Srpen 2014

Zastávka Lázně I bude od 1.9. přesunuta

29. srpna 2014 v 16:07 MHD Karlovy Vary

Od 1.9.2014 bude zastávka Lázně I pro linky č. 2 a 52 ve směru k Tržnici trvale přesunuta na Mariánskolázeňskou ulici do protisměru stávající zastávky směr Divadelní náměstí. Změna se dotkne i linky č. 20 na parkoviště KOME (která bude od Lázní I nově odjíždět z bývalé nástupní zastávky linky č. 2) a autovláčku (který bude u Lázní I zastavovat na Mariánskolázeňské ulici ve stejných zastávkách jako linka č. 2).


Změny jízdních řádů a linkového vedení MHD (DOPLŃĚNO)

22. srpna 2014 v 16:26 MHD Karlovy Vary

Od 1.9.2014 dojde ke změně na lince č. 2, která z důvodu lepší orientace cestujících u OC Varyáda pojede v úseku OC Varyáda - Tašovice a zpět pod označením jako linka č. 16. Časy odjezdů zůstávají v celé trase linky zachovány.

Dále dochází ke zrušení školního spoje linky č. 1 v 15.04 hodin od Globusu do Hor. Náhradou za něj bude prodloužena linka č. 2 (resp. nově linka č. 16) z Tašovic ve 14.27 hodin až do Hor.


Na lince č. 18 dojde zároveň s ukončením uzavírky Vítězné ulice k drobným úpravám časových poloh spojů z důvodu lepší návaznosti na další linky u Tržnice.

Opravný list do knižního jízdního řádu si můžete stáhnout zde.


Dopravní omezení v Karlových Varech

22. srpna 2014 v 16:01 Dopravní omezení

MÍSTNÍ KOMUNIKACE:
· Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.

· Od 17.3.2014 do 31.8.2014 bude úplně uzavřena část ulice Vítězná v délce cca 400 m, daný úsek bude uzavírán po etapách - I. etapa od 17.3.2014 do 30.5.2014 od potrubního mostu přes řeku Ohři k zadnímu traktu OC LIDL; II. etapa od 1.6.2014 do 7.7.2014 od zadního traktu OC LIDL za křižovatku s ul. Jateční; III. etapa od 8.7.2014 do 31.8.2014 od křižovatky s ul. Jateční před kruhovou křižovatku nábř. Osvobození - vjezd do areálu Policie ČR. Objízdná trasa je cca 2 km po místních komunikacích, které jsou označeny přechodným dopravním značením. Na objízdných trasách z důvodu zajištění průjezdů autobusů MHD budou osazeny přechodné dopravní značky B 28 Zákaz zastavení.
Obslužnost vybraných zastávek MHD je zajištěna jejich přemístěním, informace budou vyvěšeny na jednotlivých dotčených zastávkách.

· Od 22.7.2014 do 15.6.2015 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice U Brodu bude zde prováděna výstavba cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice"; 22.7.2014 - 30.10.2014 budou prováděny práce na cyklostezce a bude zajištěn přístup na stavbu z ul. Svatošská;1.10.2014-30.11.2014 bude prováděno odvodnění krajnice v ostatních dnech budou prováděny stavební práce na cyklostezce.

· Od 22.7.2014 do 30.9.2014 bude úplně uzavřena místní komunikace ulice U Brodu bude zde prováděna výstavba cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice"; o délce cca 250 m od křižovatky s ul. Hradištní směrem ke křižovatce s ul. V Chatách v tomto termínu bude prováděna výstavba opěrné zdi a komunikace.

· Od 1.10.2014 - 30.10.2014 bude úplně uzavřena místní komunikace ulice U Brodu bude zde prováděna výstavba cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice"; o délce cca 150 m končící o mostku přes řeku Ohře v tomto termínu bude prováděna výstavba komunikace levého břehu. V zimním období (prosinec, leden, únor) bude stavba přerušena. Po celém úseku částečné i úplné uzavírky místní komunikace ulice U Brodu bude přístup k zahrádkám umožněn po celou dobu výstavby.

