MHD Karlovy Vary

Změna cen SMS jízdenek

29. ledna 2018 v 15:47

Vážení cestující, od 1. února 2018 dochází k následující změně u SMS jízdenek:
 • cena přestupní 60 minutové jízdenky se zvyšuje na 30 Kč (z toho 25 Kč je jízdné a 5 Kč poplatek provozovateli služby) - kód pro objednání je nově "JKV30"
 • cena přestupní 60 minutové jízdenky zlevněné se zvyšuje na 17 Kč (z toho 12 Kč je jízdné a 5 Kč poplatek provozovateli služby) - kód pro objednání je nově "JKV17"
 • 24 hodinová jízdenka je zrušena.

Schéma linkového vedení

23. ledna 2018 v 18:33
Nové schéma linkového vedení v Karlových Varech platné od 1.1.2018.
( po kliknutí na obrázek se plánek linek MHD Karlovy Vary zobrazí v plné velikosti ).

Změny: Doplněno nové trasování linky číslo 1 do Jenišova.

Doplněny linky číslo 14 a 24.

Dopravní podnik Karlovy Vary spustil pro cestující mobilní aplikaci MOJE DPKV.

23. ledna 2018 v 18:24

Aplikace MOJE DPKV (dále jen MOJE DPKV) je určena pro nákup jízdního dokladu (jednotlivé krátkodobé časové jízdenky) u dopravce Dopravního podniku Karlovy Vary, a.s.
Uživatel této aplikace tímto přistupuje na SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY, vydané Dopravním podnikem Karlovy Vary, a.s.
Základní definice:

MOJE DPKV je mobilní aplikace, ve které je uložen/zobrazován elektronický jízdní doklad vydaný prostřednictvím odbavovacího systému Dopravce.


Jízdní doklad je dokument nebo elektronický záznam, kterým prokazuje cestující pro účely přepravní kontroly úhradu jízdného nebo přepravného nebo nárok na bezplatnou přepravu, dle těchto Smluvních přepravních podmínek a Tarifu. Elektronickým záznamem jsou zejména data zobrazována prostřednictvím 2D čárového kódu vytvořeného systémem mobilní aplikace MOJE DPKV. Platnost jízdenky nastane cca 2 minuty po jejím objednání (platnost jízdenky je znázorněna v aplikaci).

Úhrada jízdenky je realizována prostřednictvím aplikace MasterPass.
Aktivace MOJE DPKV je proces nahrání elektronické formy jízdního dokladu, jehož platnost je vymezena časovým obdobím.
Jednotlivá krátkodobá časová jízdenka zakoupená prostřednictvím MOJE DPKV, opravňující k více jednotlivým jízdám po dobu její platnosti v územním rozsahu provozu MHD Karlovy Vary, je zakoupena a aktivována před nástupem do vozidla.
Systém MOJE DPKV a podmínky reklamace spojené s jízdenkou časovou zakoupenou prostřednictvím VPK jsou uplatňovány dle Produktových podmínek služby MOJE DPKV/Obchodních podmínek pro užívání služby MOJE DPKV a Reklamačního řádu.

Novinky v letošním roce od Dopravního Podniku Karlovy Vary

23. ledna 2018 v 18:15
Novinky v letošním roce od Dopravního Podniku Karlovy Vary:

* mobilní aplikace
* elektronická peněženka
* nákup jízdného in - kartou Českých drah
* nový odbavovací systém na příměstkých linkách
* rozšíření bezplatného internetu v autobusech a také na přestupním úzlu Tržnice
* 40 inteligentních zastávek po Karlových Varech (20+20)
* 10 nových autobusů (2 kloubové, 8 standartní délky)
* Kamerový system v autobusech
* preference autobusů MHD na semaforech
* inteligentní dispečink
* Úprava systému MHD tak abychom zefektivnily celkový systém - četnost, návaznost, přestupy

Nový knižní jízdní řád DPKV

23. ledna 2018 v 18:07
Opět jako každý rok je v prodeji nový knižní jízdní řád DPKV za 40kč.

