc na této lince budou nově celodenně autobusy standartní délky. Další změnou je že některé spoje budou opět jezdit přes Sadovou ulici a některé spoje budou zajíždět na Horní Nádraží. Dále bude prodloužen provoz na lince číslo 5 o víkendech a ve dnech státních svátků. Na lince číslo 6 dojde v době špičky posílení intervalů z 15 na 12 minut.

Omezení provozu linky MHD č. 21

26. března 2018 v 15:39
Z důvodu pokračující rekonstrukce Buchenwaldské ulice dojde od 1.4. do 30.6.2018 k omezení linky MHD č. 21.
Linka bude jezdit pouze v úseku Tržnice - Hřbitov Drahovice. V úseku Tržnice - Krematorium nebude linka v provozu.

Mimořádná změna jízdního řádu

22. března 2018 v 22:38
Od pondělí 26.3.2018 bude v provozu na lince č. 1 nová zastávka MHD v Jenišově. Další změnou je posílení linky č. 8 přímými spoji od Tržnice na Letiště a zpět k letům a od letů z Moskvy. Od neděle 25.3.2018 dochází na lince č. 421101 ke změně na nedělním spoji v 5:00 hodin z Jáchymova. Spoj bude v úseku z Ostrova do K.Varů uspíšen z důvodu návaznosti na rozjezd nočních linek v 5:40 hodin od Tržnice.

Změna cen SMS jízdenek

29. ledna 2018 v 15:47

Vážení cestující, od 1. února 2018 dochází k následující změně u SMS jízdenek:
  • cena přestupní 60 minutové jízdenky se zvyšuje na 30 Kč (z toho 25 Kč je jízdné a 5 Kč poplatek provozovateli služby) - kód pro objednání je nově "JKV30"
  • cena přestupní 60 minutové jízdenky zlevněné se zvyšuje na 17 Kč (z toho 12 Kč je jízdné a 5 Kč poplatek provozovateli služby) - kód pro objednání je nově "JKV17"
  • 24 hodinová jízdenka je zrušena.

Schéma linkového vedení

23. ledna 2018 v 18:33
Nové schéma linkového vedení v Karlových Varech platné od 1.1.2018.
( po kliknutí na obrázek se plánek linek MHD Karlovy Vary zobrazí v plné velikosti ).

Změny: Doplněno nové trasování linky číslo 1 do Jenišova.

Doplněny linky číslo 14 a 24.

Dopravní podnik Karlovy Vary spustil pro cestující mobilní aplikaci MOJE DPKV.

23. ledna 2018 v 18:24

Aplikace MOJE DPKV (dále jen MOJE DPKV) je určena pro nákup jízdního dokladu (jednotlivé krátkodobé časové jízdenky) u dopravce Dopravního podniku Karlovy Vary, a.s.
Uživatel této aplikace tímto přistupuje na SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY, vydané Dopravním podnikem Karlovy Vary, a.s.
Základní definice:

MOJE DPKV je mobilní aplikace, ve které je uložen/zobrazován elektronický jízdní doklad vydaný prostřednictvím odbavovacího systému Dopravce.


Jízdní doklad je dokument nebo elektronický záznam, kterým prokazuje cestující pro účely přepravní kontroly úhradu jízdného nebo přepravného nebo nárok na bezplatnou přepravu, dle těchto Smluvních přepravních podmínek a Tarifu. Elektronickým záznamem jsou zejména data zobrazována prostřednictvím 2D čárového kódu vytvořeného systémem mobilní aplikace MOJE DPKV. Platnost jízdenky nastane cca 2 minuty po jejím objednání (platnost jízdenky je znázorněna v aplikaci).

Úhrada jízdenky je realizována prostřednictvím aplikace MasterPass.
Aktivace MOJE DPKV je proces nahrání elektronické formy jízdního dokladu, jehož platnost je vymezena časovým obdobím.
Jednotlivá krátkodobá časová jízdenka zakoupená prostřednictvím MOJE DPKV, opravňující k více jednotlivým jízdám po dobu její platnosti v územním rozsahu provozu MHD Karlovy Vary, je zakoupena a aktivována před nástupem do vozidla.
Systém MOJE DPKV a podmínky reklamace spojené s jízdenkou časovou zakoupenou prostřednictvím VPK jsou uplatňovány dle Produktových podmínek služby MOJE DPKV/Obchodních podmínek pro užívání služby MOJE DPKV a Reklamačního řádu.

Novinky v letošním roce od Dopravního Podniku Karlovy Vary

23. ledna 2018 v 18:15
Novinky v letošním roce od Dopravního Podniku Karlovy Vary:

* mobilní aplikace
* elektronická peněženka
* nákup jízdného in - kartou Českých drah
* nový odbavovací systém na příměstkých linkách
* rozšíření bezplatného internetu v autobusech a také na přestupním úzlu Tržnice
* 40 inteligentních zastávek po Karlových Varech (20+20)
* 10 nových autobusů (2 kloubové, 8 standartní délky)
* Kamerový system v autobusech
* preference autobusů MHD na semaforech
* inteligentní dispečink
* Úprava systému MHD tak abychom zefektivnily celkový systém - četnost, návaznost, přestupy

Nový knižní jízdní řád DPKV

23. ledna 2018 v 18:07
Opět jako každý rok je v prodeji nový knižní jízdní řád DPKV za 40kč.

Zastávka MHD v Jenišově stále není v provozu

23. ledna 2018 v 17:47
Zastávka Jenišov, která měla být v provozu od 1.1.2018, v současnosti čeká na schválení dopravním úřadem (MMKV). Autobusy linky č. 1 proto zatím do této zastávky nezajíždějí a končí v zastávce Jenišov, kompostárna. Zprovoznění zastávky předpokládáme na přelomu ledna a února. Děkujeme za pochopení.

Změny v MHD Karlovy Vary od 1.1.2018

28. prosince 2017 v 15:39

Vážení cestující,
od 1. ledna 2018 dochází ke změně jízdních řádů MHD, tarifu a způsobu nástupu do autobusů.

ZMĚNA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ

Na lince č. 1 je nově zavedena zastávka "Jenišov", která je umístěna v Jenišově v obci.
Na lince č. 7 je zrušena zastávka "Březová, Pirkenhamer".
Na nočních linkách č. 51 a 52 jsou opožděny rozjezdy od Tržnice ve 22:55 hodin o 5 minut a ve 23:30 hodin o 10 minut z důvodu návaznosti na poslední vlaky a autobus z Prahy. Dále v době mezi půlnocí a 3. hodinou ranní je jízdní řád celotýdenně sjednocen podle pracovního dne.
Dále dochází v jízdních řádech k několika drobným posunům na základě připomínek cestujících.

ZMĚNA TARIFU

Je zrušena nepřestupní jízdenka za 18 Kč (základní) a 9 Kč (zlevněná). Již zakoupené jízdenky v předprodejích jsou platné do konce ledna 2018. Do konce února 2018 je lze vyměnit v kanceláři předprodeje v Zeyerově ulici za jízdenky nové (s příslušným doplatkem).
Je nově zavedena přestupní jízdenka na 20 minut za 20 Kč (základní) a 10 Kč (zlevněná).
Cena 24 hodinové jízdenky se mění z 80 Kč na 100 Kč.
Na 24 hodinovou a 7 denní jízdenku lze přepravovat zdarma 1 dítě do 15 let.

ZMĚNA ZPŮSOBU NASTUPOVÁNÍ DO AUTOBUSŮ MHD

Cestující s časovým jízdným a cestující, kteří mají nárok na přepravu zdarma, mohou nově nastupovat do autobusů MHD všemi dveřmi od 4 do 19 hodin celotýdenně, tedy i v sobotu, neděli a státní svátky.

Výluka na linkách č. 1, 16 a 421110

15. srpna 2017 v 10:41
Z důvodu rekonstrukce mostu přes Chodovský potok na ulici Kpt. Jaroše dojde od 21.8.2017 do cca 15.12.2017 k následujícímu opatření v provozu MHD a IDKV:
  • Linka č. 1 bude rozdělena na dvě části Lázně III - Moser a Moser - Globus. V zastávce Moser bude nutno vždy přestoupit. Ve směru do centra bude tato zastávka umístěna na ulici Kpt. Jaroše v protisměru běžné zastávky před odbočkou do Sklářské ulice, ve směru ke Globusu bude umístěna bezprostředně za odbočkou do ulice 1. máje.
  • Na lince č. 16 budou upraveny časy na školních spojích obsluhujících zastávky Jenišov, K Rohu a Jenišov, Pod Vrchem.
  • Příměstská linka č. 421110 nebude obsluhovat zastávku Krajský úřad a zastaví v zastávce V Aleji.
Výlukové jízdní řády najdete zde.
Děkujeme za pochopení.