· Od 1.4.2015 do 30.5.2015 bude úplně uzavřena místní komunikace ulice U Brodu bude zde prováděna výstavba cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice"; o délce cca 250 m od křižovatky s ul. Hradištní směrem ke křižovatce s ul. V Chatách v tomto termínu bude prováděna výstavba opěrné zdi a komunikace.

· Od 22.7.2014 do doby konečné kompletní výměny lávky pro pěší bude úplně uzavřena lávka přes Horní nádraží (mezi ulicemi Nákladní a Jáchymovská). Lávka je uzavřena z důvodu zajištění havarijního stavu lávky.
· Od 1.9.2014 do 30.9.2014 bude úplně uzavřena spodní část ulice Ondřejská z důvodu havarijního stavu - statického narušení místní komunikace.


· Od 4.8. do 15.10.2014 dojde k úplné uzavírce místních komunikací ul. Hlávkova a Smetanova. Uzavírka bude rozdělena do tří etap - I. etapa od 4.8. - 8.9.2014 ul. Smetanova a Hlávkova (od křižovatky s ul. Smetanovou směrem k budově mateřské školky; II. etapa od 9.9. - 10.10.2014 ul. Hlávkova (od křižovatky s ul. Smetanovou po křižovatku s ul. Školní); III. etapa od 13.10. - 15.10. 2014 ul. Smetanova a Hlávkova z důvodu finální pokládky živičné vrstvy. Uzavírka je povolena z důvodu kompletní rekonstrukce vozovek a chodníků. V době probíhajících oprav je třeba respektovat přechodné dopravní značení. Vjezd vozidlům IZS bude zajištěn.

· Od 25.8.2014 od 7:00 hod do 29.8.2014 do 15:00 hod; od 1.9.2014 od 7:00 hod do 4.9.2014 do 15:00 hod bude úplně uzavřena místní komunikace část ulice Hynaisova (od křižovatky s ul. Petřín ke křižovatce s ul. Raisova) délka uzavřeného úseku je cca 54 m. Uzavírka je povolena z důvodu rekonstrukce vodovodu, výměny armatur. Vjezd vozidlům IZS bude zajištěn.

· Od 1.9.2014 do 31.12.2014 bude částečně uzavřena část ulice Bezručova (od křižovatky ul. Bezručova s ul. Americká, "nad Poliklinikou") o délce cca 100 m. Bude zde prováděna oprava křižovatky, budou zhotovovány dva nové zálivy pro autobusy a po té bude proveden nový povrch vozovky a chodníku. Práce ve vozovce budou za částečné uzavírky a budou prováděny po polovinách se zachováním průjezdu jedním jízdním pruhem; chodci budou převedeny na protější chodník. Obslužnost vybraných zastávek MHD je zajištěna jejich přemístěním, informace budou vyvěšeny na jednotlivých dotčených zastávkách.


Děti ve Varech vdechly starému autobusu nový život. Narodil se Mobidik

22. srpna 2014 v 15:57 Media servis

Už se nad ním stahovaly mraky. V ulicích Karlových Varů najel poctivých 630 tisíc kilometrů a jeho nejlepší léta byla dávno pryč. Nový život už vyřazenému autobusu (KVL 98-62, Karosa B932 ev. č. 368) ale vdechl projekt Mobilního dětského interaktivního klubu Mobidik.
"Přišli za námi z městské policie s tím, že by kvůli projektu potřebovali nějaký starší autobus. Volba padla na stroj vyrobený v roce 2001. Prošel malou generálkou a byl vybaven podle potřeb projektu," říká Pavel Bohánek, ředitel Dopravního podniku Karlovy Vary.
Přestavba vozu na mobilní hernu i učebnu trvala přibližně čtvrt roku. "Počítám, že po dobu udržitelnosti projektu vydrží," dodává ředitel.

