Výluka z důvodu uzavření železničního přejezdu v Tuhnicích

21. září 2016 v 17:48 |  MHD Karlovy Vary
Z důvodu úplné uzavírky železničního přejezdu v Tuhnicích na Západní ulici od středy 28.9. (od 7:00 hodin) do čtvrtka 29.9. dojde ke změně tras linek MHD č. 2, 3, 6, 23, 24 a 52 a k zavedení výlukové linky č. 32.
  • linky č. 2 a 52 pojedou v úseku Tržnice - KV Arena, resp. Kpt. Jaroše - Tržnice přímo po průtahu I/6.
  • linky č. 3 a 23 pojedou v úseku Tržnice - Rozcestí u Koníčka a zpět přímo po průtahu I/6.
  • linky č. 6 a 24 pojedou v úseku Tržnice - KV Arena a zpět přímo po průtahu I/6.
  • linka č. 32 - zvláštní výluková linka, která pojede jednosměrně po trase Tržnice - Dolní nádraží - Západní - Šumavská - Moskevská - Jízdárenská - Náměstí Dr. Horákové - Tržnice.
 

Dočasné zrušení zastávky U Jara (směr Tržnice)

15. září 2016 v 12:16 |  MHD Karlovy Vary
Z důvodu rekonstrukce přilehlé vozovky dojde od úterý 20.9. (od 8:00 hodin) do odvolání (cca 3 dny) ke zrušení zastávky U Jara ve směru k Tržnici.


Lidé se budou moci vyjádřit k obávané stavbě dopravního terminálu

14. září 2016 v 16:15 | Jana Plechatá |  Media servis
Obavy a otázky, které v Karlových Varech vyvolává plánovaná stavba nového terminálu v obchodně správním centru, chce rozptýlit vedení magistrátu. Na 4. října si město od 17 hodin rezervovalo sál v Národním domě, kde budou autoři představovat svou studii lidem.

"Reagujeme tak na vysokou poptávku jak ze strany obyvatel, tak zastupitelů města. Vycházíme jim vstříc a uděláme veřejné projednání studie dříve, než jsme plánovali. Na čistopis studie nebudeme čekat," řekl primátor Petr Kulhánek.

Nový dopravní terminál má vyrůst ve Varšavské ulici a podle odhadů autorů ze studia Hangár to bude stát zhruba 700 milionů korun. Sumu by mělo město shromáždit i díky dotacím. Terminál spojí všechny typy autobusové dopravy a počítá se vznikem několika lávek.
Kromě tvůrců studie do Národního domu zamíří také zástupci dalších úřadů či podniků - například z magistrátního odboru dopravy, dopravního podniku, Autobusů Karlovy Vary, Správy dopravní a železniční cesty či třeba policie.

"Pojetí je takové, že bychom nejprve vysvětlili blok, který jsem pracovně nazval mýty a fakta. To znamená, že bychom poskytli výklad ke všem otázkám, které se doposud vyskytly," uvedl primátor.

 


Terminál ano. Ale kde?

11. září 2016 v 13:49 | Ivana Kalinová |  Media servis
Karlovy Vary - Kritice podrobili někteří zastupitelé a část odborné veřejnosti záměr výstavby nového integrovaného dopravního terminálu. Ten má podle studie, kterou na pokyn města vypracovala firma Hangár, vyrůst v centru města, v prostoru Tržnice, ulic Varšavská a Horova. Odhadované náklady jsou 70 až 80 milionů korun.

Den otevřených dveří DPKV

8. září 2016 v 21:31 |  MHD Karlovy Vary
Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří v areálu Dopravního podniku Karlovy Vary, který se uskuteční v sobotu 1.10.2016.

V karlovarských autobusech zaplatí cestující nově i platební kartou

8. září 2016 v 14:00 | Petr Kozohorský |  Media servis
Nastoupit do autobusu, "pípnout" bezkontaktní platební kartou, navolit typ jízdného a bez problémů cestovat. Tak vypadá blízká budoucnost v autobusech městské hromadné dopravy v Karlových Varech. Dopravní podnik Karlovy Vary zavádí ve spolupráci se společností MasterCard moderní odbavovací systém.

