Říjen 2014

Správci kolejí slibují, že za rok budou mít Vary nové hlavní nádraží

26. října 2014 v 21:12 | Petr Kozohorský |  Media servis
Hlavní nádraží v Karlových Varech není výstavní vstupní branou do města, ale jeho ostudou. To se má konečně změnit. Nová podoba výpravní budovy vychází z projektu architekta Petra Franty.
Podle Jakuba Ptačinského, mluvčího Správy železniční dopravní cesty, začne její stavba v únoru příštího roku. A hotovo by měli stavbaři zahlásit už v listopadu. Příští rok je přitom už druhým termínem, kdy má být nádraží hotové. Podle původního záměru mělo stát už v roce 2012.
"To je dobrá zpráva. Celé čtyři roky jsme jednali jak s Českými drahami, tak se Správou železniční dopravní cesty. Žádali jsme je o konkrétní termín, na kterém závisí i záměr města upravit prostranství před nádražím a vybudovat novou lávku na sídliště Růžový Vrch," reagoval na zprávy Petr Kulhánek, primátor Karlových Varů.
To, že současná podoba nádraží už zdaleka nesplňuje běžné standardy, si dobře uvědomuje i Správa železniční dopravní cesty. Současná výpravní budova je totiž pouze provizoriem, které v Karlových Varech vzniklo bezprostředně po válce, na jejímž sklonku město bombardovala spojenecká letadla. Za oběť náletu tehdy padla také větší část nádraží.

Mimořádné otevření pracovišť pro vyřízení Karlovarské karty.

26. října 2014 v 20:42 MHD Karlovy Vary

Pracoviště pro vyřízení Karlovarské karty budou otevřena i v sobotu 25.10.2014 a v úterý 28.10.2014.


Dolní nádraží vestibul - vždy od 8.00 do 13.00

Přepravní kancelář Zeyerova - vždy od 7.00 do 13.00Dopravní omezení a uzavírky v Karlových Varech a okolí

26. října 2014 v 20:39 Dopravní omezení
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:
· Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.

· Od 22.7.2014 do 15.6.2015 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice U Brodu bude zde prováděna výstavba cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice"; 22.7.2014 - 30.10.2014 budou prováděny práce na cyklostezce a bude zajištěn přístup na stavbu z ul. Svatošská;1.10.2014-30.11.2014 bude prováděno odvodnění krajnice v ostatních dnech budou prováděny stavební práce na cyklostezce.

· Od 1.10.2014 - 30.10.2014 bude úplně uzavřena místní komunikace ulice U Brodu bude zde prováděna výstavba cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice"; o délce cca 150 m končící o mostku přes řeku Ohře v tomto termínu bude prováděna výstavba komunikace levého břehu. V zimním období (prosinec, leden, únor)

bude stavba přerušena. Po celém úseku částečné i úplné uzavírky místní komunikace ulice U Brodu bude přístup k zahrádkám umožněn po celou dobu výstavby.

· Od 1.4.2015 do 30.5.2015 bude úplně uzavřena místní komunikace ulice U Brodu bude zde prováděna výstavba cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice"; o délce cca 250 m od křižovatky s ul. Hradištní směrem ke křižovatce s ul. V Chatách v tomto termínu bude prováděna výstavba opěrné zdi a komunikace.

· Od 1.10.2014 do 31.10.2014 bude úplně uzavřena spodní část ulice Ondřejská z důvodu havarijního stavu - statického narušení místní komunikace.

· Od 4.8. do 9.11.2014 dojde k úplné uzavírce místních komunikací ul. Hlávkova a Smetanova. Uzavírka bude rozdělena do tří etap - I. etapa od 4.8. - 8.9.2014 ul. Smetanova a Hlávkova (od křižovatky s ul. Smetanovou směrem k budově mateřské školky; II. etapa od 9.9. - 10.10.2014 ul. Hlávkova (od křižovatky s ul. Smetanovou po křižovatku s ul. Školní); III. etapa od 13.10. - 09.11. 2014 ul. Smetanova a Hlávkova z důvodu finální pokládky živičné vrstvy. Uzavírka je povolena z důvodu kompletní rekonstrukce vozovek a chodníků. V době probíhajících oprav je třeba respektovat přechodné dopravní značení. Vjezd vozidlům IZS bude zajištěn.


Končí platnost papírových průkazek v MHD

26. října 2014 v 20:33 MHD Karlovy Vary

Od 1. ledna končí platnost papírových průkazek s předplatnými kupony na karlovarskou MHD. Nahradí je Karlovarská karta.
Desetitisíce cestujících využívají časové jízdné pro městskou hromadnou dopravu - měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo celoroční.

Do letošního roku za tím účelem využívali průkazky a k nim dokupovali papírové kupony. To se ale změní.
Od nového roku budou průkazky nahrazeny bezkontaktní čipovou kartou, na kterou si může cestující předplatit časové jízdné.

Vzhledem k desetitisícům svých klientů otevřel Dopravní podnik kromě
přepravní kanceláře v Zeyerově ulici (otevřeno v pracovní dny 6:00-18:00)
další odbavovací pracoviště na Dolním nádraží (otevřeno v pracovní dny 8:00-18:00)
a v sídle společnosti ve Sportovní ulici.
Pro vydání Karlovarské karty je totiž potřeba vyplnit jednoduchou žádost a podepsat souhlas s podmínkami jejího užívání. Pokud klient podá žádost do konce roku, obdrží kartu zdarma, po 1. lednu bude vydání zpoplatněno částkou 170,- Kč.
Vystavení Karlovarské karty může trvat při zavádění zhruba měsíc, doporučujeme proto všem cestujícím, kteří hodlají využívat časové jízdné už v lednu, aby žádost podali nejlépe do 8. prosince, žádosti podané po tomto datu do konce roku budou sice vyřízeny bezplatně, ale karta může být vydána až v lednu.
Pro podání žádosti je potřeba občanský průkaz či jiný doklad prokazující totožnost, aktuální průkazová fotografie o roměrech 3,5 × 4,5 cm. K vyřízení karty může cestující zplnomocnit i jinou osobu.

Pro děti navštěvující školy v Karlových Varech obvykle vyřizují podání žádostí jejich školy. Za děti mladší 15 let může žádost vyřídit i jejich zákonný zástupce, v takovém případě doloží rodný list dítěte.

Použití karty v autobusu bude totožné jako u dosavadní papírové průkazky s kupónem. Při nástupu do autobusu v době otevírání všech dveří cestující nastupuje libovolnými dveřmi a nic neukazuje. V době nástupu předními dveřmi pak kartu přiloží k označenému mobilnímu zařízení, které ověří platnost karty. Při revizích je karta kontrolována revizorskou čtečkou.

Do budoucna bude možné využívat Karlovarskou kartu i k platbám jednotlivého jízdného v MHD, jako elektronickou peněženku např. v městských kulturních a vzdělávacích zařízeních, atd.

Předplacené čipové karty na meziměstskou linkovou dopravu zajišťovanou Dopravním podnikem Karlovy Vary zatím zůstávají v platnosti i po novém roce.