Zastávka MHD v Jenišově stále není v provozu

23. ledna 2018 v 17:47
Zastávka Jenišov, která měla být v provozu od 1.1.2018, v současnosti čeká na schválení dopravním úřadem (MMKV). Autobusy linky č. 1 proto zatím do této zastávky nezajíždějí a končí v zastávce Jenišov, kompostárna. Zprovoznění zastávky předpokládáme na přelomu ledna a února. Děkujeme za pochopení.

Změny v MHD Karlovy Vary od 1.1.2018

28. prosince 2017 v 15:39

Vážení cestující,
od 1. ledna 2018 dochází ke změně jízdních řádů MHD, tarifu a způsobu nástupu do autobusů.

ZMĚNA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ

Na lince č. 1 je nově zavedena zastávka "Jenišov", která je umístěna v Jenišově v obci.
Na lince č. 7 je zrušena zastávka "Březová, Pirkenhamer".
Na nočních linkách č. 51 a 52 jsou opožděny rozjezdy od Tržnice ve 22:55 hodin o 5 minut a ve 23:30 hodin o 10 minut z důvodu návaznosti na poslední vlaky a autobus z Prahy. Dále v době mezi půlnocí a 3. hodinou ranní je jízdní řád celotýdenně sjednocen podle pracovního dne.
Dále dochází v jízdních řádech k několika drobným posunům na základě připomínek cestujících.

ZMĚNA TARIFU

Je zrušena nepřestupní jízdenka za 18 Kč (základní) a 9 Kč (zlevněná). Již zakoupené jízdenky v předprodejích jsou platné do konce ledna 2018. Do konce února 2018 je lze vyměnit v kanceláři předprodeje v Zeyerově ulici za jízdenky nové (s příslušným doplatkem).
Je nově zavedena přestupní jízdenka na 20 minut za 20 Kč (základní) a 10 Kč (zlevněná).
Cena 24 hodinové jízdenky se mění z 80 Kč na 100 Kč.
Na 24 hodinovou a 7 denní jízdenku lze přepravovat zdarma 1 dítě do 15 let.

ZMĚNA ZPŮSOBU NASTUPOVÁNÍ DO AUTOBUSŮ MHD

Cestující s časovým jízdným a cestující, kteří mají nárok na přepravu zdarma, mohou nově nastupovat do autobusů MHD všemi dveřmi od 4 do 19 hodin celotýdenně, tedy i v sobotu, neděli a státní svátky.

Výluka na linkách č. 1, 16 a 421110

15. srpna 2017 v 10:41
Z důvodu rekonstrukce mostu přes Chodovský potok na ulici Kpt. Jaroše dojde od 21.8.2017 do cca 15.12.2017 k následujícímu opatření v provozu MHD a IDKV:
 • Linka č. 1 bude rozdělena na dvě části Lázně III - Moser a Moser - Globus. V zastávce Moser bude nutno vždy přestoupit. Ve směru do centra bude tato zastávka umístěna na ulici Kpt. Jaroše v protisměru běžné zastávky před odbočkou do Sklářské ulice, ve směru ke Globusu bude umístěna bezprostředně za odbočkou do ulice 1. máje.
 • Na lince č. 16 budou upraveny časy na školních spojích obsluhujících zastávky Jenišov, K Rohu a Jenišov, Pod Vrchem.
 • Příměstská linka č. 421110 nebude obsluhovat zastávku Krajský úřad a zastaví v zastávce V Aleji.
Výlukové jízdní řády najdete zde.
Děkujeme za pochopení.

MHD NOVĚ DO KYSELKY

30. června 2017 v 15:26
Dopravní podnik zavádí novou Karlovarskou linku MHD číslo 14, která bude jezdit od Tržnice a dále přes Muzikov, Dubinu, Kyselku a Radošov do Velichova. Linka poprvé vyjede v neděli 9.7. a bude jezdit vždy o víkendech až do konce srpna. Jízdní řád čítá celkem čtyři páry spojů, od Tržnice v 9:25, 11:25, 13:25 a 15:25 hodin, z Velichova v 10:23, 12:23, 14:23 a 16:23 hodin. Jízdní řád Linky MHD Karlovy Vary číslo 14 ZDE.