První takto vybavený autobus se v ulicích lázeňského města objeví zhruba v polovině října.
"Z našeho pravidelného šetření víme, že lidé mají o bezkontaktní placení v dopravě velký zájem. Ale to je i přes pokrok v poslední době málo rozšířené," konstatoval Miroslav Lukeš, generální ředitel MasterCard pro Česko, Slovensko a Rakousko.

Pro cestující je podstatné, že nová technologie nebude znamenat zdražení jízdného.
Nový odbavovací systém je součástí strategické koncepce dopravního podniku na příští tři až čtyři roky. "Měla by být zaměřena na čtyři hlavní oblasti," uvedl ředitel společnosti Lukáš Siřínek.

To znamená zlepšování kvality veřejné služby, zvyšování efektivity společnosti, rozvoj jejích zaměstnanců a právě zavádění inovativních řešení pro komunikaci a odbavení cestujících.
"Možnost hradit jízdné platební kartou zvýší komfort jak pro cestující, tak pro řidiče autobusu," doplnil Siřínek.

Cestující i nadále zaplatí pomocí SMS i Karlovarské karty

Dosavadní možnosti bezhotovostní platby, tedy SMS jízdenka a Karlovarská karta, zůstávají v platnosti. Na zavádění nových technologií má dopravní podnik vyčleněných deset milionů korun.


uzavření železničního přejezdu v Tuhnicích

31. srpna 2016 v 13:59 |  Dopravní omezení
Nedávno jsme si připomněly největší výluku v Karlových Varech ve dnech 4. do 5. listopadu 2006 kdy byly odkloněny či zkráceny linky 2,6,9,10 a 52 a vytvořeny výlukové linky číslo 32 a 36. Letos se tato výluka bude opakovat a to ve dnech 28 a 29. září tohoto roku a opět ze stejného důvodu uzavření železničního přejezdu v Tuhnicích z důvodu kompletní rekonstrukce. Letos se dočkáme tedy opět velké výluky v MHD a to na linkách MHD číslo 2,3,6,16 a 52.

Dopravní omezení a uzavírky ve městě a okolí

25. srpna 2016 v 19:22 |  Dopravní omezení
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:
Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.

Od 1.10.2014 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce - schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Od 1.4.2016 do 12.9.2016 bude částečně uzavřen úsek místní komunikace v k.ú. Doubí, ulice K Přehradě. Budou zde prováděny stavební práce v komunikaci pro vybudování vodovodu a kanalizace. Částečná uzavírka bude rozdělena na pracovní úseky o délce cca do deseti metrů; vždy pouze v pracovní dny (pondělí až pátek v časovém rozmezí 7:30 hod - 17:00 hod). Po ukončení pracovní směny (tj. 17:00 - 7:30 hodin) bude pracovní úsek zpřístupněn veřejnosti pomocí zásypů nebo přejezdového plechu z důvodu zajištění obslužnosti předmětné lokality.

Od 12.9.2016 do 15.9.2016 bude úplně uzavřen úsek místní komunikace v k.ú. Doubí, ulice K Přehradě. Budou zde prováděny stavební práce a to finální úprava celého úseku cca 600 m pro uložení vodovodu a kanalizace.

Od 25.4.2016 do 31.8.2016 bude částečně uzavřena ulice Komenského o délce cca 100 m v úseku ke křižovatce s ulicí Studentská. Částečná uzavírka je důvodu zajištění havarijního stavu opěrné zdi podél ulice Komenského.

Od 23.5.2016 do 26.8.2016 budou prováděny stavební práce v komunikaci z důvodu přeložky NTL plynovodu v ulici Chelčického za úplné uzavírky, které jsou rozděleny do etap:
  • etapa od 23.5.2016 - 14.6.2016 ul. Chelčického od č.p. 1576/18 k č.p. 159/37
  • etapa od 15.6.2016 - 9.7.2016 ul. Chelčického od č.p. 1529/8 k č.p. 1571/11
  • etapa od 10.7.2016 - 3.8.2016 ul. Chelčického od č.p. 1571/11 k č.p. 1559 ul. Vrázova
  • etapa od 4.8.2016 - 26.8.2016 ul. Chelčického od č.p. 1571/11 do křižovatky ul. Moskevská
Uzavírky budou postupné dle uvedených etap. Průjezd spodní částí ulice Chelčického bude zajištěn přechodnou úpravou provozu. Celková délka uzavírky je cca 280 m.

Od 26.5.2016 do 25.8.2016 bude částečně uzavřen chodník ulice Konečná, k. ú. Rybáře. Bude zde umístěno lešení z důvodu provádění zateplovacích prací na objektu č.p. 905. Průchod chodců je částečně omezen, pohyb chodců možný po vedlejším chodníku.

Od 11.7.2016 do 16.9.2016 bude úplně uzavřena část místní komunikace v k.ú. Drahovice, ulice Vrchlického, Anglická. Budou zde prováděny stavební práce z důvodu rekonstrukce části rozvodu UT a TUV, uzavírka je rozdělena do dvou etap: 1. etapa od 11.7.2016 do 12.8.2016 v úseku od výměníkové stanice č.p. 622 po křižovatku v ulici Vrchlického; 2. etapa od 12.8.2016 do 16.9.2016 v úseku od křižovatky v ulici k výměníkové stanici č.p. 453 v ul. Anglická.

Od 11.7.2016 do 30.9.2016 bude částečně uzavřen chodník ulice Bezručova a to úsek pod Obchodní akademií (od schodiště, kde je umístěn pramen ke schodišti před ulicí Ondříčkova; jedná se o úsek chodníku v zeleni), který bude rozdělen na pracovní místa cca 15,0 m vždy dvakrát dle potřeby po celém obvodu. Bude zde prováděna rekonstrukce oplocení areálu Obchodní akademie.

Od 3.8.2016 do 31.12.2016 (do doby konečné kompletní rekonstrukce) bude úplně uzavřena část stezky pro pěší - schodiště o délce cca 40 m. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu.

Od 8.8.2016 do 25.8.2016 a od 29.8.2016 do 25.10.2016 bude částečně uzavřena místní komunikace, vozovka a chodník v k.ú. Karlovy Vary, ulice nábř. Osvobození o délce cca 20 m z důvodu provádění stavebních prací pro uložení přípojky geotermální vody pro Alžběziny lázně. Na vozovce bude po celou dobu provádění prací zachován bez omezení jeden jízdní pruh; na chodníku bude zajištěn průchod pomocí lávky se zábradlím.

Od 15.8.2016 do 29.10.2016 bude úplně uzavřena část místní komunikace v k. ú. Karlovy Vary, spojovací větev okružní křižovatky z ul. nábř. Osvobození do ul. Horova o délce cca 30 m vozovka + 60 m chodník. Objížďka není stanovena, průjezd je možný přes jízdní pás okružní křižovatky; chodci budou dopravním značením převedeni na protější chodník. Důvodem uzavírky je zařízení staveniště při provádění stavebních prací - výstavba spínací stanice.

Od 15.8.2016 do 28.8.2016 bude úplně uzavřena část místní komunikace v k. ú. Tašovice, ulice Česká (úsek od stykové křižovatky ulice Česká s pozemní komunikací I/20) o délce cca 100. Budou zde prováděny stavební práce v místní komunikaci pro uložení přípojky splaškové kanalizace. Průjezd možný po přilehlých místních komunikacích.

Od 15.8.2016 do 22.8.2016 bude úplně uzavřena část místní komunikace v k. ú. Stará Role, ulice Akátová o délce cca 20 m. Budou zde prováděny stavební práce pro umístění vodovodní přípojky pro rodinný dům.

