Dopravní informace

Začal jarní tah žab

4. dubna 2016 v 20:25
Letos o něco později - první dubnový víkend. Pokud vydrží teplé počasí, mohla by tentokrát proběhnout rychle.
S příchodem jarních měsíců se opět probouzí příroda. Jedním z jejích projevů je i jarní tah žab. Toto velké jarní putování podnikají žáby z důvodu rozmnožování, protože to může proběhnout pouze ve vodním prostředí. V cestě jim však stojí řada překážek, přičemž mezi nejnebezpečnější patří jízdní komunikace. Každoročně jich tak na území celé republiky mnoho zahyne pod koly automobilů. Proto se na nejproblematičtějších místech každoročně s příchodem jara spouští akce na jejich ochranu. V Karlových Varech se jedná (nebo v minulosti jednalo) především o 2 lokality.

První z nich je okolí vodní nádrže Krach (Olšová Vrata). V uplynulých letech bylo nutno k omezení úhynu žab (v našich podmínkách se jedná především o ropuchu obecnou a skokana hnědého) instalovat podél komunikace mezi Olšovými Vraty a Kolovou zábranu. Zároveň zde bylo umístěno informativní dopravní značení. Před několika lety vybudoval místní zemědělec v prostoru nad Olšovými Vraty novou vodní nádrž. Tu začali žáby postupně využívat jako místo pro své rozmnožování, takže odpadl důvod jejich migrace přes jízdní komunikaci do vodní nádrže Krach a v současné době již není nutno zábranu u silnice využívat.

Blokové čištění začíná 1. dubna 2016

4. dubna 2016 v 20:15
Přinášíme harmonogram blokového čištění a nočního mytí komunikací v 1. polovině roku 2016.
Na území města Karlovy Vary bude od dubna do října 2016 probíhat blokové čištění místních komunikací, parkovišť a dalších zpevněných ploch včetně nočního mytí komunikací v lázeňském území a v obchodně správním centru. Z tohoto důvodu budou na komunikacích umísťovány přenosné dopravní značky omezující zastavení vozidel. Upozorňujeme, že součástí čištěných komunikací jsou i parkovací zálivy a chodníky.

Začátky denních blokových čištění jsou stanoveny na 8,00 hod, začátky nočního mytí na 20,00 hod.

Vozidla bránící provádění blokových čištění budou odtažena na parkoviště odtahové služby na Západní ulici.

Rozpis blokového čištění je rovněž uveřejňován v Karlovarských radničních listech a na úřední desce magistrátu města Moskevská 21.

Plán blokového čištění města v roce 2016 vypracovala společnost AVE sběrné suroviny, a.s., Mostecká 95, Karlovy Vary, která bude úklid provádět.

Změny v rozpisu blokových čištění, způsobené vyšší mocí, poruchami techniky apod., jsou vyhrazeny.»

Jaké dopravní změny nás čekají?

23. ledna 2016 v 12:24 | Zdeněk Hnízdil
Karlovarský kraj - Řada silnic v republice povýšila na dálnice a na vybraných místech se zvýšila minimální rychlost. Tato situace se nevyhnula ani Karlovarskému kraji. Ministerstvo dopravy tu navrhlo zvýšení rychlosti na 110 kilometrů v hodině na úseku mezi Karlovými Vary a Ostrovem.
Aby k tomu ale došlo, musí se vyřešit tři problematická místa, která tomuto faktu zamezují. Formálních změn se dostalo také rychlostní silnici R6, tedy nově dálnici D6. A jak to bude se zpoplatněním nového dálničního úseku mezi Bošovem a Lubencem?

"Obecně byly vytipovány silnice, které mají čtyři pruhy a jsou uprostřed směrově dělené, zároveň umožňují vyšší rychlost. Ministerstvo dopravy ale pouze změnilo legislativu, tak abychom to umožnili, a vytipovalo úseky. Rozhodnutí o tom, zda se zvedne rychlost na 110 a označí se jako silnice pro motorová vozidla, přísluší kraji," informoval mluvčí MD Tomáš Neřold.

Silnice I/13 mezi krajským městem a Ostrovem si však na zvýšení minimální povolené rychlosti ještě počká, a to výhledově možná dva až tři roky. "Tato komunikace je ve správě Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a jsou na ní tři místa, která se musí upravit, aby mohlo k navýšení limitu dojít. Až se tak stane, teprve poté se budeme rozhodovat, zda k tomu skutečně dojde," doplnila mluvčí Karlovarského kraje Jana Pavlíková.

