Únor 2015

Změna jízdního řádu MHD od 1.3.2015

14. února 2015 v 12:19 MHD Karlovy Vary
Z důvodu rozšíření otevírací doby obchodního centra Varyáda dochází od 1.3.2015 na lince č. 2 k navýšení počtu spojů k tomuto obchodnímu centru. Sobotní a nedělní spoj ve 21.32 hodin z Divadelního náměstí je navíc prodloužen až do Dvorů (stejně jako v pracovní dny). V návaznosti na tyto změny dochází též k drobným úpravám na lince č. 16.

Na základě připomínek cestujících dochází dále v pracovní dny k posunutí spoje linky č. 1 v 5.25 hodin od Tržnice o 2 minuty později a k posunutí spojů linky č. 18 v 7.30 hodin od Garáží MHD a v 7.43 hodin z Dolního nádraží o 2 minuty dříve.

Nové jízdní řády najdete zde.

Opravné listy do knižních jízdních řádů si můžete stáhnout zde.


KARLOVY VARY V1.0 1993 OMSI 2

14. února 2015 v 12:14 Games
Další specialní verze mapy Karlových Varů vás zanese do roku 1993. Mapa prošla kompletní grafickou upravou. V této době nejsou v provozu žádná obchodní centra a vedení linek včetně jízdních řádů odpovídá téhož roku.

Vedení linek MHD:

Linka 1 DVORY - TRŽNICE - LIDICKÁ
Linka 2 STADION ZM - TRŽNICE - LÁZNĚ I - Divadelní námestí
Linka 3 Stará Role - TRŽNICE
Linka 4 KŘIŽIKOVA - Sadová - TRŽNICE - KŘIŽIKOVA
Linka 5 TRŽNICE - Stará Kysibelská
Linka 6 BOHATICE - TRŽNICE - Doubi
Linka 6 GARÁŽE MHD - TRŽNICE - Doubi
Linka 7 TRŽNICE - Richmond - BŘEZOVÁ
Linka 8 TRŽNICE - Lanovka Imperial
Linka 9 TRŽNICE - DVORY II
Linka 10 TRŽNICE - LIDICKÁ
Linka 11 TRŽNICE - LÁZNĚ I - Divadelní námestí
Linka 12 TRŽNICE - ČANKOVSKÁ - TRŽNICE
Linka 13 LÁZNĚ III - TRŽNICE -Stará Role, sídliště
Linka 15 TRŽNICE - ČANKOV
Linka 16 TAŠOVICE - TRŽNICE
Linka 17 TRŽNICE - DALOVICE
Linka 18 DOLNÍ NÁDRAŽÍ - TRŽNICE - LANOVKA IMPERIAL
PENDLBUS LÁZNĚ I - PARKOVIŠTĚ Kome


Lávka z Růžového vrchu je mimo provoz, nejspíš do konce března

14. února 2015 v 12:01 Dopravní omezení
Důvodem je stav hlavních nosných konstrukcí. Opravy potrvají pravděpodobně do konce března.


Výsledky odborného posouzení stavu lávky prokázaly natolik závažné poškození svislých nosných konstrukcí, že muselo v pátek 6. února dojít k bezodkladnému uzavření frekventované spojnice mezi Horním nádražím a Růžovým vrchem. S ohledem na míru poškození, rozsah nutných opravných prací a také potřebnou součinnost ze strany Správy železniční dopravní cesty při pracích nad kolejištěm, byl termín dokončení oprav stanoven na konec března. Město se bude sažit opravné práce v maximální možné míře urychlit.


Karlovy Vary mají připravený projekt na výstavbu zbrusu nové lávky z Horního nádraží na Růžový vrch. Realizace je ale odvislá od výstavby nové výpravní budovy hlavního karlovarského nádraží. K výstavbě lávky může dojít až po demolici stávajících nádražních budov.


Z tohoto důvodu bude stávající lávka opravena tak, aby mohla sloužit chodcům až do zprovoznění lávky nové, tedy minimálně do konce roku 2016.Dopravní omezení a uzavírky v Karlových Varech a okolí

14. února 2015 v 11:54 Dopravní omezení

MÍSTNÍ KOMUNIKACE:


  • Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.

  • Od 22.7.2014 do 15.6.2015 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice U Brodu bude zde prováděna výstavba cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice"; 22.7.2014 - 30.10.2014 budou prováděny práce na cyklostezce a bude zajištěn přístup na stavbu z ul. Svatošská;1.10.2014-30.11.2014 bude prováděno odvodnění krajnice v ostatních dnech budou prováděny stavební práce na cyklostezce.

  • Od 1.4.2015 do 30.5.2015 bude úplně uzavřena místní komunikace ulice U Brodu bude zde prováděna výstavba cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice"; o délce cca 250 m od křižovatky s ul. Hradištní směrem ke křižovatce s ul. V Chatách v tomto termínu bude prováděna výstavba opěrné zdi a komunikace.

  • Od 1.10.2014 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce - schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

  • Od 6.10.2014 do 30.6.2015 bude úplně uzavřena stezka pro pěší o délce cca 160 m důvodu zajištění havarijního stavu, stezka pro pěší nad budovou č.p. 2116 "sluneční lázně" ulice U Imperiálu. Chodci budou převedeni na protější stranu komunikace - stezky pro chodce.

  • Od 8.11.2014 do 21.5.2015 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice Pražská sinice o celkové délce cca 200 m (pracovní úseky po 50 m), bude zde umístěno ohraničení staveniště za účelem provádění opravy opěrné zdi.

  • Od 26.1.2015 do 10.3.2015 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice Petřín o délce 15 m (úsek v prostoru stykové křižovatky ulice Petřín s ulicí Raisova). Je zde ohraničení pro zajištění havarijního stavu opěrné zdi.

  • Od 26.1.2015 do 7.2.2015 bude úplně uzavřena část místní komunikace ulice Zlatá o délce cca 70 m (úsek v prostoru od křižovatky ulice Zlatá s ulicí Na Kopečku ke křižovatce ulice Zlatá s ulicí Počernická). Budou zde prováděny stavební práce pro uložení kanalizace.

  • Od 9.2.2015 do 13.2.2015 bude úplně uzavřena část ulice Tisová o délce cca 14 m (konec slepé pozemní komunikace před p.p.č. 514/130) z důvodu provádění stavebních prací pro uložení vodovodního potrubí.