Dopravní omezení a uzavírky v Karlových Varech a okolí

22. října 2015 v 13:38 |  Dopravní omezení
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:

· Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.

· Od 1.10.2014 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce - schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

· Od 6.10.2014 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro pěší o délce cca 160 m důvodu zajištění havarijního stavu, stezka pro pěší nad budovou č.p. 2116 "sluneční lázně" ulice U Imperialu. Chodci budou převedeni na protější stranu komunikace - stezky pro chodce.

· Od 30.9.2015 do 26.10.2015 je povolena částečná uzavírka úseku místní komunikace kpt. Jaroše v obci Karlovy Vary - úsek od mostu přes Chodovský potok za křižovatku ulic Sklářská a kpt. Jaroše. Provoz na částečné uzavírce bude řízen světelnou signalizací. Vjezd do Sklářské ulice bude zachován.

· Od 6.7.2015 do 8.11.2015 bude úplně uzavřen úsek pod železničním mostem v ulici Hlavní, na trase Karlovy Vary - Dalovice, z důvodu opravy železničního mostu.
· Z důvodu plánované opravy horkovodního vedení dojde v období od 10.8.2015 do 31.10.2015 k následujícím dopravním omezením:

I. Částečná uzavírka místní komunikace úseku ulice Šmeralova - od hrany budovy ZŠ v ul. E. Krásnohorské ke vjezdu do zadního traktu domu čp. 48 a to v šířce jednoho jízdního pruhu v termínu od 10.8.2015 do 20.9.2015. V průběhu částečné uzavírky bude v ulici Šmeralova jednosměrný provoz ve směru od Pivovaru. Objížďka se nestanovuje.
II. Úplná uzavírka místních komunikací ulic E. Krásnohorské a Banskobystrické v termínu od 21.9.2015 do 31.10.2015. Objížďka se nestanovuje.

· Od 15.8.2015 do 30.10.2015 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice Pod Jelením skokem na vozovce a ulice Zámecký vrch (křižovatka ulic Zámecký vrch - Pod Jelením skokem) na chodníku a vozovce; celková délka uzavírky je cca 250 m. Bude zde prováděna rekonstrukce plynovodu a plynovodních přípojek. Po celou dobu prací bude zachován průjezd o šíři 2,75 m, přejezdy budou opatřeny pojezdovým plechem. Částečná uzavírka bude prováděna tak, aby byl v průběhu prací umožněn příjezd na parkoviště soukromých subjektů z ulice Pod Jelením skokem a dále vjezd a výjezd do ulice Luční vrch.
,
· Od 3.8.2015 do 13.11.2015 budou prováděny po třech etapách za úplných uzavírek stavební práce v ulicích Janáčkova a Fibichova, v Karlových Varech, z důvodu revitalizace uvedených ulic. I. etapa úplná uzavírka Janáčkovy ulice od ul. Borové po ul. Fibichovu, v termínu cca 3.8.2015 do 6.9.2015, II. etapa úplná uzavírka Fibichovy ulice od ul. Borové po ul. Janáčkovu, v termínu cca od 7.9.2015 do 11.10.2015, III. etapa úplná uzavírka Fibichovy ulice od ul. Janáčkovy po ul. Závodu míru, v termínu cca od 12.10.2015 do 13.11.2015.


Od 5.10.2015 do 31.11.2015 bude úplně uzavřena ul. Nové domky, k. ú. Stará Role a část ul. Okružní o celkové délce cca 120 m (směrem ke křižovatce ul. Okružní a ul. Truhlářská). Bude zde prováděno frézování a oprava místní komunikace - vozovky a chodníku.

· Od 10.10.2015 do 4.12.2015 bude úplně uzavřena část ul. Poštovní, k.ú. Tuhnice - p.p.č. 615/1 - parkoviště před ZŠ. Bude zde prováděna rekonstrukce parkoviště s rozšířením parkovacích stání.

· Od 12.10.2015 do 16.10.2015 a od 19.10.2015 do 23.10.2015, v čase od 7:00 hod do 16:00 hod bude úplně uzavřena část chodníku o délce cca 20 m. V Karlových Varech, k. ú. Stará Role, ulice Vančurova. Budou zde prováděny stavební práce - vybudování sjezdu, připojení sousední nemovitosti; po skončení pracovní směny bude chodník opatřen pochozím plechem a pohyb chodců nebude omezen.

· Od 20.10.2015 do 23.12.2015 bude úplně uzavřena stezka pro chodce - schodiště mezi ulicí Ondříčkova a ulicí Bezručova (vedle bývalé vrátnice KKN) o délce cca 25 m. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce.

· V rozmezí 26.10.2015 do 4.11.2015 bude na dobu maximálně 3 dnů úplně uzavřena část místní komunikace ulice Sadová Jedná se o úsek o délce cca 180 m od křižovatky ulicí Petra Velikého. Budou zde prováděny finální úpravy (frézování, vyrovnání poklopů kanalizace, vodovodu a vřídelní vody, pokládka asfaltového krytu) po provedené rekonstrukci plynovodu ulice Sadová. Provoz ve spodní části ul. Sadová bude po dobu uzavírky obousměrný.

· Od 4.11.2015 do 30.11.2015 bude úplně uzavřena část ulice Okružní, k. ú. Stará Role o délce cca 50 m (směrem ke křižovatce ul. Okružní a ul. Truhlářská). Bude zde prováděno frézování a oprava místní komunikace - vozovky a chodníku.


SILNICE II. A III. TŘÍDY:

· V termínu od 14.4.2015 do 31.10.2015 bude částečně uzavřena silnice III/2204 a III/2206 v obci Děpoltovice, z důvodu stavebních prací - výstavba kanalizace.

· V termínu od 12.5.2015 do 30.10.2015 bude částečně uzavřena silnice III/2224 a II/222 v obci Mírová, z důvodu stavebních prací - výstavba kanalizace.

· V termínu od 1.9.2015 do 30.10.2015 bude částečně uzavřena silnice III/22129, v obci Otovice, ulice Mostecká, z důvodu opravy vodovodu.

· V termínu od 1.9.2015 do 30.10.2015 bude částečně uzavřena silnice III/22129, v obci Otovice, ulice Mostecká, z důvodu opravy vodovodu.

· V termínu od 29.9. 2015 do 31.10.2015 bude částečně uzavřena silnice II/222, v úseku autobusové zastávky, v ul. Mattoniho nábřeží, v Karlových Varech ve směru Kyselka - Karlovy Vary a úplně uzavřen chodník podél zastávky, z důvodu rekonstrukce autobusové zastávky.

· V termínu od 12.10.2015 do 22.10.2015 bude částečně uzavřena silnice II/193, na trase Pšov, Semtěš - Borek, z důvodu opravy povrchu komunikace.

· V termínu od 20.10.2015 do 24.10.2015 bude částečně uzavřena silnice III/20812, v úseku mostu ev.č. 20812-1, Dlouhá Lomnice, z důvodu opravy povrchu komunikace.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama