Historie DPKV

Historie linky 2

29. března 2015 v 13:04 | Pavel Hypš
Karlovarská městská linka číslo 2 po celou dobu své existence spojuje městskou část Tuhnice s centrem Karlových Var. I přesto prošla několika významnými změnami a jedna z největších ji zasáhla až v novodobé historii.
8. dubna 2008 - Karosa Citybus 12M v nástupní zastávce linky číslo 2 na Divadelním náměstí - Pavel Hypš
Počátky "dvojky" můžeme najít v roce 1930, kdy byla (ještě bez označení číslicí) vedena v trase: Chebský most - Imperial - Švýcarský dvůr - Lázně I. Nejpozději do roku 1938 došlo k prodloužení trasy na obou koncích, a to od Chebského mostu na Dolní nádraží a z Lázní I na Divadelní náměstí. V této době byla v provozu denně od 6 do 22 hodin v intervalu 5 až 8 minut (!).

Historie linky 1

28. března 2015 v 21:28 | Pavel Hypš & Michal Guha
Počátky karlovarské autobusové linky číslo 1 můžeme hledat po skončení 2. světové války, jelikož předválečné autobusy městské dopravy pravděpodobně Dvory neobsluhovaly. Linka A, jak byla tehdy označena, byla prokatelně 1. října 1954 vedena v trase: Dvory, škola - Sklárna (dnes Sklářská) - Strojovna (dnes Chebská) - Rozcestí Stará Role-Rybáře (dnes Rozcestí u Koníčka) - Keramická škola - Pivovar - Městský národní výbor-horní stanice - Solivárna - Patrie (dnes Lázně III) - Leninovo náměstí (dnes Divadelní náměstí) - Grandhotel Moskva (dnes Lázně I) - Slovenská - Sanatorium Richmond. Po vzniku Dopravního podniku Karlovy Vary byla přeznačena jako linka číslo 1.
Mezi roky 1971 až 1977 - Karosa ŠM11 na lince číslo 1 - sbírka k293.cz

Praděpodobně mezi roky 1957 až 1966 zajížděla "jednička" na Horní nádraží. Od roku 1958 byla ve Dvorech prodloužena od školy k budouvě porcelánky. Počínaje 1. srpnem 1961, po zákazu vjezdu autobusů městské dopravy na lázeňskou kolonádu, je vedena od Hlavní pošty přes Vyhlídku k horní stanici Lanovky Imperial.

Historie linky 0

28. března 2015 v 21:03 | Pavel Hypš
Počátky noční autobusové dopravy sahají do roku 1966, kdy zahájila provoz linka číslo 11, rozvážející cestující od všech vlaků z Horního nádraží, včetně nočních spojů. My se však přesuneme o mnoho let později, kdy byl systém nočních linek samostatně oddělen z číselné řady.

1992 - Zpráva o zavedení linky "nula" - Kronika města Karlovy Vary

Počátkem roku 1992 byly nařízením české vlády sníženy dotace na provoz městské dopravy o 10%. V Karlových Varech to mělo za následek snížení počtu spojů na linkách 2, 3, 13 a 18 a ukončení provozu již ve 22 hodin. Jako kompenzace byla od 15. června 1992 zavedena nová linka číslo 0 v trase: Lázně I - Na Vyhlídce - Lázně III - Tržnice - Rozcestí u Koníčka - Stará Role - Dvory - Doubí - Plzeňská - Náměstí Doktorky Horákové - Tržnice1). V provozu byly dva spoje, ve 23 hodin a po třetí hodině ráno. Některé zdroje uvádějí, že označení nebylo "nula", nýbrž písmeno O, jako zkratka slova "okruh". Jediná změna provozu nastala 6. května 1993, kdy bylo zavedeno zajíždění na Horní nádraží. Od 1. dubna 1999 byla "nula" nahrazena dvěma nočními linkami, označenými jako 51 a 52.


1) Vypsaná trasa je dle karlovarské kroniky. Publikace Půlstoletí ve službách města uvádí, že na Lázně I autobus přijížděl již z Divadelního náměstí, a dále že mezi Tržnicí a Rozcestím u Koníčka zajížděl na Růžový Vrch.