Zákaz vjezdu do lázeňského území se minul účinkem, řidiči budou pykat

2. dubna 2015 v 21:39 | Petr Kozohorský
Jen nepatrně klesl počet aut, která projíždějí karlovarskou ulicí Zámecký vrch poté, co zde na počátku března začal platit zákaz vjezdu. Ten mohou porušit řidiči zásobovacích vozů, přesto tudy denně podle statistik městské policie projede více než dva tisíce vozidel.
"Loni v srpnu až v listopadu dosahoval denní průjezd čísla 2 598. Od prosince do letošního února poklesl na 2 200 aut a od března tudy projelo denně 2 086 vozů," konkretizoval statistiku Marcel Vlasák, velitel karlovarské městské policie.

"Samozřejmě jsme čekali větší omezení provozu," reagoval za magistrát města na tato čísla jeho mluvčí Jan Kopál. "Na druhou stranu je pochopitelné, že na nulu vozidel denně se nemůžeme a ani nehodláme dostat. Pořád platí, že se zákaz nevztahuje na dopravní obsluhu. Ta je pro majitele domů v úseku samozřejmě nezbytná," doplnil.

Řada motoristů používá tuto komunikaci jako zkratku do lázeňského území. Smyslem omezení bylo dopravu snížit na naprosto nezbytné minimum. To znamená především omezit průjezdy, které nemají za cíl obsluhu Zámeckého vrchu a ulice Tržiště. Podle statistik se to ale nepodařilo.

"Budeme proto žádat o mimořádnou zesílenou kontrolu dodržování zákona v úseku zákazu vjezdu, abychom vyloučili maximum neoprávněných vjezdů do lázeňského centra Karlových Varů. Na základě těchto kontrol samozřejmě vyhodnotíme, kolik ze současného provozu je skutečně nezbytná dopravní obsluha," vyjádřil přání magistrátu jeho mluvčí.

Bloková čištění startují. Pozor, kde budete parkovat

12. března 2015 v 20:00 | Zdeněk Hnízdil

Karlovy Vary - V centru města bude koncentrace úklidů vyšší. Začíná se 1. dubna a končí 31. října.

Stejně jako každý rok, i letos na jaře startuje série blokových čištění ve městech a obcích na Karlovarsku. V Karlových Varech vše propukne 1. dubna a postupně přijdou na řadu všechny ulice ve městě. Bloková čištění potrvají až do 31. října. Centrum města se pak dočká vyšší koncentrace úklidů a okrajové části naopak nižší. Harmonogram na období od 1. dubna do 31. října je již k vidění na stránkách karlovarského magistrátu mmkv.cz. Občané by si tedy měli dát pozor a sledovat informační značení ve své ulici. Jako vždy budou nepřeparkovaná auta odtažena, i když lze udělit výjimku.

Rozpis úklidu pro jednotlivé měsíce budou pravidelně přinášet také Karlovarské radniční listy a motoristé budou informováni také rozmístěním příslušných dopravních značek s dodatkovou tabulí, a to s týdenním předstihem. Začátky denních blokových čištění jsou stanoveny na 8:00 a nočního mytí pak na 20:00. "Termíny u některých lokalit byly upraveny a některé byly i přidány. Na stránkách jsou zatím uveřejněny rozpisy do 1. července a postupně budeme uveřejňovat další," informovala mluvčí magistrátu Helena Kyselá. Plán blokového čištění města v roce 2015 vypracovala společnost AVE sběrné suroviny, a.s., Mostecká 95, Karlovy Vary, která bude úklid provádět.

V den čištění dojde v daných ulicích k odtažení všech vozidel, která svým umístěním budou bránit řádnému vyčištění komunikace, na odstavné parkoviště odtahové služby v Západní ulici v Karlových Varech. Podle ceníků odtahové služby pak takováto nepozornost může přijít skoro i na dvě tisícovky. Platbu za provedený odtah lze vrátit pouze ve výjimečných a odůvodněných případech. "Pokud pak někdo řádně doloží déletrvající nemoc, dovolenou v cizině a podobně, budou mu na základě těchto dokumentů prostředky za odtah vráceny," doplnila mluvčí. Ceny za odtahy jsou stanoveny Nařízením statutárního města Karlovy Vary.

Na stránkách magistrátu pak lze doplnit informace pomocí kontaktů na odtahovou službu a další příslušné orgány.

Lávka z Růžového vrchu na Horní nádraží opravena

12. března 2015 v 19:36
Dne 10. března v 7 hodin byla opět otevřena lávka z Růžového vrchu na Horní nádraží. Před měsícem, 6. února, byla v reakci na výsledek pravidelné prohlídky zcela uzavřena lávka pro pěší z Růžového vrchu na Horní nádraží. Hlavní závadou byly zkorodované stojny lávky. Ty byly očištěny a zpevněny betonovými bloky. V nejbližších dnech budou ještě (za provozu) opraveny ochranné plechy pod lávkou, nad železničními trolejemi.


Karlovarský půlmaraton omezí dopravu v Karlových Varech

25. dubna 2013 v 20:54
V sobotu 25.5.2013 se bude v Karlových Varech konat sportovní akce "Karlovarský půlmaraton".Trasa závodu je vedena po komunikacích:
 • Západní
 • Šumavská
 • Moskevská
 • T. G. Masaryka
 • Zahradní
 • Mlýnské nábř.
 • Lázeňská
 • Tržiště
 • Stará louka
 • Mírové náměstí
 • Mariánskolázeňská
 • Slovenská
 • Nová louka
 • Divadelní náměstí
 • Vřídelní
 • I. P. Pavlova
 • Karla IV.
 • nábřeží Osvobození
 • Varšavská
 • Horova
 • náměstí Republiky

Pořádání akce si vyžádá úplnou uzavírku nejen uvedených komunikací, ale i těch, které na uvedené komunikace navazují. Uzavírka bude platit po dobu nezbytně nutnou pro konání závodu.

Omezení provozu linek Městské hromadné dopravy v Karlových Varech:
 • Linka č. 1: mezi 15-22 hodinou nepojede v úseku Tržnice - Lázně III (zastávky mimo provoz:I.P.Pavlova.Lázně III, Hlavní Pošta)
 • Linka č. 2: mezi 15-22 hodinou nepojede v úseku Richmond - Divadelní náměstí. U Richmondu zastavuje na zastávce linky č. 7 (zastávky mimo provoz: Lázně I, Divadelní náměstí).
 • Linky 2, 6 a 10: mezi 17-22 hodinou budou v úseku Tržnice - Stadion ZM odkloněny po průtahu I/6. Zastávka Stadion ZM budou dočasně přesunuty za kruhový objezd(zastávky mimo provoz: Depo ČD, Západní, Šumavská, Movskevská, Jízdárenská, Nam.DR.Horákové).
 • Linka č. 3: mezi 17-22 hodinou v úseku Tržnice - Rozcestí u koníčka odkloněna přes zastávky MHD Elite, Pivovar, Keramická škola.
 • Linka č. 4: mezi 16-22 hodinou zcela mimo provoz
 • Linka č. 5: mezi 17-22 hodinou vynechává zastávku Západní
 • Linka č. 91: Vyhlídková linka vynechává Lázně I a Divadelní náměstí
 • Autovláček: Od 14:40 jezdí pouze v úseku Hotel Alice - Richmond a zpět.

Dopravní uzavírky k 6. srpnu 2012

8. srpna 2012 v 21:02

 • Ve dnech 20.9.2011 - 30.09.2012 bude světelným signalizačním zařízením řízena doprava na úseku místní komunikace Na Vyhlídce podél výstavby bytového domu.
 • Ve dnech od 1.3.2012 do 30.9.2012 bude úplně uzavřen úsek místní komunikace pod Jelením skokem - od hotelu Boston z důvodu provádění prací jeřábem při dostavbě hotelu Corso.

 • Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.

 • Ve dnech od 2.7.2012 do 24.8. 2012 bude částečně uzavřena ulice Mlýnská, od obchodu Tesco až k mostu přes řeku Rolava). Bude zde prováděna oprava komunikace, přilehlých chodníků a obrub. Práce budou prováděny po polovinách, průjezd autobusů MHD bude zachován.

 • Ve dnech od 2.7.2012 do 31.8.2012 bude částečně uzavřena ulice Šmeralova, od ulice Sokolovská k ulici Hybešova. V tomto úseku bude zákaz zastavení s platností od 9.7.2012. Práce budou prováděny po polovinách, bude zde prováděna výměna povrchu komunikace, přilehlých chodníků a obrub.