Výluka na linkách č. 1, F1, F2 a F3

29. června 2017 v 8:34
Vážení cestující,
z důvodu uzavírky Zahradní ulice od pátku 30.6. (od 21:00 hodin) do soboty 1.7. (do 0:30 hodin) dojde v uvedené době k následujícímu omezení linek MHD:
 • linka č. 1 nebude zajíždět do zastávek I.P.Pavlova, Lázně III a Hlavní pošta.
 • festivalové linky F1, F2 a F3 nebudou zajíždět do zastávky Hotel Thermal.
Děkujeme za pochopení.

Mattoni a Dopravní podnik Karlovy Vary Vás společně zdarma svezou do Kyselky

28. června 2017 v 15:28
V prvním červencovém týdnu budou moci zájemci navštívit západočeskou obec Kyselka, kam je zdarma odveze autobus z Karlových Varů. Za projektem stojí společnost Karlovarské minerální vody, výrobce minerální vody Mattoni, spolu s Dopravním podnikem Karlovy Vary.

"Rozhodli jsme se touto cestou zpestřit návštěvníkům Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary i obyvatelům města festivalový program o další kulturní zážitek. Ten jim nabídne expozice stáčení minerálních vod v Mattoni muzeu i bývalý areál Lázní Kyselka, který v současnosti prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Návštěvníci mohou ochutnat i výjimečný Ottův pramen v lázeňském parku," vysvětluje Alessandro Pasquale, generální ředitel společnosti Karlovarské minerální vody.


Příběh Kyselky započal před téměř 500 lety. V roce 1522 se objevila první písemná zmínka o Bukovské kyselce, jak se dříve nazývala minerální voda Mattoni. V té době si lékaři Fabian Sommer a Georg Handsch povšimli léčivých účinků této minerální vody a dali doporučení k jejímu pití. Dobu své nynější slávy však Kyselka zahájila až v 18. století, kdy se minerální voda začala vyvážet do Karlových Varů, Vídně a Prahy. Časem věhlas léčivé vody rostl a obec Kyselka se stala oblíbeným výletním místem. Vznikly zde lázně, jejichž založení se připisuje baronu von Neubergovi. Největší slávu ale získala Kyselka až s příchodem Heinricha Kaspara Mattoniho, který zde v roce 1873 založil společnost Mattoni.

Cestu této dnes již světoznámé značky od jejího založení až po současnost mapuje návštěvníkům Mattoni muzeum. Expozice se nachází v obci Kyselka v Löschnerově pavilonu, který původně sloužil jako provozovna pro stáčení minerální vody. Ve zrekonstruovaném areálu dnes ale návštěvníci naleznou řadu historických dokumentů a dobových reálií, interaktivní exponáty a moderní technologie, animované projekce i původní reklamy, rozsáhlou sbírku historických lahví a etiket a dokonce i originály soch z původního areálu lázní Kyselka.

V Muzeu značky Mattoni můžete nyní vidět mimo stálé expozice i kostýmy, které se objevily v Já Mattoni, oblíbeném dobovém seriálu z produkce České televize. Výstava představuje oděvy od poloviny 19. století až do roku 1910, které odpovídají období šedesáti let života podnikatele Heinricha Mattoniho. Během této doby se móda měnila velmi rychle, a tak se na výstavě setkáte rovnou se třemi módními obdobími - biedermeierem, turnýrou a secesí.

Zlevnění knížky jízdních řádů 2017

28. června 2017 v 15:06
Knížka jízdních řádů pro rok 2017, která je v prodeji v předprodeji jízdenek MHD v Zeyerově ulici, je nyní zlevněna na 20 Kč.

Uzavírka v Březové dne 13.6.2017

12. června 2017 v 14:42
Vážení cestující,
z důvodu havarijního stavu komunikace v Březové dojde v úterý 13.6.2017 od 8:00 do 20:00 hodin k následujícím opatřením:
 • linka MHD č. 7 bude ve směru od Tržnice ukončena v zastávce Hotel Alice. Do zastávek Restaurace St. Michael a Restaurace Slunce nebude zajíždět.
 • linka č. 421146 (Karlovy Vary - Hlinky) pojede objízdnou trasou mimo zastávky Hotel Alice, Restaurace St. Michael a Restaurace Slunce.
 • linka č. 421147 (Karlovy Vary - Javorná) pojede objízdnou trasou mimo zastávky Hotel Alice a Restaurace St. Michael. Zastávka Restaurace Slunce bude přesunuta za křižovatku (směrem ke Starému mlýnu).
Děkujeme za pochopení.

Výluka na linkách č. 1, 4 a autovláčku

9. června 2017 v 9:00
Z důvodu opravy komunikace u Lázní III dojde ve dnech 9.6. a 12.6. (vždy od 10:00 do 16:00 hodin) k následujícímu omezení linek MHD:

 • linky č. 1 a 4 nebudou zajíždět do zastávek I.P.Pavlova, Lázně III a Hlavní pošta.
 • autovláček bude jezdit pouze v úseku Divadelní náměstí - Březová.
Děkujeme za pochopení.

Přesunutí zastávky u Globusu

29. května 2017 v 16:18
Vážení cestující, z důvodu stavebních prací bude od 30.5.2017 (8:00 hodin) dlouhodobě přesunuta zastávka MHD Globus do protisměrné zastávky.

Omezení provozu MHD z důvodu konání 1/2 Maratonu

11. května 2017 v 19:35
Vážení cestující, z důvodu konání sportovní akce "1/2 Maraton" dojde k následujícímu omezení v provozu linek MHD:
PÁTEK 19.5.2017
 • Linka č. 1: od 20:00 hodin nepojede v úseku Tržnice - Lázně III - Tržnice.
SOBOTA 20.5.2017
 • Linka č. 1: po celý den nepojede v úseku Tržnice - Lázně III - Tržnice a dále v době od 17:00 do 21:00 hodin bude v úseku Sklářská - Globus jezdit objízdnou trasou přes Jenišov.
 • Linka č. 2 : v době od 16:20 do 19:00 hodin nebude jezdit v úseku Libušina - Divadelní náměstí, v době od 19:00 do 21:15 hodin nebude jezdit v úseku Richmond - Divadelní náměstí a u Richmondu bude zastavovat v zastávce linky č. 7, v době od 16:20 do 21:00 hodin bude v úseku Tržnice - OC Varyáda jezdit objízdnou trasou přes zastávky Rozcestí u Koníčka a Moser.
 • Linka č. 3: v době od 16:30 do 21:00 hodin bude v úseku Tržnice - Rozcestí u Koníčka odkloněna přes zastávky Elite, Pivovar a Keramická škola.
 • Linka č. 4: po celý den nepojede v úseku Tržnice - Lázně III - Tržnice a dále v době od 16:57 do 21:00 hodin bude zcela mimo provoz.
 • Linka č. 6: v době od 16:30 do 21:00 hodin bude v úseku Tržnice - Doubí odkloněna po průtahu I/6. Od 20:00 hodin bude zajíždět do zastávky Dolní nádraží.
 • Linka č. 7: spoje v 17:00 hodin od Tržnice do Březové a v 17:40 hodin z Březové k Tržnici pojedou objízdnou trasou přes Doubí. V Březové budou zastavovat v protisměrných zastávkách oproti běžnému stavu.
 • Linka č. 16: v době od 17:00 do 21:00 hodin bude v úseku OC Varyáda - Tašovice jezdit objízdnou trasou přes Jenišov.
 • Linka č. 18: v době od 16:30 do 20:00 hodin nebude obsluhovat zastávku Dolní nádraží.
 • Linka č. 23: v době od 17:00 do 20:00 hodin bude v úseku Tržnice - Rozcestí u Koníčka odkloněna po průtahu I/6.
 • Vyhlídková linka č. 91: spoj v 15:15 hodin od Tržnice nepojede v úseku Bečov nad Teplou - Tržnice přes zastávky Lázně I až Libušina.
 • Autovláček: celý den bude jezdit pouze v úseku Březová, Resort Poppy - Lázně I a zpět, poslední spoj pojede od Lázní I v 15:45 hodin a z Březové v 16:03 hodin.
Děkujeme za pochopení.

