Březen 2014

Dopravní omezení a uzavírky v Karlových Varech a okolí

29. března 2014 v 14:45 Dopravní omezení
Souhrn aktuálních dopravních omezení na komunikacích ve městě a okolí k 28. 3. 2014.

MÍSTNÍ KOMUNIKACE:
 • Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.
 • Od 17.12.2013 do 30.4.2014 bude uzavřena část ulice Anglická - chodník (v délce cca 30 m, před č.p. 429/21, 430/23)- chodci budou převedeni na protější chodník a zadní trakt s vjezdem z ulice Rumunská. (Vjezd do garáží umístěných v zadním traktu nebude omezen). Bude zde prováděno odstranění stavby BD Anglická 29 a 23.
 • Od 20.1.2014 do 31.5.2014 bude úplně uzavřena stezka pro chodce - schodiště a konečná část slepé ulice ul. Na Výšině v délce cca 150 m. Bude zde ohraničeno staveniště pro provádění opravy opěrné zdi.
 • Od 20.1.2014 do 31.5.2014 bude částečně uzavřena ulice Pražská silnice v délce cca 40 m. Jeden jízdní pruh zůstane zcela průjezdný. Bude zde ohraničeno staveniště pro provádění opravy opěrné zdi.
 • Od 3.2.2014 do 31.5.2014 bude částečně uzavřena ulice Vítězná v délce cca 150 m před ulicí Stará Kysibelská. Bude zde prováděna rekonstrukce opěrné zdi a vybudování přilehlého chodníku. Průjezd jedním jízdním pruhem bez omezení.
 • Od 17.3.2014 do 31.8.2014 bude úplně uzavřena část ulice Vítězná v délce cca 400 m, daný úsek bude uzavírán po etapách - I. etapa od 17.3.2014 do 30.5.2014 od potrubního mostu přes řeku Ohři k zadnímu traktu OC LIDL; II. etapa od 1.6.2014 do 7.7.2014 od zadního traktu OC LIDL za křižovatku s ul. Jateční; III. etapa od 8.7.2014 do 31.8.2014 od křižovatky s ul. Jateční před kruhovou křižovatku nábř. Osvobození - vjezd do areálu Policie ČR. Objízdná trasa je cca 2 km po místních komunikacích, které jsou označeny přechodným dopravním značením. Na objízdných trasách z důvodu zajištění průjezdů autobusů MHD budou osazeny přechodné dopravní značky B 28 Zákaz zastavení. Obslužnost vybraných zastávek MHD je zajištěna jejich přemístěním, informace budou vyvěšeny na jednotlivých dotčených zastávkách.
 • Od 17.3.2014 do 30.6.2014 bude částečně uzavřena část ulice Počernická v délce cca 150 m. Bude zde prováděna rekonstrukce autobusové zastávky Na Kopečku. Obslužnost zastávky MHD bude po dobu prací nepřerušena, zastávka bude dočasně přemístěna.
 • Dne 29.3.2014 v době od 12.00 hod do 16.00 hodin bude probíhat demontáž a odvoz stacionárního jeřábu z ulice Sadová (u hotelu Brazilia). Trasa přepravy: Sadová, Petra Velikého, Krále Jiřího, Moskevská, Šumavská, Plynárenská, Západní. Komunikace Sadová bude průjezdná, provoz bude v případě potřeby řízen poučenými pracovníky.
 • Od 7.4.2014 do 6.6.2014 bude úplně uzavřena část ulice K Letišti v délce cca 420 m (bude uzavřen úsek ulice od kruhové křižovatky s ulicí Kpt. Malkovského ke stykové křižovatce s ulicí U Rybníčka). Objízdná trasa, označená přechodným dopravním značením, o délce cca 4 km a 200 m je vedena po místních komunikacích a silnici I/6. Úplná uzavírka je z důvodu rekonstrukce místní komunikace ul. K Letišti. Průjezd autobusů MHD bude bez přerušení, bude vytvořena náhradní zastávka, ulice Kpt. Malkovského bude pro autobusy MHD obousměrná.


Videoprezentace obchvatu města Cheb

25. března 2014 v 21:47 Karlovarský Kraj
Krátká videoprezentace jihovýchodního obchvatu města Cheb.

Změna jízdního řádu MHD od 1.4.2014

25. března 2014 v 20:14 MHD Karlovy Vary
Od 1.4.2014 dochází k drobné změně na lince č. 8. V pracovní den je spoj v 6.11 hodin od Tržnice z důvodu lepší návaznosti na linky ze Staré Role opožděn o 2 minuty a rovněž o 2 minuty je opožděn zpáteční spoj v 6.33 hodin z Motýlku k Tržnici.

Seaside City 2014 v2.2

13. března 2014 v 12:44 Games
Aktualizovaná mapa Seaside City 2014 v2.2 pro simulátor OMSI 2 již zahrnuje 20 linek MHD a jednu příměstskou linku. Některé linky navíc od minule jezdí v jiných trasách.

Mercedes Benz O520

13. března 2014 v 12:37 Games
Nový model autobusu Mercedes Benz O520 pro autobusový simulátor OMSI 2, součástí autobusu je i repaint Dopravního Podniku Karlovy Vary.


Výluka v úseku Sadov - Ostrov

13. března 2014 v 12:32 Příměstská doprava Karlovy Vary
Z důvodu uzavírky železničního přejezdu v Lesově od 13.3.2014 (8:00 hodin) do 14.3.2014 (18:00 hodin) a od 27.3.2014 (8:00 hodin) do 28.3.2014 (18:00 hodin) budou všechny zastávkové spoje mezi Karlovými Vary a Ostrovem odkloněny ze Sadova na silnici I/13. Tyto spoje nebudou obsluhovat zastávky Lesov, Hájek, Hájek statek a Větrný vrch. Uvedené opatření platí v obou směrech.
Z Ostrova od zámku bude do Lesova zavedena zvláštní výluková linka, která pojede po trase Ostrov, zámek - Ostrov, Větrný vrch - Hájek, statek - Hájek - Sadov, Lesov a zpět.
Tarifní odbavení:

Cestující, kteří nastoupí do pravidelné linky a z ní budou přestupovat na výlukovou linku, si zakoupí jízdenku pouze u řidiče pravidelné linky, a to do své cílové zastávky. Na tuto jízdenku dojedou do Ostrova k zámku, kde na ni přestoupí do výlukové linky.

Cestující, kteří nastoupí do výlukové linky a z ní budou přestupovat na pravidelnou linku, si zakoupí jízdenku až u řidiče pravidelné linky, a to ze své počáteční zastávky. Tuto zastávku je třeba včas a zřetelně sdělit řidiči.

Výluka na linkách MHD č. 5, 6, 17, 18 a některých příměstských linkách od 17.3.2014 do 31.8.2014

13. března 2014 v 12:26 MHD Karlovy Vary
Z důvodu rekonstrukce horkovodu a uzavření ulice Vítězné dojde od 17.3.2014 do 31.8.2014 k dočasné změně tras linek MHD č. 5, 6, 17 a 18. Na všech těchto linkách bude platit výlukový jízdní řád.
 • Linka č. 5: mezi zastávkami Tržnice a Orlov pojede přes Chebský most a po průtahu I/6 (nebude obsluhovat zastávky Vítězná až Mattoniho nábřeží); na průtahu bude zastavovat v náhradní zastávce u Drahovického mostu;
 • Linka č. 6: od Tržnice k Drahomíře pojede objízdnou trasou (nebude obsluhovat zastávku Vítězná).
 • Linka č. 17: mezi zastávkami Tržnice a Dalovice, Všeborovice pojede přes Chebský most a po průtahu I/6 (nebude obsluhovat zastávky Vítězná až Mattoniho nábřeží); na průtahu bude zastavovat v náhradní zastávce u Drahovického mostu;
 • Linka č. 18: v první etapě stavby nebude obsluhovat úsek Tržnice - Dolní nádraží a z Vítězné k Drahomíře pojede objízdnou trasou; od začátku druhé etapy stavby (cca 14.5.2014) již bude jezdit podle pravidelného jízdního řádu.
Zastávka Vítězná bude po dobu výluky obsluhována pouze linkou č. 18 a podle průběhu stavby bude přesouvána ke křižovatce Jateční / K.Čapka.

Zastávka Drahomíra bude obsluhována pouze linkami č. 6, 18 a 51 a v obou směrech bude přesunuta k poště.

Zastávka Prašná bude obsluhována pouze linkami č. 6, 18 a 51.

Zastávka Mattoniho nábřeží bude obsluhována pouze linkami č. 18 a 51.


Screenshoty z Karlových Varů 4.0

13. března 2014 v 12:17 Games
Již brzy vydáme novou verzi Karlových Varů pro simulátory OMSI Omnibus Simulator a OMSI 2. Na prvním screenshotu se potkávají linky číslo 5 a 17 v Dolních Drahovicích.
Mapa obsahuje nově pro OMSI 2 chronologické upravy jízdních řádů pro určité roky včetně některých výluk ( například výlukové linky 32,34,35 nebo 36 ).

Začala stavba obchvatu Chebu. Jak uleví městu se zatím stále neví

13. března 2014 v 10:44 Karlovarský Kraj
Stavba dlouho očekávaného i zatracovaného jihovýchodního obchvatu Chebu za bezmála 400 milionů korun ve středu začala. Nová silnice má už v srpnu příštího roku odvést především těžkou nákladní dopravu z centra města.

Každý kilometr nového obchvatu tedy bude stát více než sto milionů korun. Silnice má ulehčit frekventovaným ulicím 17. listopadu a Evropská. Kolik aut v centru města skutečně ubude, to zatím ještě paradoxně není jasné.

"Doufáme, že obchvat z centra města odvede až tři tisíce vozů denně," odhadl při slavnostním zahájení stavby náměstek hejtmana Karlovarského kraje pro dopravu Petr Navrátil.
"Abychom si to ověřili, plánujeme na konec března a začátek dubna sčítání projíždějících automobilů, které by mělo ukázat, jaký ve skutečnosti v centru provoz je," řekl Petr Navrátil.

Proti obchvatu už delší dobu protestují obyvatelé Hájů a Podhradu. Ti se netají obavami, že v lokalitě výrazně vzroste dopravní zatížení. Obavy chápe i náměstek Navrátil. "Zřejmě jde o Zemědělskou ulici. Ta je opravdu poměrně úzká. Plánuje se její rozšíření ve spolupráci s městem," poznamenal Navrátil.

Stavbu jihovýchodního obchvatu pocítí i chebská městská pokladna. "Připravujeme opravy komunikací i chodníků," reagoval chebský místostarosta Tomáš Linda.

Zprovoznění zastávky MHD Otovice, u Kovárny

13. března 2014 v 10:39 MHD Karlovy Vary
Minulý týden (v sobotu 8.3.2014) začala nově obsluhovat linka Městské hromadné dopravy číslo 19 vybranými spoji novou zastávku Otovice, u Kovárny.

Dopravní omezení a uzavírky v Karlových Varech

13. března 2014 v 10:33 Dopravní omezení
Souhrn aktuálních dopravních omezení na komunikacích ve městě a okolí k 10. 3. 2014.

MÍSTNÍ KOMUNIKACE:

· Od 17.3.2014 do 31.8.2014 bude úplně uzavřena část ulice Vítězná v délce cca 400 m, daný úsek bude uzavírán po etapách - I. etapa od 17.3.2014 do 30.5.2014 od potrubního mostu přes řeku Ohři k zadnímu traktu OC LIDL; II. etapa od 1.6.2014 do 7.7.2014 od zadního traktu OC LIDL za křižovatku s ul. Jateční; III. etapa od 8.7.2014 do 31.8.2014 od křižovatky s ul. Jateční před kruhovou křižovatku nábř. Osvobození - vjezd do areálu Policie ČR. Objízdná trasa je cca 2 km po místních komunikacích, které jsou označeny přechodným dopravním značením. Na objízdných trasách z důvodu zajištění průjezdů autobusů MHD budou osazeny přechodné dopravní značky B 28 Zákaz zastavení.


Obslužnost vybraných zastávek MHD je zajištěna jejich přemístěním, informace budou vyvěšeny na jednotlivých dotčených zastávkách.