 • Ve dnech 9.7.2012 - 20.9.2012 proběhne rekonstrukce horkovodu Jiráskova v Karlových Varech. Práce budou prováděny ve dvou etapách takto:
etapa od 9.7.2012 - 15.8.2012 bude úplně uzavřen úsek komunikace Jiráskova od křižovatky ulic Americká po křižovatku Anglická.
etapa od 16.8.2012 - 20.9.2012 bude úplně uzavřen úsek komunikace Jiráskova od křižovatky Anglická po Palackého náměstí.

 • Ve dnech od 1.8.2012 do 17.9.2012 bude úplně uzavřena ulice Mlýnská v místě klenbového mostku. Bude zde prováděna rekonstrukce klenbového mostku na železniční trati Karlovy Vary - Chodov. Objízdná trasa je dlouhá 4,2 km a bude vedena po místních komunikacích a silnici II/220: ulice Mlýnská, Čankovská, Železniční, nám. 17. Listopadu, Sokolovská, Počernická, Frimlova, Závodu míru (II/220) Krátká, Dlouhá.
 • Ve dnech od 7.8.2012 11:00 hodin do 8.8.2012 11:00 hodin bude úplně uzavřena část ulice Zámecký vrch od č.o. 10 směrem k č.o. 4. Budou zde prováděny stavební práce na stávajících sítí v komunikaci.

 • Ve dnech od 8.8.2012 do 10.9.2012 bude úplně uzavřena ulice Slovanská (od ulice Sopečné až na konec zastavěné části). Budou zde prováděny stavební práce stávající vozovky - kompletní rekonstrukce, oprava obrub a poklopů, pokládka nového asfaltového povrchu.

 • Ve dnech od 11.8.2012 do 18.8.2012 bude částečně uzavřena ulice Varšavská (nástupiště autobusů MHD u Tržnice). Bude zde prováděna oprava povrchu stávající komunikace.

Česko potrápil vichr a sníh. Stály vlaky i kamiony

16. prosince 2011 v 23:55 | IDNES
Silný vítr a sněhové jazyky zastavily v pátek dopravu na řadě silnic. Stály především kamiony, které pak zkomplikovaly dopravu i pro ostatní auta. Problémy měly i vlaky, které vyřadily z provozu popadané kmeny. Nárazy větru dosahovaly na horách rychlost orkánu.
Největší problémy byly v pátek zejména v Karlovarském, Ústeckém nebo Libereckémkraji. Na dálnici D8 byly na čas uzavřeny tunely u hranice s Německem. Kamiony ale uvázly například i u Velkého Chlumce na Berounsku a autobus klouzal na namrzlé vozovce na Táborsku

Dopravu komplikoval především silný vítr, jehož nárazy dosahovaly během dne rychlosti až 90 kilometrů za hodinu, na hřebenech hor pak 110 až 125 kilometrů v hodině. Na silnicích se tak tvořily sněhové jazyky, v nichž uvázly kamiony.

Na horách řádil orkán

Nejsilněji vítr burácel v západní a severní část republiky a na Šumavě. Sužoval hlavně vyšší polohy, kde ho doprovázelo sněžení, mlha a námraza. Na horách vítr překonal sílu orkánu, například na Šeráku v Jeseníku v nárazech dosáhl rychlosti 148 kilometrů v hodině. Silný vítr bude Česko trápit až do sobotního poledne.

Na Karlovarskuse odpoledne situace o něco zlepšila a v nižších polohách se sněžení změnilo v déšť. Ještě večer byla složitější situace u Boče na silnici spojující Karlovy Vary a Chomutov. "Všechny cesty v regionu jsou už sjízdné," řekl odpoledne vedoucí zimní údržby krajských silničářů Josef Bulka. Situace se k večeru mírně zlepšila rovněž mezi Božím Darem a Klínovcem.

