Dopravní omezení a uzavírky v Karlových Varech

1. srpna 2014 v 19:57 |  Dopravní omezení

MÍSTNÍ KOMUNIKACE:
 • Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.

 • Od 17.3.2014 do 31.8.2014 bude úplně uzavřena část ulice Vítězná v délce cca 400 m, daný úsek bude uzavírán po etapách - I. etapa od 17.3.2014 do 30.5.2014 od potrubního mostu přes řeku Ohři k zadnímu traktu OC LIDL; II. etapa od 1.6.2014 do 7.7.2014 od zadního traktu OC LIDL za křižovatku s ul. Jateční; III. etapa od 8.7.2014 do 31.8.2014 od křižovatky s ul. Jateční před kruhovou křižovatku nábř. Osvobození - vjezd do areálu Policie ČR. Objízdná trasa je cca 2 km po místních komunikacích, které jsou označeny přechodným dopravním značením. Na objízdných trasách z důvodu zajištění průjezdů autobusů MHD budou osazeny přechodné dopravní značky B 28 Zákaz zastavení.
Obslužnost vybraných zastávek MHD je zajištěna jejich přemístěním, informace budou vyvěšeny na jednotlivých dotčených zastávkách.

 • Od 21.5.2014 do 20.8.2014 pouze ve středu v čase 8:00 hod - 13:00 hod bude úplně uzavřena část ulice Petřín o délce cca 30 m (u objektu Petřín 1165/3; č.p. 71).. Budou zde prováděny stavební práce na tomto objektu - betonáž základů a stropů. Příjezd k objektům z ul. Kolmá, nebo z ul. Raisova.

 • Od 4.6.2014 do 1.8.2014 budou úplně uzavřeny zadní trakty domů Mattoniho nábřeží p.č. 814, 815, 816,817. Bude zde prováděna výměna potrubí ÚT a TUV.

 • Od 22.7.2014 do 15.6.2015 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice U Brodu bude zde prováděna výstavba cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice"; 22.7.2014 - 30.10.2014 budou prováděny práce na cyklostezce a bude zajištěn přístup na stavbu z ul. Svatošská;1.10.2014-30.11.2014 bude prováděno odvodnění krajnice v ostatních dnech budou prováděny stavební práce na cyklostezce.

 • Od 22.7.2014 do 30.9.2014 bude úplně uzavřena místní komunikace ulice U Brodu bude zde prováděna výstavba cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice"; o délce cca 250 m od křižovatky s ul. Hradištní směrem ke křižovatce s ul. V Chatách v tomto termínu bude prováděna výstavba opěrné zdi a komunikace.

 • Od 1.10.2014 - 30.10.2014 bude úplně uzavřena místní komunikace ulice U Brodu bude zde prováděna výstavba cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice"; o délce cca 150 m končící o mostku přes řeku Ohře v tomto termínu bude prováděna výstavba komunikace levého břehu. V zimním období (prosinec, leden, únor) bude stavba přerušena. Po celém úseku částečné i úplné uzavírky místní komunikace ulice U Brodu bude přístup k zahrádkám umožněn po celou dobu výstavby.

 • Od 1.4.2015 do 30.5.2015 bude úplně uzavřena místní komunikace ulice U Brodu bude zde prováděna výstavba cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice"; o délce cca 250 m od křižovatky s ul. Hradištní směrem ke křižovatce s ul. V Chatách v tomto termínu bude prováděna výstavba opěrné zdi a komunikace.

 • Od 22.7.2014 do doby konečné kompletní výměny lávky pro pěší bude úplně uzavřena lávka přes Horní nádraží (mezi ulicemi Nákladní a Jáchymovská). Lávka je uzavřena z důvodu zajištění havarijního stavu lávky.
 • Od 1.8.2014 do 31.8.2014 bude úplně uzavřena spodní část ulice Ondřejská z důvodu havarijního stavu - statického narušení místní komunikace.
 • Od 17.7.2014 od 10:00 hodin do 18.7.2014 bude zcela uzavřena ul. Sadová z důvodu frézování krytu vozovky této pozemní komunikace. Z důvodu pokládky finální vrstvy vozovky bude tato pozemní komunikace od 11.8.2014 od 10.00 h do 12.8.2014 zcela uzavřena. V době probíhajících oprav je třeba respektovat přechodné dopravní značení, zejména se jedná o zákazové značky B 28 Zákaz zastavení, které budou osazeny v celé délce částečné uzavírky. V období od 21.7. do 8.8.2014 budou probíhat práce na sítích v komunikaci.