Dočasné přesunutí zastávky Moser

11. května 2017 v 19:33
Vážení cestující, z důvodu stavebních prací na ulici Kpt. Jaroše bude od úterý 9.5.2017 (od 8:00 hodin) do cca konce května přesunuta zastávka MHD Moser směr centrum do ulice 1. máje k ZŠ Dvory.
Děkujeme za pochopení.

Cestující v Karlových Varech mohou platit bezkontaktně za MHD

11. května 2017 v 19:30
Dopravní podnik Karlových Varů (DPKV) připravil na Velikonoce dárek pro cestující, kteří využívají služeb MHD. Cestující mohou začít využívat bezkontaktní placení jízdného přímo ve vozidlech.

Od pátku 14. 4. 2017 bude na všech linkách MHD v Karlových Varech spuštěn zkušební provoz nákupu jednotlivé jízdenky prostřednictvím bezkontaktních platebních karet. Zařízení pro nákup jízdenky je umístěno u předních dveří. Barevný displej nabízí jízdenky v hodnotách 9 Kč, 12 Kč, 18 Kč, 25 Kč a celodenní 24 hodinovou jízdenku za 80 Kč.

Obsluha je velmi jednoduchá, cestující si dotykem zvolí požadovaný druh jízdenky, přiloží bezkontaktní platební kartu a ze zařízení odebere vytištěnou jízdenku. Zařízení pracuje ve čtyřech jazykových mutacích. V případě potřeby řidič s nákupem rád pomůže. Autobusy vybavené tímto zařízením jsou označené samolepkami.

"Věřím, že cestující ocení moderní a rychlý způsob nákupu jízdného přímo ve vozech. Celá operace, tj. výběr jízdného a úhrada bezkontatkní platební kartou, je provedena v časovém rozpětí 3 - 5 vteřin," uvedl Lukáš Siřínek, místopředseda představenstva pověřený řízením Dopravního podniku.

Z připravovaných novinek bude dalším krokem zavedení bezkontaktní úhrady parkování, jak na parkovacích automatech, tak na parkovištích města, která provozuje Dopravní podnik.

Ukončení výluky na Staré Kysibelské

11. května 2017 v 19:29
Dne 30.4.2017 došlo k ukončení uzavírky křižovatky ulic Stará Kysibelská / Kollárova / Blahoslavova. Z tohoto důvodu se od pondělí 1.5.2017 vrátí linky MHD č. 6 a 51 na své pravidelné trasy. Na linkách bude platit stejný jízdní řád, jako před výlukou.

Linka č. 24 (Doubí - Linhart) bude mít ve dnech 29. a 30.4. upravený jízdní řád tak, aby v Doubí navazovala na linku č. 6.

Od 1.5. již pojede podle svého pravidelného jízdního řádu.
Jízdní řády linek najdete zde.

ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU MHD OD 1.4.2017

11. května 2017 v 19:25
Od 1. dubna 2017 došlo k drobným změnám jízdních řádů linek MHD č. 4 a 8. Na lince č. 4 byly zavedeny spoje v 5:47 hodin od Tržnice do Křižíkovy a v 6:04 hodin z Křižíkovy k Tržnici celotýdenně (doposud jezdily jen v pracovní dny).

Na lince č. 8 došlo ke změně jízdního řádu v souvislosti se zavedením letecké linky do Düsseldorfu. Ve čtvrtek a neděli, tedy ve dnech provozu této letecké linky, byl prodloužen na Letiště spoj v 18:37 hodin od Tržnice a dále byl zaveden nový přímý spoj od Tržnice na Letiště ve 20:45 hodin a zpět z Letiště ve 21:10 hodin (taktéž ve čtvrtek a v neděli).

 
 

Reklama