Červen 2015

O letních prázdninách bude v provozu zvláštní linka MHD na Linhart

30. června 2015 v 20:39 MHD Karlovy Vary
Vážení cestující, po celé letní prázdniny (od 1.7. do 31.8.) můžete nyní každou sobotu, neděli a ve dnech státního svátku využít novou zvláštní linku od Tržnice na Linhart. Odjezdy od Tržnice jsou ve 12:20, 13:50 a 15:20 hodin (ze stanoviště linky T) a zpět z Linhartu v 13:30, 15:00 a 16:30 hodin. Linka zastavuje mezi Tržnicí a Doubím na všech zastávkách linky č. 6 a platí na ní běžný tarif MHD Karlovy Vary.Dopravní omezení v okolí Karlových Varů

30. června 2015 v 20:24 Dopravní omezení
Souhrn aktuálních uzavírek a dopravních omezení v okolí Karlových Varů k 30. 6. 2015:

Silnice II. a III. třídy:


  • V termínu od 16.3.2015 do 31.8.2015 bude částečně uzavřena silnice III/20910, III/21047 a III/2194, v obci Nejdku, část ulice Nádražní a nám. Karla IV., z důvodu stavebních prací - výstavba kanalizace.

  • V termínu od 3.6.2015 do 3.8.2015 bude částečně uzavřena silnice III/2194, v obci Nejdku, část ulice Závodu míru, z důvodu stavebních prací - výstavba kanalizace.

  • V termínu od 3.6.2015 do 3.8.2015 bude částečně uzavřena silnice III/21047, v obci Nejdku, část ulice Kraslická a 9.května, z důvodu stavebních prací - výstavba kanalizace.

  • V termínu od 12.1.2015 do 31.8.2015 bude částečně uzavřena silnice II/222, v úseku mezi obcemi Karlovy Vary - Kyselka, z důvodu stavebních prací k zajištění skalních masívů.

  • V termínu od 1.4.2015 do 30.6.2015 bude částečně uzavřena silnice II/226, v obci Chyše, v úseku mezi zámeckým parkem a sportovním areálem, z důvodu opravy opěrné zdi.

  • V termínu od 14.4.2015 do 31.10.2015 bude částečně uzavřena silnice III/2204 a III/2206 v obci Děpoltovice, z důvodu stavebních prací - výstavba kanalizace.

  • V termínu od 12.5.2015 do 30.10.2015 bude částečně uzavřena silnice III/2224 a II/222 v obci Mírová, z důvodu stavebních prací - výstavba kanalizace.

  • V termínu od 15.6.2015 do 18.9.2015 bude částečně uzavřena silnice III/2194, na trase Vysoká Pec - Nové Hamry, v úseku mostu ev.č. 2194-3, z důvodu opravy mostu.

  • V termínu od 25.6.2015 do 31.7.2015 bude částečně uzavřena silnice III/22129, v obci Otovice, ulice Mostecká, z důvodu opravy vodovodu.

  • Silnice III/21047, v úseku cca 1,3 km na trase Nejdek - Pernink, bude z důvodu opravy povrchu komunikace, v termínu od 25.6.2015 do 26.6.2015 a od 30.6.2015 do 7.7.2015 bude částečně uzavřena a v termínu od 27.6.2015 do 29.6.2015 bude úplně uzavřena.Výluka na linkách č. 1, F1, F2 a F3

30. června 2015 v 20:03 MHD Karlovy Vary
Vážení cestující, z důvodu uzavírky Zahradní ulice od pátku 3.7. (od 21:30 hodin) do soboty 4.7. (do 1:00 hodin) dojde v uvedené době k následujícímu omezení linek MHD:

• linka č. 1 nebude zajíždět do zastávek I.P.Pavlova, Lázně III a Hlavní pošta.
• festivalové linky F1, F2 a F3 nebudou zajíždět do zastávky Hotel Thermal.


Intenzitu dopravy ve městě měří automatické detektory

23. června 2015 v 20:03 Aktualně
Měření intenzity dopravy proběhne dnes 23. a zítra 24. června v úseku mezi Západní ulicí a Mattoniho nábřežím.

Cílem je zjištění skutečného využívání vybraných pozemních komunikací ve městě.

Měření bude probíhat nepřetržitě 24 hodin v období od 23.6.2015 18:00 hodin do 24.6.2015 18:00 hodin a bude realizováno společností B&C Dopravní systémy s.r.o. Libochovice ve spolupráci s Koordinátorem integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, p.o.

Ke snímání intenzity dopravních proudů budou využity automatické detektory. Zhruba 50 měřících přístrojů bude po dobu měření instalováno na deseti vybraných měřících místech v lokalitách Západní, Chebský most, Horova, most 1. máje, Foersterova, Vítězná, Mattoniho nábřeží. (Přesnou lokalizaci najdete v přiloženém dokumentu).
Výstupy z měření může město jako správce komunikací využít mimo jiné pro plánování a realizaci údržby, oprav a rekonstrukcí.

Dopravní omezení v Karlových Varech

20. června 2015 v 22:36 Dopravní omezení
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:


· Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.

· Od 22.7.2014 do 15.6.2015 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice U Brodu bude zde prováděna výstavba cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice"; 22.7.2014 - 30.10.2014 budou prováděny práce na cyklostezce a bude zajištěn přístup na stavbu z ul. Svatošská;1.10.2014 - 30.11.2014 bude prováděno odvodnění krajnice, v ostatních dnech budou prováděny stavební práce na cyklostezce.

· Od 1.10.2014 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce - schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

· Od 6.10.2014 do 30.6.2015 bude úplně uzavřena stezka pro pěší o délce cca 160 m důvodu zajištění havarijního stavu, stezka pro pěší nad budovou č.p. 2116 "sluneční lázně" ulice U Imperiálu. Chodci budou převedeni na protější stranu komunikace - stezky pro chodce.

· Od 16.3.2015 do 10.8.2015 dochází k postupným úplným a částečným uzavírkám místních komunikací ul. Americká, Rumunská, nám. Emy Destinové, nám. V. Řezáče z důvodu rekonstrukce komunikací Americká a Rumunská takto:
A)
1. Úplná uzavírka Americká, Rumunská od 17.6.2015 do 7.7.2015 (2/2 vjezdu na parkoviště KKN až po 1/2 polovinu křižovatky ul. Mozartova tak, aby byl umožněn vjezd do nemocnice - úsek o délce cca 200 m).
Stanovení trasy objížďky:po přilehlých místních komunikacích, které jsou označeny
dopravním značením.

2. Částečná uzavírka náměstí Emy Destinové, nám. V. Řezáče od 17.6.2015 do 7.7.2015 (2/2 křižovatky s ul. Mozartova až po náměstí V. Řezáče - úsek o délce cca 200m). Provoz bude řízen světelnou signalizací.

Pokračuje obnova komunikací ve Staré Roli

20. června 2015 v 22:26 Aktualně
Po dobu rekonstrukce Školní ulice a okolí je motoristům k dispozici nově zřízené provizorní parkoviště v Okružní.

Obnova komunikací, chodníků a veřejných prostranství ve Staré Roli pokračuje. Stavební ruch se dotkne motoristů i pěších. Výsledkem realizace několika projektů ale budou nově opravené komunikace, chodníky a nová parkovací místa. Výraznou proměnou projde také okolí Lidového domu včetně přilehlého parku.


Vzhledem k tomu, že si stavební práce vyžádají nezbytná dopravní omezení a zejména omezení parkování, zřídilo město provizorní parkovací plochu v Okružní ulici v blízkosti křižovatky s ulicí Truhlářskou s kapacitou minimálně 60 míst.

Obnova chodníků a komunikací se dotkne vybraných úseků v ulicích Hlávkova, Závodu míru (mezi Borovou a Fibichovou), Školní, Kladenská, Tuhnická, Dvořákova, Okružní, Nad dvorem, Rohová, Hornická kolonie, Truhlářská a vnitrobloku v Třešňové ulici.


Předmětem projektu revitalizace okolí Lidového domu je úprava komunikací mezi ulicemi Truhlářská, Školní, Hlávkova a bytovým objektem Dvořákova. Součástí je i výstavba parkoviště za Lidovým domem a parkové a sadové úpravy zeleně.
Projekty jsou součástí Integrovaného plánu rozvoje města v Integrovaném operačním programu. Situační výkresy těchto projektů jsou k náhledu na internetových stránkách magistrátu v sekci Sledované projekty města.

Jízdní řády festivalových linek

20. června 2015 v 22:12 Mezinárodní filmový festival KV
Již za pár dní začne v Karlových Varech Mezinárodní Filmový Festival. Tentokrát již v pořadí 50 ročník tohoto filmového svátku a tak i letos nebudou chybět tři zvláštní festivalové linky které budou vozit hosty festivalu a jsou i letos značeny písmenkem F a to následovně F1, F2 a F3. Návštěvníci si ale musí dát pozor na některé uvedené spoje zvláštních linek, protože některé spoje jezdí jen v uvedený den.

U kulatého stolu se řešil rozvoj železniční dopravy v kraji

12. června 2015 v 18:44 Karlovarský Kraj
Výstavba Horního nádraží v Karlových Varech, modernizace nástupišť v Chebu nebo elektrifikace železniční trati do Norimberku - to byla hlavní témata, o kterých se hovořilo na jednání představitelů Karlovarského kraje se zástupci Českých drah (ČD) a Správy železniční dopravní cesty (SŽDC).

Jedním z úvodních bodů společné diskuse byla dlouhá léta odkládaná rekonstrukce karlovarského Horního nádraží. Zatímco SŽDC zajistí výstavbu nové nádražní budovy, město se postará o vybudování lávky přes kolejiště a úpravu okolních prostor. "Slavnostní zahájení stavby, kterou bude provádět společnost Skanska, se uskuteční 15. června. Předpokládáme, že budeme hotovi do konce února příštího roku. V návaznosti na to pak bude ještě probíhat rekonstrukce kolejiště, nástupišť, podchodů apod.," upřesnil náměstek generálního ředitele SŽDC pro modernizaci dráhy Mojmír Nejezchleb.

U kulatého stolu se rovněž probírala modernizace nástupišť na nádraží v Chebu. SŽDC v současné době zpracovává projektový záměr, přičemž s přestavbou by se mělo začít v polovině roku 2017. V souvislosti s chebským nádražím se mluvilo i o elektrifikaci trati do Norimberku, která by umožňovala rychlejší, pohodlnější a intenzivnější přepravu. "Ačkoliv bavorské orgány elektrifikaci podporují, spolková vláda není jednoznačně nakloněna tomuto řešení. O problematice jsme již informovali premiéra Bohuslava Sobotku, který přislíbil, že to bude jedním z bodů společného jednání s německou kancléřkou Angelou Merkelovou," uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Jakub Pánik.

Zástupci SŽDC rovněž hovořili o plánovaných výlukách na turisticky oblíbené trati mezi Karlovými Vary a Mariánskými Lázněmi. Opravy železnice zde budou probíhat až do konce tohoto roku. "V této souvislosti bych chtěl poprosit o lepší informovanost cestujících, tak aby o probíhajících výlukách věděli a mohli dopředu počítat s případnými komplikacemi," řekl Jakub Pánik.

Všechny tři strany na jednání ještě řešily například dokončení rekonstrukce nádražních prostor v Sokolově, znovuobnovení provozu mezi Aší a Selbem nebo revitalizaci stanic a zastávek na trati z Karlových Varů do Johanngeorgenstadtu. "Jsem rád, že se podařilo toto setkání uskutečnit, protože je lepší si sednout ke kulatému stolu a o problémech diskutovat, než si jen dopisovat. Je podstatné si uvědomit, že Karlovarský kraj se stává vyhledávaným turistickým cílem, úspěšně se zde rozrůstají průmyslové zóny, a proto by měla být rozvoji železniční dopravy v regionu věnována patřičná pozornost," dodal Jakub Pánik.


V červnu čeká cestující Českých drah změna jízdního řádu

12. června 2015 v 18:26 Karlovarský Kraj

​ Od 14. června začnou platit nové změny v jízdních řádech Českých drah. Cestující v Karlovarském kraji potěší zajímavé slevy na vybraných tratích.

S letní změnou jízdního řádu dojde k úpravě některých tarifních a smluvních přepravních podmínek. Cyklisté a turisté, kteří se chtějí vydat do Slavkovského lesa, ocení výraznou slevu jízdného na trati v úseku Bečov nad Teplou - Horní Slavkov-Kounice. Za jízdné od června zaplatí polovinu současné ceny.

V regionální dopravě Karlovarského kraje se změny dotknou celkem tří tratí. Přibydou spoje ve směru Klášterec nad Ohří - Karlovy Vary - Cheb, které budou navazovat na rychlíky. Nově tedy pojedou osobní vlaky v pracovní dny z Klášterce nad Ohří v 16:17 a v sobotu a neděli s odjezdem v 18:17. Druhá změna se týká trasy Karlovy Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt. Vlaky na této trati pojedou každý den včetně soboty a neděle s odjezdem v 11:12 z Karlových Varů. Poslední změna se dotkne letního víkendového provozu na trati Horní Slavkov - Kounice - Rakovník, který bude v úseku Bečov nad Teplou - Krásným Jezem - Horním Slavkovem a Kounicemi z důvodu plánované výluky ukončen již 30. srpna.

Aktualizované jízdní řády a novinky v železniční dopravě najdou cestující již nyní na webu Českých drah a ve vyhledávačích spojení.Dopravní omezení

12. června 2015 v 13:54 Dopravní omezení
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:

· Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.

· Od 22.7.2014 do 15.6.2015 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice U Brodu bude zde prováděna výstavba cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice"; 22.7.2014 - 30.10.2014 budou prováděny práce na cyklostezce a bude zajištěn přístup na stavbu z ul. Svatošská;1.10.2014 - 30.11.2014 bude prováděno odvodnění krajnice, v ostatních dnech budou prováděny stavební práce na cyklostezce.

· Od 1.10.2014 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce - schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

· Od 6.10.2014 do 30.6.2015 bude úplně uzavřena stezka pro pěší o délce cca 160 m důvodu zajištění havarijního stavu, stezka pro pěší nad budovou č.p. 2116 "sluneční lázně" ulice U Imperiálu. Chodci budou převedeni na protější stranu komunikace - stezky pro chodce.

· Od 16.3.2015 do 10.8.2015 dochází k postupným úplným a částečným uzavírkám místních komunikací ul. Americká, Rumunská, nám. Emy Destinové, nám. V. Řezáče z důvodu rekonstrukce komunikací Americká a Rumunská takto:

1. Úplná uzavírka Americká, Rumunská od 17.6.2015 do 7.7.2015 (2/2 vjezdu na parkoviště KKN až po 1/2 polovinu křižovatky ul. Mozartova tak, aby byl umožněn vjezd do nemocnice - úsek o délce cca 200 m).
Stanovení trasy objížďky: po přilehlých místních komunikacích, které jsou označeny dopravním
značením

2. Částečná uzavírka náměstí Emy Destinové, nám. V. Řezáče od 17.6.2015 do 7.7.2015 (2/2 křižovatky s ul. Mozartova až po náměstí V. Řezáče - úsek o délce cca 200m). Provoz bude řízen světelnou signalizací.

3. Úplná uzavírka náměstí Emy Destinové a úseku nám. V.Řezáče od 8.7.2015 do 10.8.2015 ( 2/2 křižovatky s ul. Mozartova až po náměstí V. Řezáče - úsek o délce cca 200m)

Stanovení trasy objížďky: po přilehlých místních komunikacích, které jsou označeny dopravním značením
· Od 11.5.2015 do 30.6.2015 bude úplně uzavřen zadní trakt domů (ul. T. G. Masaryka) Smetanovy sady - od stykové křižovatky ul. Bulharská s ul. Bulharskou směrem k hlavní poště o délce cca 88 m. Úplná uzavírka je povolena z důvodu rekonstrukce horkovodu pro objekty T. G. Masaryka 12, 14. V ulici Bulharská nebudou touto uzavírkou dotčena parkovací místa.

· Od 25.5.2015 do 13.7.2015 je povolena z důvodu výstavby vodovodu Karlovy Vary, část Dvory - Stará Role úplná uzavírka jednoho jízdního pruhu místní komunikace kpt. Jaroše v délce 150 m a úplná uzavírka ulice Závodní v délce 50 m (křižovatka ul. kpt. Jaroše x Závodní, směrem k dostihovému závodišti). Objízdná trasa uzavírky ul. Závodní je vedena ul. Na Průhoně a 1. máje. Bude zachován obousměrný provoz v minimální šířce 5,5 m na místní komunikaci ul. kpt. Jaroše.


· Ve dnech 22.5. do 30.6.2015 bude úplně uzavřen vnitroblok místní komunikace Třešňová v Karlových Varech, Staré Roli a část místní komunikace Třešňová v šířce 1 m (bude zachován průjezd 3m), důvodem je provádění frézování a oprava povrchu komunikace.


· Z důvodu opravy povrchu komunikací dojde k následujícím uzavírkám v Karlových Varech, Staré Roli:

1) ve dnech 8.6.2015 až 31.7.2015 bude úplně uzavřena místní komunikace Rohová v Karlových Varech, Staré Roli

2) ve dnech 25.5.2015 až 31.7.2015 bude úplně uzavřena místní komunikace Hornická kolonie v Karlových Varech, Staré Roli

3) ve dnech25.5.2015 až 30.6.2015 bude částečně uzavřena místní komunikace Hlávkova (v šíři 1 m, se zachováním průjezdu 3 m)


· Ve dnech 8.6.2015 do 31.7.2015 bude částečně uzavřen úseku místní komunikace Závodu míru a Okružní v obci Karlovy Vary - se zachováním minimálního průjezdu vozidel 5 z důvodu opravy povrchu komunikace a chodníků


Změna jízdního řádu linky č. 421110

8. června 2015 v 14:58 Příměstská doprava Karlovy Vary
Od 14.6.2015 dochází ke změně jízdního řádu autobusové dopravy mezi Karlovými Vary, Loktem a Sokolovem. Změna se týká opoždění spoje z Karlových Varů do Sokolova na 11.00 hodin z důvodu návaznosti v Lokti od Horního Slavkova. Nově je zaveden pár rychlíkových spojů mezi Karlovými Vary a Sokolovem. Autobus pojede z Karlových Varů od Tržnice ve 13.40 hodin a zpět ze Sokolova ve 14.20 hodin. Odpolední spoj z Karlových Varů do Lokte pojede nově v 15.00 od Tržnice a zpět z Lokte v 15.35 hodin a bude v provozu i o prázdninách, stejně tak i o prázdninách budou jezdit spoje v 6.25 z Karlových Varů do Lokte a z Lokte v 6.55 hodin do Karlových Varů.

Od 4.7.2015 budou pak po celé prázdniny, tak jako v minulých letech, v provozu rekreační spoje Karlovy Vary-Sokolov-Františkovy Lázně v 8.25 z Karlových Varů a zpět z Františkových Lázní v 16.00 hodin.Do Karlovarských ulic vyjely první IVECO Urbanway

8. června 2015 v 14:16 MHD Karlovy Vary
Do Karlovarských ulic konečně vyjely nové autobusy značky IVECO Urbanway 12M na naftový pohon, které splňují nově přísnou evropskou emisní normu EEV 6. Autobusy obdžely evidentní čísla 428 - 430 (428 - 3K8 7213, 429 - 3K8 7214 a 430 - 3K8 7215). Poprvé se cestující mohly svézt již minulou sobotu na lince MHD číslo 8. Dnes jezdí IVECO Urbanway 12M ev. č. 429 na lince číslo 1 a ev. č. 428 na lince číslo 12.