Autor: Pavel Hypš
Editace textu: Tomáš Slavětínský
Zdroje: kronika města Karlovy Vary z let 1992 a 1999 (SOA Karlovy Vary), publikace Půl století ve službách města (Jakub Mráz)
Poslední aktualizace: 24. září 2014

Linka MHD 4

3. listopadu 2014 v 20:43
* Fotografie Archiv DPKV

Po druhé světové válce nastal rozvoj městské hromadné dopravy v Karlových Varech a linky se až do roku 1954 označovaly ne čísly jak to známe dnes ale písmeny A,B,C a D.

Linka D byla předchůdcem MHD linky číslo 4 která jezdila po trase Křižíkova - Sadová - Lázně III - Hlavní pošta - Vítězná.


V roce 1955 se oddělila část linky zajišťující obsluhu lázeňského centra na samostatnou linku číslo 4 v trase Křižíkova - Sadová - Lázně III - Hlavní pošta - Horní nádraží. Ve zbytku trasy vzniká linka číslo 5. Kvůli pokrytí všech přestupních míst v centru začíná jezdit v trase Drahovice ČSAD - Vítězná - Hlavní pošta - Vítězná - Bohatice. V roce 1959 poprvé v historii jezdit okružní jízdu po trase Křižíkova - Sadová - tř. jednotných odborů - tř. Čs. - Armády - Bulharská - Varšavská - Dimitrovova - Gottwaldova - Křižíkova.

Obrazem: Stojanový jízdní řád v roce 1998

29. února 2012 v 13:30
Vzhled zastávkového jízdního řádu z roku 1998 ( několik měsíců před změnou vzhledu zastávkových jízdních řádů ). Všechny jízdní řády obsahovaly logo MHD a fotografii v té době nového autobusu Ikarus 412.

* - Jízdní řády z roku 1993,1994,1996 a 1998 budeme postupně doplňovat.

Stojanové jízdní řády roku 1999

29. února 2012 v 13:23
Do roku 2000 se používal zcela odlišný design jízdních řádů ( tento se používal od roku 1998 do roku 2000 ). V roce 1998 se začal používat v MHD tzv. Letní Provoz později Prázdninový Provoz. Jiízdní řády z roku 1999 budeme postupně doplňovat.

Stojanové jízdní řády roku 2001

29. února 2012 v 13:11
Pro malou ukázku malý přehled stojanových jízdních řádů linek městské hromadné dopravy v Karlových Varech v roce 2001.

Serial: Minulost DP Karlovy Vary ( 3. Díl )

29. února 2012 v 12:58
Druhá část historie Dopravního Podniku v Karlových Varech roku 1996. Třetí díl našeho serialu nás zavede na linky MHD číslo 11 až 19.
Linka číslo 11 byla určena hlavně pro turisty kteří v hjojném počtu jezdily do Karlových Varů. V roce 1996 nebylo tak kvalitní autobusové spojení z hlavním městem. Jedenáctka jezdila přes Elitku, Tržnice dále přes Vyhlídku až na Divadelní náměstí.

Historické plánky MHD v Karlových Varech

18. února 2012 v 23:32
Tři historické plánky městské hromadné dopravy v Karlových Varech. První je z roku 1959, druhž z roku 1974 a třetí plánek je z roku 1993.

Serial: Minulost DP Karlovy Vary ( 2. Díl )

18. února 2012 v 22:30
Náš serial historie Dopravního Podniku v Karlových Varech pokračuje dnešním druhým dílem ve kterém se podíváme tentokrát do roku 1996. Dopravní podnik v roce 1996 fungoval pod hlavičkou ČSAD s provozováním MHD v Karlových Varech přitom v této době již společnost nemá již s ČSAD nic společného, Rok 1996 budeme rozebírat ve dvou dílech. Dnes se podíváme na linky MHD číslo 1 až 10. V roce 1996 podnik provozoval 18 denních linek ( 1-6, 8 - 19 ) a jednu noční linky číslo 0.
Linka číslo 1 byla páteřní linkou, začínala ve Dvorech a pokračovala přes Rybáře přes Tržnici na Lidickou.