MHD NOVĚ DO KYSELKY

30. června 2017 v 15:26
Dopravní podnik zavádí novou Karlovarskou linku MHD číslo 14, která bude jezdit od Tržnice a dále přes Muzikov, Dubinu, Kyselku a Radošov do Velichova. Linka poprvé vyjede v neděli 9.7. a bude jezdit vždy o víkendech až do konce srpna. Jízdní řád čítá celkem čtyři páry spojů, od Tržnice v 9:25, 11:25, 13:25 a 15:25 hodin, z Velichova v 10:23, 12:23, 14:23 a 16:23 hodin. Jízdní řád Linky MHD Karlovy Vary číslo 14 ZDE.

Výluka na linkách č. 1, F1, F2 a F3

29. června 2017 v 8:34
Vážení cestující,
z důvodu uzavírky Zahradní ulice od pátku 30.6. (od 21:00 hodin) do soboty 1.7. (do 0:30 hodin) dojde v uvedené době k následujícímu omezení linek MHD:
  • linka č. 1 nebude zajíždět do zastávek I.P.Pavlova, Lázně III a Hlavní pošta.
  • festivalové linky F1, F2 a F3 nebudou zajíždět do zastávky Hotel Thermal.
Děkujeme za pochopení.

Mattoni a Dopravní podnik Karlovy Vary Vás společně zdarma svezou do Kyselky

28. června 2017 v 15:28
V prvním červencovém týdnu budou moci zájemci navštívit západočeskou obec Kyselka, kam je zdarma odveze autobus z Karlových Varů. Za projektem stojí společnost Karlovarské minerální vody, výrobce minerální vody Mattoni, spolu s Dopravním podnikem Karlovy Vary.

"Rozhodli jsme se touto cestou zpestřit návštěvníkům Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary i obyvatelům města festivalový program o další kulturní zážitek. Ten jim nabídne expozice stáčení minerálních vod v Mattoni muzeu i bývalý areál Lázní Kyselka, který v současnosti prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Návštěvníci mohou ochutnat i výjimečný Ottův pramen v lázeňském parku," vysvětluje Alessandro Pasquale, generální ředitel společnosti Karlovarské minerální vody.


Příběh Kyselky započal před téměř 500 lety. V roce 1522 se objevila první písemná zmínka o Bukovské kyselce, jak se dříve nazývala minerální voda Mattoni. V té době si lékaři Fabian Sommer a Georg Handsch povšimli léčivých účinků této minerální vody a dali doporučení k jejímu pití. Dobu své nynější slávy však Kyselka zahájila až v 18. století, kdy se minerální voda začala vyvážet do Karlových Varů, Vídně a Prahy. Časem věhlas léčivé vody rostl a obec Kyselka se stala oblíbeným výletním místem. Vznikly zde lázně, jejichž založení se připisuje baronu von Neubergovi. Největší slávu ale získala Kyselka až s příchodem Heinricha Kaspara Mattoniho, který zde v roce 1873 založil společnost Mattoni.

Cestu této dnes již světoznámé značky od jejího založení až po současnost mapuje návštěvníkům Mattoni muzeum. Expozice se nachází v obci Kyselka v Löschnerově pavilonu, který původně sloužil jako provozovna pro stáčení minerální vody. Ve zrekonstruovaném areálu dnes ale návštěvníci naleznou řadu historických dokumentů a dobových reálií, interaktivní exponáty a moderní technologie, animované projekce i původní reklamy, rozsáhlou sbírku historických lahví a etiket a dokonce i originály soch z původního areálu lázní Kyselka.

V Muzeu značky Mattoni můžete nyní vidět mimo stálé expozice i kostýmy, které se objevily v Já Mattoni, oblíbeném dobovém seriálu z produkce České televize. Výstava představuje oděvy od poloviny 19. století až do roku 1910, které odpovídají období šedesáti let života podnikatele Heinricha Mattoniho. Během této doby se móda měnila velmi rychle, a tak se na výstavě setkáte rovnou se třemi módními obdobími - biedermeierem, turnýrou a secesí.

 
 

Reklama