Leden 2009

Rekonstrukce Sokolovské ulice: další změna v MHD

29. ledna 2009 v 15:23 MHD Karlovy Vary
Od 7.2.2009 do 28.7.2009 dojde v souvislosti s pokračováním druhé etapy rekonstrukce Sokolovské ulice k dalším změnám na linkách MHD Karlovy Vary. Linky číslo 14, 19 nepojedou přes zastávku Elite, ale budou zastavovat na náhradní dočasné zastávce Nákladní, která bude zřízena na Nákladní ulici u křižovatky s ulicí Jáchymovskou. Linka číslo 21 již nebude zajíždět na Horní nádraží. Odjezdy ze zastávky Nákladní jsou shodné jako původní odjezdy ze zastávky Elite.

Trochu neaktualně:

20. ledna 2009 v 18:29 Media servis
Město Karlovy Vary provozuje na své náklady webové stránky " http://www.karlovy-vary.cz " , které mají návštěvníky města informovat kam turisté mohou zajít za zábavou a podobně. Pokud se chtějí bavit a nechtějí jet svým osobním vozem mohou využít služeb MHD Karlovy Vary. Na již zmiňovaných stránkách se také nachází rubrika " veřejná doprava " na tom není až tak nic špatného. Najednou ale zjišťuji že to jsou spíše ne-informace. Například víme že je v Karlových Varech otevřené obchodní centrum Globus, ale bohužel tam nic nejezdí. Domnívám se, že by takový portál by mněl občany a návštěvníky informovat a ne lidem pomátnout hlavy. Někdo mne může vytknou že dopravní podnik Karlovy Vary má své stránky ale ty opět dnes nefungují, hlavně že se zdražuje, ale přesto služby stále silně pokulhávájí!!! Zkvalitňování městské hromadné dopravy by nemělo skončit jen nakupováním nových autobusů.

Zdražení na příměstských linkách

17. ledna 2009 v 23:05 Příměstská doprava Karlovy Vary
Dopravní podnik Karlovy Vary upravil ceny jízdného na příměstských linkách ( IDKV ), přibližně se jedná navýšení ceny o 1 až 2 koruny. Zdražení prošlo bez nějakého povšimnutí medií. Cestující změnu pocítily až u pokladny řidiče u kterého si zakoupily jízdenku. Nový tarif IDKV začal platit 12. Ledna 2009.

Dopravní omezení v Karlových Varech

17. ledna 2009 v 22:58 Dopravní omezení
 • V době od 1.1.2009 do 31.3.2009 bude z důvodu probíhající výstavby budov v ul. Pod Jelením skokem č.6 provedena bezpečnostní uzavírka na pěší komunikaci (schodiště).

 • V době od 1.12.2008 do 31.1.2009 bude z důvodu stavebních prací na silnici I/6 uzavřena z bezpečnostních důvodů cyklostezka od Chebského mostu směrem na Dalovice. Objízdná trasa bude vedena po protější straně řeky.
 • V době od 10.1.2009 do 28.7.2009 bude
  č á s t e č n ě
  uzavřena
  místní komunikace Sokolovská, v úseku od křižovatky Hybešova - U Spořitelny až po křižovatku s ulicí Celní, v obci
  Karlovy Vary s povolením vjezdu pro vozidla IZS, dopravní obsluhy a zásobování.

Omezení provozu lanových drah

9. ledna 2009 v 12:28 MHD Karlovy Vary
Každým rokem prochází lanové dráhy v Karlových Varech rozsáhlou údržbou, kontrol a prohlídek. Provoz lanových drah bude přerušen po dobu viz. níže.
Lanová dráha imperial: 12.01. 2009 - 22.1. 2009
lanové dráha Diana : 12.01. 2009 - 01.02. 2009

Změna: výluka Sokolovské ulice

9. ledna 2009 v 12:20 MHD Karlovy Vary
O den později ( 11.1.2009 ) bude platit výluka na linkách MHD Karlovy Vary. Navíc linka číslo 14 a 19 i v době výluky pojedou přes zastávku Elite.

DPKV letos zakoupí 6 nových autobusů:

7. ledna 2009 v 13:29 MHD Karlovy Vary
Letošní rok nakoupí dopravní podnik Karlovy Vary stejný počet nových autobusů pro městskou hromadnou dopravu jako minulý rok. Cestující se dočkají čtyř nízkopodlažních vozů na stlačený zemní plyn ( CNG ), jeden klasický nízkopodlažní vůz Citelis a poslední bude jen zčásti nízkopodlažní vůz.

Město upraví ceny jízdného

6. ledna 2009 v 12:15 MHD Karlovy Vary
Zdražení až o čtyři koruny u jednotlivého jízdného čeká cestující karlovarskou městskou hromadnou dopravou od 1. dubna. Naopak senioři nad 70 let, držitelé zlatých a stříbrných Jánského plaket v důchodovém věku, děti do patnácti let, či kočárky s dětmi a jednočlenným doprovodem se budou dopravovat zdarma.

Podle Pavla Bohánka, ředitele karlovarského Dopravního podniku, se zdražování dotkne pouze menšiny cestujících. "Jde o zhruba dvacet až pětadvacet procent lidí. Většinou náhodné cestující, či turisty. Více než osmnáct tisíc lidí totiž používá průkazky, u nichž cena zůstává stejná. Zvyšují se tedy pouze ceny jednotlivého jízdného. Krátkodobé i časové jízdné zůstává stejné," uklidnil ředitel.

Z vyjádření primátora Wernera Hauptmanna vyplývá, že se naopak město snažilo řadě cestujících finančně ulevit. "Od 1. dubna začne fungovat tarif, díky kterému se budou některé skupiny lidí dopravovat zdarma," informoval Hauptmann. "Děti do patnácti let, senioři nad sedmdesát let a další lidé zaplatí pouze registrační poplatek, který bude v letošním roce 150 korun, protože tarif zahájí platnost až v dubnu, a v příštím pak 200 korun za celý rok," dodal primátor.
Podle něj nehrozí, že by tyto nové tarify přinesly výrazné ztráty. "Situaci budeme sledovat, očekáváme, že by se příjmy mohly snížit přibližně o statisíce korun, ale v rozpočtu máme připravené dostatečné krytí případných ztrát. Chtěli jsme poskytnout široké skupině cestujících šanci, aby mohli jezdit levněji, a například rodiny s dětmi či senioři nad sedmdesát let ušetřili za jízdné. Zároveň se nezdražuje ani měsíční časové jízdné. Myslím, že to většina cestujících v této době spíše uvítá," dodal primátor Hauptmann.
"Myslím, že pro seniory, děti a podobně je to výhodné, ale zdražování jízdenek by být nemuselo," uvedl jeden z cestujících.

zdroj: www.denik.cz