 • Ve dnech 1.8. - 3.8.2014 se bude konat Karlovarská Veterán Rallye. Tento závod historických vozidel bude probíhat za plného silničního provozu bez uzavírek po silnicích II. a III. třídy okresů Ostrov, Sokolov, Karlovy Vary a dále po místních komunikacích v Karlových Varech. V rámci tohoto závodu dojde dne 2.8.2014 k dílčímu dopravnímu omezení v ul. Zahradní, kde v čase od 15:00 do cca 18:00 hodin bude DZ B28 zakázáno zastavení na parkovacích automatech.

 • Od 4.8. do 15.10.2014 dojde k úplné uzavírce místních komunikací ul. Hlávkova a Smetanova. Uzavírka bude rozdělena do tří etap - I. etapa od 4.8. - 8.9.2014 ul. Smetanova a Hlávkova (od křižovatky s ul. Smetonovou směrem k budově mateřské školky; II. etapa od 9.9. - 10.10.2014 ul. Hlávkova (od křižovatky s ul. Smetanovou po křižovatku s ul. Školní); III. etapa od 13.10. - 15.10. 2014 ul. Smetanova a Hlávkova z důvodu finální pokládky živičné vrstvy. Uzavírka je povolena z důvodu kompletní rekonstrukce vozovek a chodníků. V době probíhajících oprav je třeba respektovat přechodné dopravní značení. Vjezd vozidlům IZS bude zajištěn.

 • Dne 9.8.2014 bude probíhat cyklistický závod Karlovarský AM bike maraton Škoda auto 2014. Z důvodu zajištění organizace závodu je ve dnech 7.8.2014 od 19:00 hodin do 9.8.2014 do 20:00 hodin povolena úplná uzavírka příjezdové pozemní komunikace k areálu Meandr řeky Ohře.V průběhu závodu je povolena částečná postupná uzavírka v časech od 11.30 - 12:00 a od 12:30 - 13:00 hodin na místních komunikacích T.G.Masaryka, Dr. Davida Bechera, Krále Jiřího, Petra Velikého. V čase od 13:00 do 16:30 hodin je povolena částečná uzavírka v délce cca 200 metru na ul. Západní - dopravní omezení spočívá v uzavření levého jízdního pruhu ulice Západní od kruhové křižovatky s ul. kpt. Jaroše ke kruhové křižovatce s odbočením k areálu Meandr řeky Ohře ve směru jízdy od lávky u KV Areny po příjezd na komunikaci k meandru.
 • Ve dnech 16.8. a 17.8. 2014 bude probíhat CITY TRIATHLON Karlovy Vary 2014. V průběhu této akce dojde na uvedených místních komunikacích k postupným uzavírkám:
Sobota 16.8.2014
*9:05-11:20 Mlýnská(mostek přes řeku)→cyklostezka po levém břehu Rolavy→mostek na cyklostezce→ cyklostezka po pravém břehu Rolavy →spojka k ul. Mlýnská→Mlýnská ke koupališti Rolava
*11:20-12:30 Mlýnská(mostek přes řeku)→cyklostezka po levém břehu Rolavy→mostek na cyklostezce→ cyklostezka po pravém břehu Rolavy →Třeboňská →Mlýnská ke koupališti Rolava
*17:30-18:45 Mlýnská → Hraniční → Rosnická → Merklínská → Sedlecká → Jáchymovská → Nákladní → Ostrovský most→nábřeží osvobození
*17:40-19:30 I. P. Pavlova → Karla IV. → Vřídelní → Jánský most → Tržiště → Zámecký Vrch → Petra Velikého → Křížíkova→ Krále Jiřího → Dr. Davida Bechera → T. G. Masaryka → nábřeží Osvobození
*17:30-20:30 běžecká část: Zahradní, Sadová, Mlýnské nábřeží, Lázeňská, Dvořákovy sady
Neděle 17.8.2014:
*9:00-10:30 Mlýnská →Čankovská→ Železniční→ Sokolovská (kyvadlový provoz jedním pruhem)→ Náměstí 17. listopadu→Požární→Čankovská
*11:50-12:50 a 15:50-16:50 Mlýnská → Hraniční → Rosnická → Merklínská → Sedlecká → Jáchymovská → Nákladní → Ostrovský most→nábřeží osvobození
*11:50-14:30 a 15:50-18:30 I. P. Pavlova → Karla IV. → Vřídelní → Jánský most → Tržiště → Zámecký Vrch → Petra Velikého → Křížíkova→ Krále Jiřího → Dr. Davida Bechera → T. G. Masaryka → nábřeží Osvobození
*11:50-14:30 a 15:50-18:30 běžecká část: Zahradní, Sadová, Mlýnské nábřeží, Lázeňská, Dvořákovy sady
Průběh dopravních omezení bude probíhat za asistence Městské policie a Policie ČR. Pro bezproblémový průběh uvedené akce je třeba respektovat přechodné dopravní značení, zejména se jedná o zákazové značky B 28 Zákaz zastavení,