Wikipedia jízdenek MHD Karlovy Vary

18. února 2012 v 21:43
Wikipedia Jízdenek MHD Karlovy Vary
Nepřestupní jízdenka 3 ,- kč

Serial: Minulost DP Karlovy Vary ( 1. Díl )

4. února 2012 v 11:32
Dnešním dnem zahajujeme nový serial, který nás zavede do historie městské hromadné dopravy v Karlových Varech. V dnešním díle se podíváme do roku 2001. V tomto roce Dopravní Podnik zahájil provoz webových stránek pro účely MHD a služeb.

Linky MHD Karlovy Vary v roce 1971:

9. ledna 2011 v 0:53
Doprava v
Karlových Varech v
roce 1971,zdejší ČSAD pobočka Plzeň provozovalo
jedenáct
linek.

Vedení linek MHD:

č:1 směr Dvory-porcelánka-Centrum-Imperiál

Trasa:Dvory-Porcelánka-Na Průhoně-Závodní-Kpt.Jaroše-Chebská-Engelsova tř.-Chebský most-Varšavská, Most 1. Máje-Bezručova-Na Vyhlídce-Libušina-Imperiál

Zastávky:Dvory-Porcelánka-u závodiště-sklárna Moser-strojírna-Chebská ul-rozcestí-keramická škola-Pivovar-Elite-Centrum-nemocnice-rest. Jaro-Panaroma-Slunce-škola ČSP-imperiál

č:2 směr:Tuhnice-centrum-lázně I

Trasa:Tuhnice-Moskevská-náměstí družby-dr. Janatky-Koněvova třída-Varšavská-most 1.máje-Bezručova-Na vyhlídce-U Impe riálu-Slovenská-Volgogradská-Lázně I

Zastávky:Tuhnice-Moskevská-Náměstí družby-Dolní nádraží- centrum-nemocnice-Jaro-Panaroma-Slunce-škola ČSP-Sanssouci-Švýcarský dvůr-Richmond-Lázně I

č:3 směr Stará Role-centrum-Stará Role

Trasa:Stará Role-Gottwaldova-Nejdecká-Engelsova-Chebský most-Varšavská-Nábřeží Osvobození- tř.
ČS armády-Dimitrovova-Chebský most-Engelsova-Nejdecká Stará role

Zastávky:Stará Role-Gottwaldova-Řempo-U Rybníčku-Pozemní
stavby-rozcestí-keramická
škola-pivovar-Elite-centrum-hl.poš ta-kino Praha-Elite-pivovar-keramická škola-rozcestí-Pozemní stavby-U rybníčka-Řem po-Stará Role-Gottwaldova

č:4 směr Křižíkova-Lázně III-centrum-Křižíkova

Trasa:Křižíkova-Sadová-tř. jednotných odborů-tř. Čs.
Armády-Bulharská-Varšavská-Dimitrovova-Gottwaldova-Křižíkova

Zastávky:Křižíkova-Malé
Versailles-Sadová-Kriváň-Hlavní
pošta-centrum- Gottwaldova-Malé
Versailles-Křižíkova

č:5 směr:Bohatice-centrum-Bohatice

Trasa:Bohatice-S.M.Kirova-náměstí Říjnové revoluce-V. Noska-Táborská-most P.Lumumby-Vítězná tř-most 1. Máje-Zborovská , centrum-Horova-most. 1 máje-Vítězná-most P. Lumumby-Táborská-V Noska-náměstí, Říjnové revoluce-Bohatice-S.M.Kirova

Zastávky:Bohatice-náměstí Říjnové
revoluce-Orlov-autoškola-Kino
Drahomíra-Vítězná-centrum-Vítězná-kino Drahomíra-autoškola-Orlov-Náměstí Říjnové revoluce-Bohatice