Od 8.8.2016 do 30.4.2017 budou z důvodu výstavby okružní křižovatky úplně uzavřeny části místních komunikací Blahoslavova, Kollárova a Stará Kysibelská. Objízdná trasa je vedena po trase Prašná, Mattoniho nábřeží, I/6, Drahovická spojka (Linka MHD č. 6 po stejné trase, tj. ve směru od centra ze zastávky Drahomíra na zastávku Prašná a po objízdné trase na zastávku Stará Kysibelská a Úvalská, kde bude konečná zastávka a zpět po stejné trase). Podle postupu výstavby vždy zajistí stavba pohyb chodců po zpevněných trasách (panely) v minimální šířce 1,5 m. Po dobu výstavby bude na místní komunikaci Blahoslavova obousměrný provoz.

Od 28.9.2016 od 7:00 hodin do 29.9.2016 22:00 hodin bude úplně uzavřena část místní komunikace v k. ú. Tuhnice, ulice Západní - železniční přejezd P 394, km 52,314 na trati M. Lázně - K. Vary. Délka úplné uzavírky je cca 100 m. Objízdná trasa bude vedena po ulici Západní, nám. Republiky, Pobřežní, Hybešova, I/6, Plynárenská, Západní o délce cca 3,50 km. Stanovená trasa objížďky je vyznačena DZ.

Z důvodu pořádání akce BIG MAT KV DOWNTOWN 2016 dojde ve dnech 2.9. a 3.9. 2016 k následujícím úplným uzavírkám komunikací: T. G. Masaryka dne 3.9.2016 od 08.00 h do 19.00 h; Dr. Davida Bechera - část od místní komunikace Moskevská po místní komunikaci T. G. Masaryka od 3.9.2016 od 08.00 h do 19.00 h; Svahová dne 2.9.2016 od 20.00 h do 3.9.2016 do cca 20.00 h; Krále Jiřího dne 3.9.2016 v časech 12.15 h - 13.45 h; 14.30 h - 16.00 h 16.45 h - 17.45 h a 18.15 h - 18.45 h.

Z důvodu pořádání sportovní akce CITY TRIATHLON KARLOVY VARY 2016 ETU European Premium Cup dojde ve dnech 26.8., 27.8. a 28.8.2016 k následujícím úplným-postupným uzavírkám následovně:
dne 26.8.2016 od 18:00 - 20:30 hodin ul. Nábřeží Osvobození, Zahradní ulice, Mlýnské nábřeží (kolem Mlýnslé kolonády), ul. Lázeňská, Tržiště, Jánský most, Vřídelní , ul. I.P.Pavlova, ul. Karla IV.

dne 27.8.2016 od 13:00 - 16:00 hodin ul. Mlýnská a Třeboňská

dne 27.8.2016 od 17:30 - 20:30 hodin ul. Mlýnská, III/22134 (Hraniční), III/2201 (Rosnická), Merklínská, Sedlecká,
Jáchymovská, Nákladní, Ostrovský most, nábřeží Osvobození, I.P.Pavlova, Karla IV., Vřídelní, Jánský most, Tržiště, Zámecký vrch, Patra Velikého, Křižíkova, Krále Jiřího, Dr. Davida Bechera, T.G.Masaryka, nábřeží Osvobození, Zahradní, Sadová, Mlýnské nábřeží, Lázeňská

dne 28.8.2016 od 9:50 - 10:50 hodin a od 14:50 - 15:50 hodin ul. Mlýnská, III/22134 (Hraniční), III/2201 (Rosnická), Merklínská, Sedlecká, Jáchymovská, Nákladní, Ostrovský most, nábřeží Osvobození
dne 28.8.2016 od 9:50 - 12:30 hodin a od 14:50 - 17:30 hodin , I.P.Pavlova, Karla IV., Vřídelní, Jánský most, Tržiště, Zámecký vrch, Patra Velikého, Křižíkova, Krále Jiřího, Dr. Davida Bechera, T.G.Masaryka, nábřeží Osvobození, Zahradní, Sadová, Mlýnské nábřeží, Lázeňská.

Informace ohledně změn v MHD v době konání akce jsou k dispozici zde.

Další články


Kam dál