Listopad 2015

Nové Obecné obchodní podmínky pro Karlovarskou kartu od 1.1.2016

27. listopadu 2015 v 15:15 MHD Karlovy Vary
Vážení držitelé Karlovarské karty, ke dni 31. 12. 2015 končí platnost

OBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ ČIPOVÝCH NOSIČŮ KARLOVARSKÉ KARTY VYDANÝCH V SYSTÉMU PLZEŇSKÁ KARTA / OBCHODNÍCH PODMÍNEK PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO PENĚŽNÍHO PROSTŘEDKU (dále jen "původní Obchodní podmínky")které budou ode dne 1. 1. 2016 nahrazeny
OBECNÝMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ ČIPOVÝCH NOSIČŮ KARLOVARSKÉ KARTY VYDANÝCH V KARTOVÉM ODBAVOVACÍM SYSTÉMU SPOLEČNOSTI PLZEŇSKÉ MĚSTSKÉ DOPRAVNÍ PODNIKY, A.S. /OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO PENĚŽNÍHO PROSTŘEDKU (dále jen "nové Obchodní podmínky")


Nové Obchodní podmínky účinné od 1. 1. 2016 obsahují následující změny:
- pro potřeby uplatnění práv Držitele Karlovarské karty vyplývajících z odpovědnosti vydavatele Karlovarské karty za vady produktů a služeb souvisejících s Karlovarskou kartou (reklamace) odkazují na nový Reklamační řád vydaný společností Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., který je též platný od 1. 1. 2016 a který plně nahrazuje Reklamační řád uvedený v původních Obchodních podmínkách. Vzhledem k účinnosti nového Reklamačního řádu obsahují nové Obchodní podmínky některá ujednání, která byla dříve obsahem Reklamačního řádu produktů systému Plzeňská karta, zejména ujednání o záruční době.
-oprávnění vydavatele Karlovarské karty jednostranně vypovědět smluvní vztah, a to z důvodu dlouhodobého nevyužívání čipového nosiče, který je definován v nových Obchodních podmínkách v části "PRÁVO POUŽÍVAT ČIPOVÝ NOSIČ - EPP"


Držitel, který nesouhlasí se změnou práv a povinností dle nových Obchodních podmínek, je ve smyslu ust. § 94 odst. 4 zákona č. 284/2009 Sb., o platebních službách, v platném znění oprávněn ve lhůtě do 2 měsíců ode dne zveřejnění změn Obchodních podmínek na internetu a na prodejních místech písemně vypovědět Žádost/Smlouvu, a to s účinností od doručení této písemné výpovědi DPKV osobně v Přepravní kanceláři, Zeyerova 19, Karlovy Vary nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu DPKV, a.s., Sportovní 656/1, Karlovy Vary, PSČ 360 09. V ostatních případech se má za to, že Držitel se změnou Obchodních podmínek souhlasí a je touto změnou od 1. 1. 2016 vázán.


Parkoviště na náměstí J. Palacha o víkendu zdarma

27. listopadu 2015 v 15:08 Aktualně
Nové vánoční trhy v Karlových Varech proběhnou od soboty 28. listopadu do 23. prosince na prostranství před hotelem Thermal.


Pro návštěvníky bude každý adventní víkend k dispozici zdarma parkoviště na nábřeží Jana Palacha.


Omezení provozu výtahu ve vyhlídkové věži Diana

27. listopadu 2015 v 14:56 Media servis
Ve dnech 23.11 až 5.12.2015 nebude v provozu výtah ve vyhlídkové věži DIANA. Důvodem je pravidelná údržba. Všem návštěvníkům se tímto omlouváme.


Lanová dráha Imperial mimo provoz

27. listopadu 2015 v 14:45 Lanové dráhy Karlovy Vary
Lanová dráha Imperial bude od 30.11.2015 do 12.12.2015 z technických důvodů uzavřena.Karosa B741

21. listopadu 2015 v 21:29 Games

Nový model českého kloubového autobusu značky Karosa B 741 (V 0.99) od autorů Martin (SK), David (SK), Marcel (SK) a Somethingfree (CZ) pro autobusový simulator OMSI 2.

Karlovy Vary 4.5

19. listopadu 2015 v 16:05 Games
Nová veřejná testovací verze přináší několik podstatných změn. Mezi prvními je například prodloužená linka MHD číslo 8 v úseku Černý Kůň - Hůrky - Olšová Vrata (0800 Route 03 a 04) - Motýlek - Letiště Karlovy Vary (0800 Route 05 a 06).