Za dětmi z rizikových oblastí s ním vyjíždí Petra Krištofová z karlovarské Armády spásy. Od 4. srpna, kdy autobus poprvé ve zkušebním provozu hostil první děti, má s touto zajímavou službou jen pozitivní zkušenosti.


Z okolí karlovarského dolního nádraží zmizí torza železničních budov

14. srpna 2014 v 16:44 | Jana Plechatá |  Media servis
Developerská společnost Gamma Property se připravuje na dekontaminaci karlovarského dolního nádraží. Kvůli vyčištění tamního zamořeného území půjde k zemi i zbytek bývalých železničních budov.


Výpovědi z nájmů dostali živnostníci i firmy, které ještě sídlí v bývalých železničních budovách u dolního nádraží. Ty patří developerské společnosti Gamma Property, jež je členem mezinárodní skupiny Lordship.
Podle primátorova náměstka Jaroslava Růžičky by se firma do odstraňování ekologických škod mohla pustit už za pár týdnů.

"Zástupci společnosti říkají, že by chtěli začít 1. září, ovšem oficiální informace mluví o 1. lednu 2015. V září tedy začnou přípravné práce, čemuž předcházejí výpovědi z nájmu, poté bude následovat odtěžování zeminy," uvedl.

Projekt dekontaminace dolního nádraží, na který developer získal dotaci ze státního fondu životního prostředí, počítá se zbouráním všech nadzemních budov od dolního nádraží směrem do Tuhnic.
Část z nich společnost zdemolovala už začátkem loňských prázdnin. Výpověď z nájmu od Gamma Property očekává i město. Je domluvené, že odejde, jakmile se společnost do sanace pustí.

"Pevně doufám, že jako první půjde k zemi ubytovna v Západní ulici. Lidé, kteří v ní žijí, strhávají ty, kteří žijí v Charkovského ulici, kde je jinak relativně klid," poznamenal primátorův náměstek Petr Bursík. Dekontaminace dolního nádraží se týká území od Západní ulice k železniční trati a od dolního nádraží až po Plynárenskou lávku.

Vzkříšení tratě z Aše do Selbu odstartuje letos, hledá se stavební firma

14. srpna 2014 v 16:37 | Jitka Dolanská |  Karlovarský Kraj
Doslova na spadnutí je začátek rekonstrukce české části léta nevyužívané trati z Aše do bavorského Selbu. Projekt za 75 milionů již získal stavební povolení. Správa železniční dopravní cesty v současnosti prostřednictvím výběrového řízení hledá firmu, která trať pro návrat vlaků připraví.

"Pokud vše půjde dobře, úpravy zahájí ještě letos," uvedl vedoucí Centra osobní dopravy ČD v Karlových Varech Vladimír Omelka. Jeho slova potvrzuje i mluvčí Správy železniční dopravní cesty Jakub Ptačinský: "Práce by mohly začít už v srpnu. Se startem mezinárodního provozu se počítá v prosinci příštího roku. Termín by neměl být ohrožen."

Ve své zprávě jde ještě dál, když tvrdí, že trať na české straně by mohla být hotová s předstihem několika měsíců. "Práce budou zahrnovat rekonstrukci železniční stanice Aš, nástupiště a části trati ve směru ke státní hranici, včetně doplnění stávajícího technologického vybavení stanice. Na německé straně hranice dojde k přestavbě železniční stanice Selb Plössberg, obnově sdělovací a zabezpečovací techniky a úpravám zabezpečení přejezdů," vypočítává Ptačinský s tím, že stavební povolení by měl německý partner získat během podzimu.

"Pro dodržení plánovaného termínu obnovení provozu však bude rozhodující dokončení výstavby železničního mostu přes obchvat obce Erkersreut v Německu. Po jeho vybudování již návratu vlaků na tuto trať nic bránit nebude," doplňuje Ptačinský.

Zprovoznění trati, na kterou vyjel poslední vlak v roce 1995, by mělo zjednodušit dopravu mezi Chebem a Hofem. Vlaky do Německa ale vítají především Ašští, kteří na opětovné otevření trati dlouhé roky netrpělivě čekají.

Nádraží: Vespod i navrch fuj

10. srpna 2014 v 20:49 | Ivana Kalinová |  Karlovarský Kraj
Karlovy Vary - Rekonstrukci České dráhy znovu odložily. Vstupní železniční brána do města tak zůstává ostudou lázní
Ostuda, hanba, špína, hnus. Tak se o horním nádraží v Karlových Varech vyjadřují Karlovaráci, a nejen ti. Lidé, kteří do lázeňského města přijíždějí vlakem, mají pocity vesměs obdobné. A na zvracení z této špeluňky, jinak vstupní železniční brány do Karlových Varů, bude všem ještě dlouho.

České dráhy (ČD), kterým železniční nádraží patří, jeho rekonstrukci znovu odkládají. "České dráhy mají připravený projekt nové výpravní budovy v Karlových Varech horní nádraží. V souvislosti s připravovaným prodejem části závodu provozovateli dráhy Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) je však realizace tohoto projektu odložena," uvedla Radka Pistoriusová, mluvčí ČD.

Modří „žraloci“ přilákali na železniční koleje nové cestující

10. srpna 2014 v 14:21 | Jitka Dolanská |  Karlovarský Kraj
Až o 15 procent vzrostl v Karlovarském kraji zájem o cesty vlakem. Lidi láká na železnici devět nových vlakových souprav Regioshark. Modernizace vozového parku přišla České dráhy přibližně na 580 milionů korun. Čtyřicet procent nákladů uhradila díky programu ROP Severozápad Evropská unie.

Už několik měsíců pendlují po železničních cestách na Karlovarsku a části Ústeckého kraje moderní vlakové soupravy Regioshark. Lidé si je chválí a dráhy hlásí, že počet přepravovaných osob se letos zvýšil o několik tisíc.

Oproti původním vlakům mají "žraloci" řadu výhod. "Zaujmou pohodlné sedačky potažené textilním povlakem i nezvykle prostorné toalety s výklopnými madly, které poskytnou velkorysý prostor. Vzhledem k uzavřenému systému je možné toaletu použít i ve stanici. Pro vozíčkáře a rodiče s kočárky je k dispozici široký bezbariérový vstup, ve voze je prostor na několik jízdních kol. Cestování vlakem je pohodlnější i pro lidi s poruchami zraku. Zvukový signál je navede až k jejich sedadlu. Nechybí moderní audiovizuální systém, který cestující informuje o aktuálním čase, rychlosti, zastávkách či případném zpoždění," vypočítává vedoucí Centra osobní dopravy ČD v Karlových Varech Vladimír Omelka.


Pilzdorf 2.0

8. srpna 2014 v 19:31 Games
První veřejná verze mapy Pilzdorf 2.0 pro OMSI 2. Mapa obsahuje 16 linek MHD (15 autobusových linek, 1 tramvajová linka), město je rozšířeno o dvě nové městské části.

Objekty a spliny do map

7. srpna 2014 v 14:57 Games
Aktualizavané objekty pro mapy Pilzdorf 2.0, Karlovy Vary 3.0, Karlovy Vary 4.0, Cheb, Seaside City a Seaside City real pro simulator OMSI a OMSI 2.

Omezení provozu linek MHD

7. srpna 2014 v 14:56 MHD Karlovy Vary

Z důvodu konání City Triathlonu dojde v sobotu 16.8. a v neděli 17.8. k omezení provozu linek MHD.