Vázne doprava na železnici

Na severu Čech jsou problémy například v Teplicích, kde zapadávaly v břečce trolejbusy, uzavřeny byly i příhraniční tunely na dálnici D8 a obtížně průjezdná je i silnice číslo 13 mezi Mostem a Chomutovem. Silničáři měli během pátečního dne v terénu asi tři čtvrtiny vozového parku.
V Plzeňském kraji byla nejhorší situace na Tachovsku, kde na silnice i na koleje padaly stromy a větve. U Klenčí pod Čerchovem spadl strom přímo na osobní auto, ale naštěstí uvnitř nikdo nebyl.
Silný vítr a popadané stromy komplikovaly dopravu na železnici. Vlaky přestaly jezdit asi na osmi tratích, postupně se však dařilo překážky odstraňovat. Zůstala neprůjezdná trať z Hanušovic do Starého Města pod Sněžníkem v Olomouckém kraji, odstraňování kmenů pravděpodobně potrvá do sobotního poledne a cestující převáží autobusy.
Popadané stromy od 13:50 omezily dopravu v Libereckém kraji na Frýdlantsku, a to na trati mezi Frýdlantem v Čechách a Raspenavou, později železničáři řešili i problémy v úseku Frýdlant - Černousy. Vlaky nejezdily také na jihu Čech mezi Kubovou Hutí a Volary. Na německé straně byl zastaven provoz na trati Železná Ruda - Alžbětín, kde byly odřeknuty dva osobní vlaky, jeden byl nahrazen rychlíkem.
V Moravskoslezském kraji byl provoz přerušen v úseku Český Těšín - Hnojník, kde se podařilo překážky z trati odstranit, k večeru tam však stromy spadly znovu a spoje opět přestaly jezdit. ČD je nahradily autobusovou dopravou.

Změna na lince Ostrov - Karlovy Vary - Plzeň

3. března 2011 v 19:47

Od 6.3.2011 bude mít páteční autobus odjíždějící z Plzně do Karlových Varů v 15.05 hodin posunutý odjezd o 10 minut. Nově bude odjíždět v 15.15 hodin.

zdroj: dpkv.cz

otevření mostu U Trati

15. října 2008 v 9:18
Včera byl slavnostně otevřen most U Trati, linka číslo 5 od dnešního dne se vrací na svoji trasu a je ukončena na točně v Bohaticích, výluková linka číslo 35 je zrušena. Dokončení mostu došlo o měsíc dříve než to bylo v původním plánu.

Jak nedostat na Sokolovské pokutu?

24. září 2008 v 15:53
Karlovy Vary - Velké dopravní omezení zažívají v těchto dnech lidé, kteří žijí na karlovarské Sokolovské ulici, konkrétně v úseku, do nějž se v současnosti kvůli kompletní rekonstrukci nedá autem vůbec zajet.
Řeč je o části Sokolovské ulice v lokalitě u Chopper baru, do které je v obou směrech zákaz vjezdu. Povoleno sem vjet má pouze dopravní obsluha. Zatímco v pracovních dnech masivní většina řidičů toto omezení respektuje, daleko horší je to o víkendech. To úsekem projede během několika minut i řada vozidel, aniž by podle značek dané místo řidiči objeli, a další auta postávají v zákazu vjezdu.
"Proč bych dodržovala zákaz vjezdu, když ten tady je umístěn jen kvůli opravě Sokolovské ulice a o víkendu se tu nepracuje?" nechápala jedna z řidiček, kterou redakce oslovila.
To jiný motorista, který v dopravně omezeném úseku navíc bydlí, nebere značky na lehkou váhu. "Nejsou tu pro nic za nic. A jak se znám, mám takovou smůlu, že kdybych tu auto nechal zaparkované jen o víkendu, stejně dostanu pokutu," svěřil se Karel Novotný.
Jak zareagovala mluvčí policie Zdena Papežová, v Rybářích se jedná o místní úpravu. "Nepodceňujeme to. Stav na Sokolovské ulici bězně monitorujeme, ale není to naše priorita. Spíše se zaměřujeme na silniční kontroly," uvedla.
To, zda řidiči na Sokolovské ulici respektují dopravní omezení, kontroluje podle ní tedy především městská policie.
"Sice nechápeme, proč by to mělo být věcí hlavně městské policie, je ale pravda, že dopravní značení v daném úseku v Rybářích je dost nešťastné," konstatoval zástupce velitele městské policie Jan Trojáček. Na mysli tím má právě označení, že dopravní obsluha má do daného území vjezd povolen. "To se týká nejen lidí, kteří v daném území podnikají, ale bydlí," upřesnil Trojáček.
Podle Trojáčka člověk může i v tomto úseku zaparkovat před domem i přes zákaz vjezdu.
"To ale pouze za předpokladu, že tam není značka omezující stání," doplnil zástupce šéfa městské policie s tím, že i přesto karlovarští strážníci problematické místo na Sokolovské ulici kontrolují a udělili zde už několik pokut.
Podle velitele městské policie Marcela Vlasáka je jádro problému právě v povoleném vjezdu dopravní obsluhy. "Přestupek se v takových případech pak hůře dokazuje. Sokolovskou ulici ale monitorujeme. Když se například před časem opravovala její dolní část a byla tehdy také uzavřená, vybrali jsme za měsíc téměř sto tisíc korun na pokutách," dodal.

