Květen 2015Dopravní omezení spojené s 1/2Maratonem Karlovy Vary

22. května 2015 v 14:52 Dopravní omezení
V sobotu 23. května odstartuje již 3. ročník Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary. Velkolepá sportovní podívaná si vyžádá nezbytná dopravní omezení.
Na start závodu, který byl pro letošní rok poprvé oceněn stříbrnou známkou kvality Mezinárodní asociace atletických federací IAAF a zařadil se tak mezi světovou elitu silničních běhů, se v 18 hodin postaví přední světoví vytrvalci spolu s 3 500 běžci z celé České republiky i ze světa. Dvě hodiny před nimi vyrazí 1 600 běžců na 3 km dlouhou trať oblíbeného rodinného běhu.

Velkolepá sportovní podívaná si vyžádá nezbytná dopravní omezení. Na trase závodu se již s předstihem rozmisťuje přechodné dopravní značení s dodatkovými tabulkami, které vymezují termín platnosti. Během víkendu budou na lampy veřejného osvětlení na trase půlmaratonu umístěny informační tabule s upozorněním, že se motoristé pohybují v zóně dotčené závodem a se žádostí o přeparkování vozidla v době konání závodu mimo tuto zónu.
Obyvatelé z lokalit na trase půlmaratonu byli organizátory o dopravních omezeních informováni prostřednictvím letáků, v předvečer samotné akce budou o omezení provozu a možnostech vjezdu a výjezdu z omezených oblastí informovat motoristy i pracovníci bezpečnostní služby.

Ve čtvrtek 21. 5., v pátek 22. 5. od 9:00 do 17:00 a v den závodu v sobotu 23. 5. od 11:00 do 22:00 hodin bude k dispozici bezplatná dopravně-informační telefonní linka 800 165 102.
Podrobné informace o dopravních omezeních včetně informací o výlukách linek MHD a vlakové dopravy jsou ke stažení níže.

Motoristům se za dočasné omezení dopravy a nepříjemnosti s ním spojené omlouváme, pro hladký a bezpečný průběh prestižní sportovní události jsou nezbytné.Omezení nabíjení Karlovarské karty

20. května 2015 v 17:46 MHD Karlovy Vary
Ve dnech 27. května a 29. května 2015 bude přerušena dodávka elektrického proudu v předprodeji MHD v Zeyerově ulici. V těchto dnech nebude možno dobíjet Karlovarskou kartu časovými kupóny. V prodeji budou pouze jednotlivé jízdenky. Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. se omlouvá svým zákazníkům a jako náhradu bude otevřeno v sobotu 30. května od 7-13 hodin.Dopravní omezení a uzavírky v Karlových Varech a okolí

20. května 2015 v 16:20 Dopravní omezení
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:· Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.


· Od 22.7.2014 do 15.6.2015 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice U Brodu bude zde prováděna výstavba cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice"; 22.7.2014 - 30.10.2014 budou prováděny práce na cyklostezce a bude zajištěn přístup na stavbu z ul. Svatošská;1.10.2014-30.11.2014 bude prováděno odvodnění krajnice v ostatních dnech budou prováděny stavební práce na cyklostezce.


· Od 1.4.2015 do 30.5.2015 bude úplně uzavřena místní komunikace ulice U Brodu bude zde prováděna výstavba cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice"; o délce cca 250 m od křižovatky s ul. Hradištní směrem ke křižovatce s ul. V Chatách v tomto termínu bude prováděna výstavba opěrné zdi a komunikace.


· Od 1.10.2014 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce - schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.


· Od 6.10.2014 do 30.6.2015 bude úplně uzavřena stezka pro pěší o délce cca 160 m důvodu zajištění havarijního stavu, stezka pro pěší nad budovou č.p. 2116 "sluneční lázně" ulice U Imperiálu. Chodci budou převedeni na protější stranu komunikace - stezky pro chodce.


· Od 8.11.2014 do 21.5.2015 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice Pražská sinice o celkové délce cca 200 m (pracovní úseky po 50 m), bude zde umístěno ohraničení staveniště za účelem provádění opravy opěrné zdi.


· Od 2.3.2015 do 29.5.2015 bude úplně uzavřen vnitroblok ulice Okružní p.p.č. 382/11, 382/15 v k.ú. Stará Role o délce cca 80 m. Budou zde prováděny opravy a úpravy ploch vnitrobloku a chodníků. Majitelům garáží a "Hospůdce" bude umožněn příjezd pomocí pojezdových plechů.


· Od 2.3.2015 do 29.5.2015 bude částečně uzavřen úsek vozovky o délce cca 45 m ulice Okružní p.p.č. 382/9 v k. ú. Stará Role. Úsek od kruhové křižovatky ulic Frimlova, Karlovarská, Okružní. Budou zde prováděny stavební práce v komunikaci za účelem vybudování parkovacích míst. Po celou dobu prováděných prací bude zachován obousměrný průjezd v minimální šíři vozovky 5,5 m.


· Od 4.3.2015 do 29.5.2015 je úplně uzavřen prostor - p.p.č. 941/1 na ulici Husovo náměstí o délce cca 45 m. Je zde umístěno ohrazení staveniště, uvnitř kontejner, budou zde prováděny stavební práce pro budoucí parkoviště.


· Od 16.3.2015 do 31.7.2015 bude docházet k postupným úplným uzavírkám místních komunikací ul. Americká, Rumunská, nám. Emy Destinové, nám. V. Řezáče. Úplná uzavírka je povolena z důvodu rekonstrukce uvedených pozemních komunikací (vozovka + chodník), která spočívá v odebrání staré konstrukce vozovky do hloubky cca 70 cm a navezením konstrukce nové. Provádění prací je rozděleno do tří etap:

o 1.etapa, termín od 16.3. - 4.5.2015, úsek od začátku ulice Americká až po ½ vjezdu na parkoviště do KKN; úsek o délce cca 240 m.

o 2.etapa, termín od 5.5. - 17.6.2015, úsek od 2/2 vjezdu do areálu KKN až po ½ křižovatky ulice Mozartova a nám. E. Destinové, úsek o délce cca 200 m.

o 3.etapa, termín od 18.6. - 31.7.2015, úsek od 2/2 křižovatky ul. Mozartova po nám. V. Řezáče, úsek o délce cca 200 m.

Objízdné trasy po přilehlých místních komunikacích budou stanoveny přechodným dopravním značení a je třeba v průběhu realizace stavby přechodné dopravní značení respektovat. Vjezd na horní parkoviště v areálu KKN před pavilon akutní medicíny bude zachován.

Addon Karlovy Vary 4.0 pro OMSI 2

20. května 2015 v 1:11 Games
Dnes vám konečně přinášíme finální verzi mapy Karlových Varů pro simulator OMSI 2. Mapa vás zanese do tří různých etap vývoje MHD v Karlových Varech a to do let 1993,2002 a 2015.

Repaint DPKV MAN EN92

15. května 2015 v 18:32 Games
Finální verze repaintu Dopravního Podniku Karlovy Vary pro model autobusu Man NL EN92 pro simulator OMSI 2. Repaint již neobsahuje německé znaky na vnější straně vozu. V interieru jsou nově žluté tyče a typycké sedačky pro Karlovy Vary a pochopitelně ani nechybí loga dopravce.

Omezení provozu MHD z důvodu konání 1/2 Maratonu

11. května 2015 v 20:23 MHD Karlovy Vary
Z důvodu konání sportovní akce "1/2 Maraton" dojde k následujícímu omezení v provozu linek MHD:
PÁTEK 22.5.2015: od 20.00 hodin nepojede linka č. 1 v úseku Tržnice - Lázně III - Tržnice.
SOBOTA 23.5.2015:
  • Linka č. 1 : po celý den nepojede v úseku Tržnice - Lázně III - Tržnice a dále v době od 17.00 do 21.00 hodin bude v úseku Sklářská - Globus jezdit objízdnou trasou přes Jenišov.
  • Linka č. 2 : v době od 17.00 do 19.00 hodin nebude jezdit v úseku Libušina - Divadelní náměstí, v době od 19.00 do 21.15 hodin nebude jezdit v úseku Richmond - Divadelní náměstí a u Richmondu bude zastavovat v zastávce linky č. 7, v době od 17.00 do 21.00 hodin bude v úseku Tržnice - OC Varyáda jezdit objízdnou trasou přes zastávky Rozcestí u Koníčka a Moser a dále spoje, které pokračují jako linka č. 16 od OC Varyáda do Tašovic, pojedou objízdnou trasou přes Jenišov.
  • Linka č. 3 : v době od 17.00 do 21.00 hodin bude v úseku Tržnice - Rozcestí u Koníčka odkloněna přes zastávky Elite, Pivovar a Keramická škola.
  • Linka č. 4 : po celý den nepojede v úseku Tržnice - Lázně III - Tržnice a dále v době od 16.57 do 21.00 hodin bude zcela mimo provoz.
  • Linka č. 6 : v době od 17.00 do 21.00 hodin bude v úseku Tržnice - Doubí odkloněna po průtahu I/6. Od 20.00 hodin bude zajíždět do zastávky Dolní nádraží.
  • Linka č. 7 : spoje v 17.00 hodin od Tržnice do Březové a v 17.40 hodin z Březové k Tržnici pojedou objízdnou trasou přes Doubí. V Březové budou zastavovat v protisměrných zastávkách oproti běžnému stavu.
  • Linka č. 18: v době od 17.00 do 20.00 hodin nebudou obsluhovat zastávku Dolní nádraží.
  • Linka č. 23: v době od 17.00 do 21.00 hodin bude v úseku Tržnice - Rozcestí u Koníčka a zpět odkloněna po průtahu I/6.
  • Vyhlídková linka č. 91: spoj v 15.15 hodin od Tržnice nepojede v úseku Bečov nad Teplou - Tržnice přes zastávky Lázně I a Divadelní náměstí.
  • Autovláček: celý den bude jezdit pouze v úseku Březová, Resort Poppy - Lázně I a zpět, a to do 16.53 hodin, kdy bude provoz autovláčku ukončen.


Repaint Mercedes Benz Vario 812D

6. května 2015 v 15:22 Games
Repaint Dopravního Podniku Karlovy Vary pro model autobusu Mercedes Benz Vario 812D V1 & V2 pro simulator OMSI Omnibus Simulator a OMSI 2.


Autovláček opět v provozu

5. května 2015 v 17:22 MHD Karlovy Vary
Od 1.5. do 11.10. je každý den v provozu vyhlídkový autovláček, který jezdí po trase Hlavní pošta - Divadelní náměstí - Březová, Resort Poppy.
Ve stejném časovém období je o sobotách a nedělích (a svátcích) v provozu opět linka č. 23 do Lokte, v sobotu doplněná ještě historickým autobusem Karosa ŠL11 na vyhlídkové lince č.91.20. Května Karlovy Vary IV

5. května 2015 v 17:04 Games
20. Května hodinu a 11 minut po půlnoci vychází mapa Karlových Varů pro simulator OMSI. Zakladní verze se všemi potřebnými soubory je zabalen v zipu ve velikosti 2,04 GB dat. Premium verze obsahuje všechy repainty a několik misí ve velikosti 2,14 GB. Oba balíčky obsahují mapu Karlových Varů z roku 1993, 2002 a 2015. Stačí stáhnout jen tento soubor a mapa je již připravena k používání.


Repaint MAN NL NG

5. května 2015 v 16:17 Games
Finální verze repaintu Dopravního Podniku Karlovy Vary pro model autobusu Man NL NG pro simulator OMSI 2. Repaint již neobsahuje německé znaky na vnější straně vozu. V interieru jsou nově žluté tyče a typycké sedačky pro Karlovy Vary a pochopitelně ani nechybí loga dopravce.


Informace o provozu MHD „Zahájení lázeňské sezony 2015“.

1. května 2015 v 13:39 MHD Marianské Lázně
V sobotu 9. května 2015 a v neděli 10. května 2015 bude v souvislosti se zahájením lázeňské sezony a doprovodným programem v době od 8.30 hodin do 17.30 hodin posílen provoz MHD a to mimořádnými spoji na lince č. 3 Antoníčkův pramen - Kolonáda a zpět. Spoje pojedou ve 30-ti minutových intervalech podle uvedeného jízdního řádu. Před večerním koncertem Karla Gotta v sobotu 9. května budou zajištěny další mimořádné spoje na lince č. 7 s odjezdy v 18.55 hod. a v 19.25 hodin od Antoníčkova pramene. Ve večerních hodinách ( po ukončení programu slavnostním ohňostrojem) cca ve 21.45 hodin budou ze zastávky "City service" zařazeny posilové spoje na lince č. 7. Ve všech mimořádných spojích linek č. 3. a č. 7 platí stávající tarif MHD.