SOBOTA 16.8.2014:
Od 17.30 do 18.50 hodin bude zcela bez obsluhy zastávka Horní nádraží. Dále dojde k těmto omezením:
Linka č. 1 : V době od 16.30 do 20.30 hodin nepojede v úseku Tržnice - Lázně III - Tržnice.
Linka č. 2 : Spoje v 17.52, 18.12 a 18.32 hodin od Tržnice na Divadelní náměstí pojedou přímo (bez zastávek) objízdnou trasou a zastávky Nemocnice až Lázně I obslouží následně při zpáteční cestě z Divadelního náměstí k Tržnici.
Linka č. 4 : V době od 16.30 do 20.30 hodin linka nepojede.
Linka č. 12: Všechny spoje mezi 9.00 a 12.30 hodin a spoj v 18.10 hodin od Tržnice nepojedou přes zastávky Keramická škola, Čankovská, Koupaliště Rolava a Mlýnská.
Linka č. 14: Spoje v 17.33 hodin od Tržnice do Sedlece a v 17.43 hodin ze Sedlece k Tržnici nepojedou.
Linka č. 15: Spoj v 18.14 hodin od Tržnice na Lidickou pojede přímo (bez zastávek) a zastávky Nemocnice až Gagarinova obslouží následně při zpáteční cestě z Lidické k Tržnici.
Linka č. 19: Spoj v 18.09 hodin od Tržnice nepojede přes zastávky Elite, Sedlecká a Růžový Vrch sídliště, spoj v 18.21 hodin z Otovic nepojede přes zastávky Růžový Vrch a Elite.
Autovláček: Od 16.00 hodin až do konce bude jezdit pouze v úseku Lázně I - Březová a zpět.

TATRA_T6B5 OMSI 1&2 (Beta)

1. srpna 2014 v 20:35 Games
Betaverze modelu tramvaje TATRA_T6B5 pro simulator OMSI Omnibus Simulator a OMSI 2. Model je plně ovladatelný a obsahuje originální zvuky modelu. Pro vyzkoušení prosím zapište model tramvaje do AI listu v adresáři mapy.


Dopravní omezení a uzavírky v Karlových Varech

1. srpna 2014 v 19:57 Dopravní omezení

MÍSTNÍ KOMUNIKACE:
  • Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.

  • Od 17.3.2014 do 31.8.2014 bude úplně uzavřena část ulice Vítězná v délce cca 400 m, daný úsek bude uzavírán po etapách - I. etapa od 17.3.2014 do 30.5.2014 od potrubního mostu přes řeku Ohři k zadnímu traktu OC LIDL; II. etapa od 1.6.2014 do 7.7.2014 od zadního traktu OC LIDL za křižovatku s ul. Jateční; III. etapa od 8.7.2014 do 31.8.2014 od křižovatky s ul. Jateční před kruhovou křižovatku nábř. Osvobození - vjezd do areálu Policie ČR. Objízdná trasa je cca 2 km po místních komunikacích, které jsou označeny přechodným dopravním značením. Na objízdných trasách z důvodu zajištění průjezdů autobusů MHD budou osazeny přechodné dopravní značky B 28 Zákaz zastavení.
Obslužnost vybraných zastávek MHD je zajištěna jejich přemístěním, informace budou vyvěšeny na jednotlivých dotčených zastávkách.

  • Od 21.5.2014 do 20.8.2014 pouze ve středu v čase 8:00 hod - 13:00 hod bude úplně uzavřena část ulice Petřín o délce cca 30 m (u objektu Petřín 1165/3; č.p. 71).. Budou zde prováděny stavební práce na tomto objektu - betonáž základů a stropů. Příjezd k objektům z ul. Kolmá, nebo z ul. Raisova.

  • Od 4.6.2014 do 1.8.2014 budou úplně uzavřeny zadní trakty domů Mattoniho nábřeží p.č. 814, 815, 816,817. Bude zde prováděna výměna potrubí ÚT a TUV.