Září 2014

Výluka na linkách č. 5, 6, 17, 18 a 51

26. září 2014 v 20:24 MHD Karlovy Vary
Z důvodu rekonstrukce a úplného uzavření části ulice Vítězné dojde od soboty 27.9.2014 (od 6.30 hodin) do odvolání k dočasné změně trasy linek č. 5, 6, 17, 18 a 51. Na lince č. 6 bude platit výlukový jízdní řád. Linky č. 5, 17 a 18: pojedou po Drahomířině a Mattoniho nábřeží. Zastávka Drahomíra bude přesunuta k Drahovickému mostu, zastávka Prašná bude ve směru z centra přesunuta na nábřeží a ve směru do centra zrušena. Linka č. 6 : pojede po trase Doubí - … - Tržnice - Vítězná - Drahomíra (dočasná zastávka na Drahomířině nábřeží u Drahovického mostu) - Prašná (dočasná zastávka na Mattoniho nábřeží; pouze ve směru na Starou Kysibelskou) - Stará Kysibelská - Východní - Blahoslavova a stejnou trasou zpět. V zastávce Východní bude linka zastavovat v protisměru oproti běžnému stavu. Zastávka Blahoslavova bude přesunuta do Úvalské ulice. V úseku Doubí - Tržnice se jízdní řád nemění, v úseku Tržnice - Blahoslavova bude platit výlukový jízdní řád. Linka č. 51: linka pojede mimo zastávku Drahomíra. Zastávka Prašná bude během výluky přesunuta do Prašné ulice a zřízena obousměrně.


Dočasná změna trasy linek MHD č. 5, 17 a 18

23. září 2014 v 20:09 MHD Karlovy Vary
Z důvodu špatné průjezdnosti rekonstruovanou Vítěznou ulicí jsou linky č. 5, 17 a 18 do odvolání vedeny v Dolních Drahovicích po nábřeží mimo zastávky Drahomíra a Prašná. Náhradou za zrušené zastávky je zřízena dočasná zastávka na nábřeží u Drahovického mostu.


Screenshoty: Karlovy Vary

21. září 2014 v 14:01 Games
Stavba Karlových Varů pro simulator OMSI a OMSI 2 pomalu finišují a podíváme se co se za dva měsíce na tomto projektu změnilo. Největší změnou je výstavba nových úseku KV Arena - Plzeňská - Na Ostrůvku - U Zámečku - Šumavská - Svatošská - Doubí (Linky 6,16 a 52), STará Role Sídliště - Stará Role - Letná (Linka 13), Gejzír Park - Březová, Hotel Alice - Březová, ST Michael - Březová, Hotel Slunce (Linka 7).
Další upravy jsou pouze dilčí mezi které patří nahrazené objekty přechodů za spliny, nové parkoviště u Tržnice, Opraveny zastávky Kpt. Jaroše, KV Arena, Stadion ZM, Depo ČD, Opravena ulice Vítežná a Prašná v rámci 1 etapy rekonstrukce Vítězné ulice. Dopravní omezení u Nemocnice z důvodu výstvaby nových zastávek MHD. 95 % na území mapy jsou nové lapmy. v Některých častech jsou nové chodníky. Upraven terén poblíž hlavního přestupního terénu Tržnice (+3 až 5 fps). Menší proměnou prošel úsek mezi nemocnicí a Richmondem (terén, chodníky, silnice a další).

Omezení provozu linek MHD v neděli 21.9.2014

20. září 2014 v 21:26 MHD Karlovy Vary
V rámci Evropského dne bez aut dojde v neděli 21.9.2014 od 9.00 do 19.00 hodin k uzavření části Moskevské ulice. Z tohoto důvodu nebudou v uvedené době obsluhovány zastávky MHD Náměstí Dr. Horákové a Jízdárenská. Linka č. 2 zastaví náhradou za zrušené zastávky v zastávce Západní.


Výluka přeruší provoz vlaků na dvou tratích v Karlovarském kraji

6. září 2014 v 9:52 Karlovarský Kraj

Výluka Správy železniční dopravní cesty a stavba silničního obchvatu přeruší provoz na dvou tratích v Karlovarském kraji:
  • Od pondělí 1. září od 8:00 do úterý 30. září do 14:00 se uskuteční výluka na trati mezi stanicemi Bečov nad Teplou a Žlutice. Za všechny vlaky pojede v tomto úseku náhradní autobusová doprava podle výlukového jízdního řádu, který jsou součástí tohoto e-mailu. U většiny spojů budou mírně změněny časy odjezdů. Autobusy náhradní dopravy pojedou ve Žluticích nejen k nádraží, ale i do města na autobusovou zastávku "Žlutice, Nádražní ulice".
  • Od pondělí 1.září 7:30 do soboty 29.listopadu 15:30 bude z důvodu stavby silničního obchvatu obce Hroznětín zastavena vlaková doprava na trati Karlovy Vary - Merklín. Za všechny vlaky pojede v úseku Karlovy Vary dolní nádraží - Merklín náhradní autobusová doprava, a to podle jízdního řádu vlaků. Z důvodu současné silniční uzavírky nebudou autobusy obsluhovat stanici Hroznětín. Autobusy zastaví v Hroznětíně pouze u hostince "Rafanda" poblíž zastávky "Hroznětín zastávka".

České dráhy se omlouvají za komplikace spojené s výlukou. Informace o výluce a výlukový jízdní řád je k dispozici ve všech dotčených stanicích a zastávkách, na webu Českých drah www.cd.cz/omezeniprovozu a u operátorů Kontaktního centra.