Cyklisté jásají. A místní vyčkávají, co nastane

6. června 2015 v 12:23 | Vladimír Meluzín |  Media servis
Karlovy Vary - Cyklisté jásají, obyvatelé domků a chat podél nového úseku cyklostezky v Tašovicích mají trochu obavy, co jim otevření nového úseku cyklostezky mezi Doubským mostem a Svatošskými skalami přinese. Jedno je totiž po oficiálním otevření nové, přes dva kilometry dlouhé trasy, jisté. Provoz tady bude dost hustý.
Zdroj: http://karlovarsky.denik.cz/z-regionu/cykliste-jasaji-a-mistni-vyckavaji-co-nastane-20150606.html

Dopravní omezení a uzavírky v Karlových Varech a okolí

4. června 2015 v 16:18 Dopravní omezení
Souhrn aktuálních uzavírek a dopravních omezení ve městě a okolí k 29.5. 2015.

MÍSTNÍ KOMUNIKACE:

· Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.

· Od 22.7.2014 do 15.6.2015 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice U Brodu bude zde prováděna výstavba cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice"; 22.7.2014 - 30.10.2014 budou prováděny práce na cyklostezce a bude zajištěn přístup na stavbu z ul. Svatošská;1.10.2014 - 30.11.2014 bude prováděno odvodnění krajnice, v ostatních dnech budou prováděny stavební práce na cyklostezce.

· Od 1.4.2015 do 30.5.2015 bude úplně uzavřena místní komunikace ulice U Brodu bude zde prováděna výstavba cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice"; o délce cca 250 m od křižovatky s ul. Hradištní směrem ke křižovatce s ul. V Chatách v tomto termínu bude prováděna výstavba opěrné zdi a komunikace.

· Od 1.10.2014 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce - schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

· Od 6.10.2014 do 30.6.2015 bude úplně uzavřena stezka pro pěší o délce cca 160 m důvodu zajištění havarijního stavu, stezka pro pěší nad budovou č.p. 2116 "sluneční lázně" ulice U Imperiálu. Chodci budou převedeni na protější stranu komunikace - stezky pro chodce.

· Od 16.3.2015 do 31.7.2015 bude docházet k postupným úplným uzavírkám místních komunikací ul. Americká, Rumunská, nám. Emy Destinové, nám. V. Řezáče. Úplná uzavírka je povolena z důvodu rekonstrukce uvedených pozemních komunikací (vozovka + chodník), která spočívá v odebrání staré konstrukce vozovky do hloubky cca 70 cm a navezením konstrukce nové. Provádění prací je rozděleno do tří etap:

o 1.etapa, termín od 16.3. - 4.5.2015, úsek od začátku ulice Americká až po ½ vjezdu na parkoviště do KKN; úsek o délce cca 240 m.

o 2.etapa, termín od 5.5. - 17.6.2015, úsek od 2/2 vjezdu do areálu KKN až po ½ křižovatky ulice Mozartova a nám. E. Destinové, úsek o délce cca 200 m.
o 3.etapa, termín od 18.6. - 31.7.2015, úsek od 2/2 křižovatky ul. Mozartova po nám. V. Řezáče, úsek o délce cca 200 m.

Objízdné trasy po přilehlých místních komunikacích budou stanoveny přechodným dopravním značením a je třeba v průběhu realizace stavby přechodné dopravní značení respektovat. Vjezd na horní parkoviště v areálu KKN před pavilon akutní medicíny bude zachován.


Ke Svatošským skalám vede nová cyklostezka

4. června 2015 v 16:11 Aktualně
Úsek od Doubského mostu ke Svatošským skalám je součástí Cyklostezky Ohře.
Novou bezpečnější trasu mohou nyní využít cyklisté projíždějící z karlovarské čtvrti Doubí až ke Svatošským skalám. Dlouho očekávaná část páteřní Cyklostezky Ohře vede podél břehu řeky Ohře. Cyklisté se díky ní projedou malebným prostředím údolí řeky a zároveň se vyhnou náročnému stoupání po frekventované silnici I. třídy.