zdroj: www.denik.cz

Uzavření Sokolovské ulice přidělalo motoristům vrásky

8. září 2008 v 19:30
Úlek a zmatenost. To byly pocity, které zažívali někteří řidiči, kteří v sobotu ráno chtěli projíždět Sokolovskou ulicí. Ta totiž byla podle harmonogramu její rekonstrukce právě v sobotu ráno uzavřena. Dopravní omezení zde budou dlouhodobá. Motoristé tak budou muset využívat objízdných tras.
"Ještě včera tady bylo vše normální, a najednou v sobotu ráno bylo vše jinak. Připadá mi to jako lehkovážnost stavební firmy i magistrátu, takto během noci pozměnit značení. Navíc nechápu, proč ta ulice byla uzavřena na víkend, to mi hlava nebere," posteskl si řidič Martin Bárta. "Chápu, že oprava je důležitá, ale takové náhlé kroky opravdu nemůžu vzít jako ideální řešení," dodal řidič.
Karlovarský magistrát však tato nařčení motoristů odmítá.
"Chápeme, že některým motoristům mohla uzavírka způsobit starosti, ale není pravda, že bychom ulici uzavřeli bez toho, aby o tom lidé věděli. Informace o tomto projektu už několikrát během řady měsíců prošly médii, byly v Radničních listech a také jsou na našem webu a na vývěsní tabuli na magistrátu," oponoval Lukáš Pokorný, mluvčí karlovarské radnice. "Vše tedy postupuje podle dohody se stavební firmou a není to náhlá uzavírka. Vše je podle stanoveného harmonogramu a na základě řady jednání se stavbaři," dodal mluvčí Pokorný.
Sokolovská ulice je tedy podle něj od soboty uzavřená v plánovaném rozsahu, to znamená od křižovatky s ulicí Celní ke křižovatce s ulicí Čankovskou.
"Vjezd do této části bude povolen vozidlům dopravní obsluhy, zásobování, veřejné hromadné dopravy osob a integrovaného záchranného systému," uvedl Pokorný.
V uvedeném úseku Sokolovské ulice bude zřízen jednosměrný provoz od křižovatky s Železniční ulicí po křižovatku s ulicí Čankovskou. Ve směru od křižovatky Sokolovské a Dolní Kamenné směrem do centra bude vyloučen veškerý provoz (jednosměrná ulice). Od křižovatky Sokolovské a Čankovské směrem ke křižovatce Sokolovské a Dolní Kamenné nebude vjezd vozidel omezen. Pro provoz na Sokolovské ulici a v ulicích Celní, Buchenvaldské, Majakovského, Železniční, Kosmonautů, Dělnické a Požární je zpracována situace (výkres), která je vyvěšena ve vstupním vestibulu budovy Magistrátu města Karlovy Vary na Moskevské ulici.
"Tento výkres obsahuje i dopravní značení na vybraných příjezdových komunikacích k Sokolovské ulici," dodal mluvčí.
Ode dneška budou zahájeny intenzivní práce na rekonstrukci Sokolovské ulice v uvedeném uzavřeném úseku. "Před zahájením prací v jednotlivých místech bude probíhat takzvaná pasportizace okolních domů, to znamená dokumentování jejich stávajícího stavu. Cílem pasportizace je dokladovat stav domů, případně jiných stavebních objektů, před prováděním rekonstrukčních prací za účelem případného porovnávání stavu stavebních objektů před rekonstrukcí Sokolovské ulice a po ní," informoval Pokorný.
Rekonstrukci provádí společnost Stavby silnic a železnic, a.s., pasportizaci provede spol. BARTOŠ - ENGINEERING. Při dokumentování stavebních objektů budou její pracovníci vstupovat do jednotlivých bytů, každý pracovník bude vybaven pověřovací listinou od zhotovitele.
Při hutnění spodních konstrukčních vrstev komunikací bude docházet k vibracím, jež se částečně přenesou do okolních domů. Tyto práce zahájí stavbaři zhruba ve druhé polovině září 2008 a provedou je s maximálním ohledem k okolním stavbám.
"O harmonogramu těchto prací a postupu občanů při případných poruchách na domech způsobených rekonstrukcí budeme informovat v dalších zprávách," přislíbil Pokorný.
zdroj: www.denik.cz