Dopravce zkouší jízdenkovou loterii, chce přilákat cestující do autobusů

6. září 2014 v 9:45 Media servis
Jízdenkovou loterií se pokouší přilákat více cestujících do veřejné dopravy společnost Autobusy Karlovy Vary. V těchto dnech oslovuje pasažéry, aby si v období od 1. do 14. září schovávali lístky. Všechny prodané jízdenky potom dopravce ve své databázi 19. září slosuje a výherce obdaruje čipovou kartou nabitou částkou 1000 korun.
Jízdenkovou loterii dopravce spustil na sedmi linkách zatím pouze na Kraslicku.
Neobvyklá soutěž o tisícikorunové předplatné na všechny linky společnosti Autobusy Karlovy Vary má podle ředitele Zdeňka Suchana udělat cestování zajímavější a kvalitnější.

"Jde o to, aby si všichni účastníci přepravy uvědomili, že je správné jízdenku vydat a také si ji vzít. Narážíme při kontrolách na případy, kdy lidé říkají, že si lístek sice vzali, ale hned ho zahodili."
Suchan si uvědomuje, že schraňování lístků pasažéry asi obtěžuje. Zřejmě i proto se nikdo o výhru nepřihlásil v prvním testovacím kole v červnu, když dopravce nabízel možnost projezdit zdarma pětistovku. Teď cenu pro větší atraktivitu zdvojnásobil.

"Proto jsme zvolili také jen období dvou týdnů, aby lidé nemuseli shromažďovat tolik jízdenek. Slibujeme si, že jich v našich autobusech přibude. Na hodnocení je ještě brzy. Kdyby se však nápad na Kraslicku ujal a osvědčil, rozšířili bychom loterii na všechny spoje a linky v Karlovarském kraji," uvedl Zdeněk Suchan.

Dopravní podnik Karlovy Vary vyřadil autobusy (Doplněno)

6. září 2014 v 9:35 MHD Karlovy Vary
Prvním vyřazeným autobusem se stala Karosa B932E.1694 ev. číslo 368 které byla témeř jeden rok odstavená v arealu Dopravního Podniku Karlovy Vary. Autobus byl upraven na mobilní interaktivní klub Mobidik. Autobus momentálně vlastní Městská Policie v Karlových Varech.

Dopravní omezení a uzavírky v Karlových Varech

6. září 2014 v 9:12 Dopravní omezení

MÍSTNÍ KOMUNIKACE:


· Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.

· Od 22.7.2014 do 15.6.2015 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice U Brodu bude zde prováděna výstavba cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice"; 22.7.2014 - 30.10.2014 budou prováděny práce na cyklostezce a bude zajištěn přístup na stavbu z ul. Svatošská;1.10.2014-30.11.2014 bude prováděno odvodnění krajnice v ostatních dnech budou prováděny stavební práce na cyklostezce.

· Od 22.7.2014 do 30.9.2014 bude úplně uzavřena místní komunikace ulice U Brodu bude zde prováděna výstavba cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice"; o délce cca 250 m od křižovatky s ul. Hradištní směrem ke křižovatce s ul. V Chatách v tomto termínu bude prováděna výstavba opěrné zdi a komunikace.

· Od 1.10.2014 - 30.10.2014 bude úplně uzavřena místní komunikace ulice U Brodu bude zde prováděna výstavba cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice"; o délce cca 150 m končící o mostku přes řeku Ohře v tomto termínu bude prováděna výstavba komunikace levého břehu. V zimním období (prosinec, leden, únor)

bude stavba přerušena. Po celém úseku částečné i úplné uzavírky místní komunikace ulice U Brodu bude přístup k zahrádkám umožněn po celou dobu výstavby.

· Od 1.4.2015 do 30.5.2015 bude úplně uzavřena místní komunikace ulice U Brodu bude zde prováděna výstavba cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice"; o délce cca 250 m od křižovatky s ul. Hradištní směrem ke křižovatce s ul. V Chatách v tomto termínu bude prováděna výstavba opěrné zdi a komunikace.

· Od 22.7.2014 do doby konečné kompletní výměny lávky pro pěší bude úplně uzavřena lávka přes Horní nádraží (mezi ulicemi Nákladní a Jáchymovská). Lávka je uzavřena z důvodu zajištění havarijního stavu lávky.


· Od 1.9.2014 do 30.9.2014 bude úplně uzavřena spodní část ulice Ondřejská z důvodu havarijního stavu - statického narušení místní komunikace.


· Od 4.8. do 15.10.2014 dojde k úplné uzavírce místních komunikací ul. Hlávkova a Smetanova. Uzavírka bude rozdělena do tří etap - I. etapa od 4.8. - 8.9.2014 ul. Smetanova a Hlávkova (od křižovatky s ul. Smetanovou směrem k budově mateřské školky; II. etapa od 9.9. - 10.10.2014 ul. Hlávkova (od křižovatky s ul. Smetanovou po křižovatku s ul. Školní); III. etapa od 13.10. - 15.10. 2014 ul. Smetanova a Hlávkova z důvodu finální pokládky živičné vrstvy. Uzavírka je povolena z důvodu kompletní rekonstrukce vozovek a chodníků. V době probíhajících oprav je třeba respektovat přechodné dopravní značení. Vjezd vozidlům IZS bude zajištěn.

· Od 25.8.2014 od 7:00 hod do 29.8.2014 do 15:00 hod; od 1.9.2014 od 7:00 hod do 4.9.2014 do 15:00 hod bude úplně uzavřena místní komunikace část ulice Hynaisova (od křižovatky s ul. Petřín ke křižovatce s ul. Raisova) délka uzavřeného úseku je cca 54 m. Uzavírka je povolena z důvodu rekonstrukce vodovodu, výměny armatur. Vjezd vozidlům IZS bude zajištěn.