č:6 směr:Doubí-centrum-Drahovice

Trasa: Doubí-Plzeňská-Koněvova-Varšavská-Horova-most 1.
Máje-Vítězná-
Kyjevská -Kalininovo
nábřeží-Pražská- Drahovice-stavební podnik města KV

Zastávky:Doubí-Beseda-zámeček-U ostrůvku-Technoplyn-most
Kapitána Jaroše- Stadion závodu míru -Meteor-dolní
nádraží-centrum-Vítězná-kino Drahomíra-Kyjevská-ČSAD-Drahovice-Staveb. Podnik KV

č:7 směr Březová-Centrum-Březová

Trasa:Březová-porcelánka-Tovární-ul.Pětiletky-Slovenská-U Imperiálu-Na Vyhlídce-Bezručova-most 1.máje-Zborovská- Horova-  most 1 .
Máje-Bezručova-Na Vyhlídce-U Imperiálu-Slovenská-ul.
Pětiletky-Tovární-porcelánka-Březová

Zastávky:Březová-porcelánka-Starý Mlýn- Slunce-internát-hotel
Junior-Alice- Motel- Toscana-rest. Poštovní -Dvůr- Richmond- Sanssouci-škola
ČSP-Slunce-Panaroma-rest. Jaro-nemocnice-centrum- nemocnice-rest.-Jaro- Panoráma-Slunce-škola
ČSP-Jaro-Sanssouci-Švýcarský dvůr-Richmond-rest Poštovní Dvůr-Toscana-Motel-Junior-Alice-internát-Slunce-Starý Mlýn Březová-Březová-porcelánka

č:8 směr:Olšová Vrata-centrum-Olšová Vrata

Trasa:Olšová Vrata-Golf-Hůrky- Pražská-Na vyhlídce- Bezručova-most 1.Máje- Zborovská- Horova- most 1.Má-je-Bezručova-NaVyhlídce-Pražská-Hůrky-Golf-Olšová Vrata

Zastávky:Olšová Vŕata-Olšová Vrata rozcestí-Golf-Hájovna-Hůrky-Pražská silnice-Černý Kůň-Slunce-Pano-ráma-Jaro-nemocnice-centrum-nemocnice-Jaro-Panoráma-Slunce-Černý Kůň-Pražská silnice-Hůrky-hájovna-Golf-Olšová Vrata rozcestí-Olšová vrata

č:9 směr:Dvory II-centrum-drahovice

Trasa:Dvory-Chebská-Engelsova-chebský most-Varšavská-Horova-most 1. Máje-Vítězná-Kyjevská ul.-Kalininovo nábřeží-nová pražská-Drahovice staveb. Podnik města KV

Zastávky:Dvory II-Teplotechna-Úhelné sklady-zastávka ČSD-strojírna-Chebská-rozcestí-keramická škola-pivovar-Elite-centrum-Vítězná-kino Drahomíra-Kyjevská-ČSAD-Drahovice

č:10 směr:Otovice-centrum-Drahovice-Lidická

Trasa:Otovice-Jachymovská-Nákladní-Engelsova-Chebský most-Varšavská-Horova-most 1. Máje-Bezručova-Havlíčkova-Lidická

Zastávky:Otovice-panelárna-nádražíČSD Dalovice-Kovošrot-Elektrosvit-Silnice-Sedlecká u-Elite-centrum-nemocnice-Havlíčkova- stadion Slavie-Dvořákova-Lidická

č:11 směr:Horní nádraží-centrum-Leninovo náměstí

Trasa:Horní nádraží ČSD-Nákladní-Engelsova-Chebský most-Varšavská-Horova ul.-most 1 . Máje-Bezručova-Na vyhlídce-U Imperiálu-Slovenská-Volgogradská-tř.manž. Rosenbergových-Leninovo náměstí

zastávky:Horní
nádraží
ČSD-Nákladní-Elite-centrum-nemocnice-Jaro-Panoráma-Slunce- škola ČSP-Sanssouci-Švýcarský dvůr- Richmond-Lázně I-náměstí V.I.Lenina
 
 

Reklama