Spanilá jízda Karlovarské Veteran Rallye 2008 dne 2.8.2008

24. července 2008 v 9:38
Dne 2.8.2008 se bude konat v Karlových Varech další ročník spanilé jízdy Karlovarské Veteran Rallye.
Trasa průjezdu:

1. etapa (8.30 - 9.30 h)
- Slovenská, Mariánskolázeňská, Mírové náměstí, Mariánskolázeňská, Nová louka, Divadelní náměstí, Vřídelní, I. P. Pavlova, Lázeňský most, Sadová, Zahradní, nábřeží Osvobození, Horova, náměstí Republiky, Západní, Tuhnický most (dále po průtahu a mimo město);

2. etapa (14.00 - 15.00 h) Krokova, Lidická, Jiráskova, Máchova, Polská, Lidická, Havlíčkova, Bezručova, Horova, náměstí Republiky, Dr. Janatky, Moskevská, Šumavská, Kpt. Jaroše (k OC Varyáda), Závodní (cíl u OC GLOBUS);

hromadný odjezd cca v 18.00 h
(od OC GLOBUS) Studenstká, Plzeňská, Západní, Šumavská, Moskevská, Krále Jiřího, Sadová, Zahradní, nábřeží Osvobození, Bezručova, Na Vyhlídce, U Imperiálu, Mariánskolázeňská, Slovenská.

Rozcestí u Koníčka ( stav Neděle ve 20:45 )

8. června 2008 v 22:47

Rozcestí u Koníčka ( stav ve 20:45 )

7. června 2008 v 22:04

Karlovy Vary : Město začne opravovat silnice

12. května 2008 v 13:44
Už zanedlouho začne v Karlových Varech rekonstrukce některých komunikací. Jak uvedl mluvčí radnice Lukáš Pokorný, nejdříve dojde na opravu Starorolské ulice v termínu 16. až 17. května. Pak přijde na řadu Počernická ulice. V plánu je i oprava ulice Pod Imperialem.
www.denik.cz

Karlovarský kraj : Kraj dokončuje přípravu stavby západního obchvatu Sokolova

10. května 2008 v 16:42
Krajská správa a údržba silnic dokončuje projektovou přípravu stavby západního silničního obchvatu Sokolova spojujícího Chebskou ulici v prostoru mezi Sokolovskými strojírnami a gymnáziem s Kraslickou ulicí v prostoru napojení na severní silniční obchvat města a se Svatavou.
Nová komunikace má estakádou na pilířích překonávat řeku Ohři, silnici do Citic, železnici a říčku Svatavu. Uskutečnění stavby v hodnotě stovek milionů korun závisí na úspěšnosti kraje v evropském dotačním Regionálním operačním programu Severozápad.
Více se zájemci dozvědí na internetových stránkách města Sokolova v sekci Samospráva.

Karlovy Vary už mají třináct objezdů

20. února 2008 v 13:48
KARLOVY VARY - Dvě nové zásadní okružní křižovatky by mohly být dokončeny za dva měsíce, další tři přibudou na Sokolovské ulici.
Ještě na přelomu milénia měly Karlovy Vary pouze klasické téčkové křižovatky či ty řízené semafory. Zlom nastal až v roce 2001, kdy se začal stavět velký kruhový objezd U Solivárny, který tak nahradil snad nejproblématičtější křižovatku v lázeňském městě.
"Byla to hnusná křižovatka, od Zwerimexu se nedalo vůbec vyjet, kolony aut stály mnohdy až k dětské poliklinice. Vzpomínám si, že jako začátečnice za volantem jsem jednou omylem vjela i do protisměru," zavzpomínala Alena Pokorná.
Po jejím zprovoznění si řidiči hodně oddychli. Místo se totiž stalo rázem snadno průjezdné ze všech směrů.
Pak přilšy na řadu další kruhové křižovatky, jejichž realizace byla mnohdy spojena s výstavbou hypermarketů. Šlo třeba o dva kruhové objezdy u Teska, další byl postaven u Baumaxu, další u Globusu v Jenišově, kde zároveň přibyla i velká okružní křižovatka na dnes už bývalým hlavním tahu z Karlových Varů do Prahy.
Před třemi roky přibyla v lázeňském městě další, a to opět kvůli stavbě hypermarketu, tentokrát Intersparu . Do této doby bylo kruhových objezdů v Karlových Varech sedm. S realizací karlovarského průtahu však došlo na výstavbu dalších, tím prvním a nejzásadnějším je bezesporu křižovatka u Kauflandu, která nahradila semafory. I když se s ní začalo už před dvěma lety, otevřena bude až letos na jaře.
Nyní dostává vnitřní část objezdu už pevné obrysy, řidiči ale musí stále jezdit kolem něj po proviozorní komunikaci. Dvě další kruhové křižovatky vznikly na samotném průtahu při vjezdu do Staré Role. Vloni na podzim byl otevřen také důležitý kruhový objezd v Tuhnicích, který je napojen na nové přemostění přes řeku Ohři do Rybář. Most na druhé straně je zakončen rovněž okružní křižovatkou a další vzniká místo té řízené semafory u bývalé skatehaly.
Do současné doby tak bylo ve městě jen za sedm let realizováno či se ještě buduje dvanáct kruhových objezdů. A další mají brzy přibýt.
Konkrétně ten u bývalé skatehaly financuje město ze svého rozpočtu. "Bude stát šest a půl milionu korun a podílí se na něm sdružení firem, které staví průtah. Tato nová křižovatka by měla být dokončena letos v květnu," uvedl mluvčí radnice Jakub Kaválek.
Podle šéfa karlovarské divize Ředitelství silnic a dálnic Radomila Havrdy by mohla být křižovatka dokončena už ale o měsíc dříve s tím, že bude mít čtyři větve. "Ve stejný termín by měl být dostavěn i objezd u Kauflandu," dodal šéf Ředitelství silnic a dálnic. Vedení města se chce pustit do výstavby dalších. Chce vyřešit problematickou křižovatku řízenou semafory u Becherovky.
"Půjde ale o velmi náročnou stavbu, a to i projektově," konstatoval Kaválek.
Dva další objezdy by měly vyrůst i na Sokolovské ulici, a to u Dragonu a u archivu poblíž Chopperbaru.
www.denik.cz

R6: Kilometr za půl miliardy

20. února 2008 v 13:44
Kdy bude hotový celý úsek rychlostní silnice vedoucí z Chebu do Prahy? Bude to rok 2013 či až 2015?
Stavbaři doufají, že tento nejzažší termín je konečný. Peníze podle nich nejsou přitom tím nejzásadnějším problémem. Tím jsou podle náměstka hejtmana Jana Zborníka (ODS) nevyřešené majetkoprávní vztahy na některých dotčených pozemcích a stavební nepřipravenost. Největší komplikací je nyní úsek kolem jesenické křižovatky u Rakovníka, kde ještě nebylo vydáno ani územní rozhodnutí.
To je přitom zásadní pro vydání stavebního povolení. "Neznamená to ale, že se stavět nezačne. Uvítali bychom, kdyby alespoň jeden z úseků mimo Karlovarský kraj byl zahájen podle harmonogramu," uvedl hejtman Josef Pavel (ODS).
Samotný Karlovarský kraj nemá se stavbou strategické komunikace potíže. Právě včera byla totiž zahájena další etapa rychlostní silnice R6, a to z Jenišova do Nového Sedla. Tento čtyřkilometrový úsek bude stát 1,6 miliardy korun. "Tyto náklady budou hrazeny z operačního fondu Doprava, který zřídila Evropská unie," vysvětlil Jiří Novák, náměstek ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury.
Stavba úseku má být dokončena v roce 2011, termín zprůjezdnění připadá na květen roku 2010. Ředitel samotné výstavby Tomáš Kaas ale doufá, že řidiči se po něm projedou už na podzim roku 2009.
Nová část bude napojena ve směru na Cheb na nynější karlovarský průtah. Začátek trasy povede pak pod obcí Hory a bude pokračovat souběžně se stávající silnicí I/6. Komunikace se u Louček ze současných tří pruhů následně zúží na dva. "Proto apelujeme na řidiče, aby byli trpěliví a hlavně opatrní," vzkázali motoristům stavbaři.
Na rychlostní silnici je zatím prostavěno pouhých čtyřicet kilometrů. Zbývá ještě dostavět osmdesátikilometrovou část, jejíž náklady se vyšplhají na 36 miliard korun.
"K výstavbě je nyní připraven úsek Karlovy Vary Olšová Vrata a také Bošov Lubenec," doplnil poslanec Miloš Patera (ODS). Nedovede si představit, že by silnice R6 z Chebu do Prahy, jež se pak stane mezinárodní, nebyla do roku 2015 hotova.
www.denik.cz
 
 

Reklama