Silnice II. a III. třídy
 • V termínu od 21.1.2014 do 31.8.2014 bude částečně uzavřena silnice III/20910, v obci Nejdku, část ulice Chodovská, z důvodu stavebních prací - výstavba kanalizace.

 • V termínu od 1.7.2014 do 31.10.2014 bude úplně uzavřena silnice III/20910, v obci Nejdku, část ulice Chodovská, z důvodu stavebních prací - výstavba kanalizace.

 • V termínu od 1.6.2014 do 30.9.2014 bude částečně uzavřena silnice III/2194, v obci Nejdku, ulice Závodu míru, z důvodu stavebních prací - výstavba kanalizace.

 • V termínu od 1.7.2014 do 31.10.2014 je dopravní omezení na silnici III/21047, v obci Nejdku, část ulice Kraslická, z důvodu stavebních prací - výstavba kanalizace. Práce budou prováděny po třech etapách. I. a III. etapa bude prováděna za částečné uzavírky v termínu cca od 1.7.2014 do 20.7.2014 a od 1.10.2014 do 31.10.2014. Za částečné uzavírky bude umožněn průjezd automobilů do 10t. II. etapa bude prováděna při úplné uzavírce v termínu cca od 21.7.2014 do 30.9.2014. Objízdné trasy jsou stanoveny přechodným dopravním značením.

 • V termínu od 29.5.2014 do 30.9.2014 bude úplně uzavřena silnice III/21047, na trase Pernink od křižovatky na Oldřichov - Nejdek, z důvodu rekonstrukce komunikace.

 • V termínu od 24.4.2014 do 20.12.2014 bude částečně uzavřena silnice III/21047, na trase Pernink od železničního přejezdu - Nejdek, z důvodu rekonstrukce komunikace.

 • V termínu od 4.8.2014 do 15.8.2014, po dobu třech dnů, dle klimatických podmínek, bude částečně uzavřena křižovatka silnic III/22129 a III/222214, v Boru, z důvodu pokládky živice.

 • V termínu od 19.5.2014 do 31.12.2014 bude úplně uzavřena silnice II/226, na trase: Žlutice - Chyše, z důvodu rekonstrukce silnice.

 • V termínu od 7.7.2014 do 30.9.2014 bude úplně uzavřen most ev.č. 2204-1 na silnici III/2204, v obci Děpoltovicích, z důvodu opravy mostu. Objížďka bude vedena po vybudovaném mostním provizoriu.

 • V termínu od 21.7.2014 do 30.9.2014 bude úplně uzavřen most ev.č. 2206-6 na silnici III/2206, v obci Děpoltovice, Nivy, z důvodu rekonstrukce mostu.

 • V termínu od 7.8.2014 6:00 hodin do 8.8.2014 23:00 hodin bude úplně uzavřena silnice II/222, v úseku železničního přejezdu na trase Chodov - Mírová, z důvodu opravy železničního přejezdu.

 • V sobotu 23.8.2014 od 8:00 hodin do 22:00 hodin bude úplně uzavřena silnice III/22213, v obci Andělská Hora, z důvodu konání Slavností princezny Alvíny.

 • V termínu od 25.8.2014 do 30.9.2014 bude úplně uzavřena silnice III/22213, v obci Andělská Hora, z důvodu rekonstrukce silnice. 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 MaikelC MaikelC | E-mail | 17. ledna 2017 v 9:17 | Reagovat

I found this page on 12th place in google's search results. You need some search engine optimization. Many webmasters think that seo is dead in 2017, but it is not true. There is sneaky method to reach google's top 5 that not many people know. Just search for:  pandatsor's tools

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama