ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY PŘEDPRODEJE JÍZDENEK

29. srpna 2018 v 22:25 |  MHD Karlovy Vary
V souvislosti se zaváděním nových technologií nákupů jízdenek se trvale mění provozní doba stacionárního předprodeje v Zeyerově ul. 19 na po-pá 8:00-17:00 (tj. stávající "prázdninová" provozní doba zůstane v platnosti i po skončení prázdnin).
 

Nové slevy v linkové dopravě od 1.9.2018

29. srpna 2018 v 22:20 |  Příměstská doprava Karlovy Vary
Od 1.9.2018 mohou na linkách příměstské dopravy využívat slevu 75% ze základního jízdného tyto kategorie cestujících:
  • Děti a mladiství od 6 do 18 let - do 15 let není vyžadováno prokazování nároku na slevu; od 15 let je nutno předložit osobní doklad prokazující věk (může to být i žákovský průkaz nebo karta ISIC).
  • Žáci a studenti od 18 do 26 let, kteří se prokáží platným žákovským průkazem nebo kartou ISIC.
  • Osoby od 65 let, které prokáží věk platným osobním dokladem.
Pokud cestující nárok na slevu neprokáže (kromě dětí do 15 let, které nárok na slevu prokazovat nemusí), zaplatí plné jízdné.
Slevy se netýkají MHD. V rámci MHD Karlovy Vary nebo MHD Ostrov zůstávají stejné podmínky jako doposud.

Omezení na linkách MHD z důvodu pořádání City Triathlonu

29. srpna 2018 v 22:13 |  MHD Karlovy Vary

ČTVRTEK 30.8.2018

Linky č. 2 a 52: Nebudou od 6:00 hodin obsluhovat zastávku Divadelní náměstí.

PÁTEK 31.8.2018

Linky č. 1 a 4: V době od 14:00 do 23:00 hodin nepojedou v úseku Tržnice - Lázně III - Tržnice.
Linky č. 2 a 52: Nebudou obsluhovat zastávku Divadelní náměstí.
Linka č. 12: V době od 13:00 do 16:00 nepojede přes zastávky Keramická škola, Čankovská, Koupaliště Rolava a Mlýnská.

SOBOTA 1.9.2018

Od 14:30 do 15:30 a od 17:00 do 18:00 hodin budou zcela bez obsluhy zastávky Nemocnice, Horní nádraží a Vítězná. Dále dojde k těmto omezením:
Linka č. 1: V době od 12:00 do 23:00 hodin nepojede v úseku Tržnice - Lázně III - Tržnice.
Linka č. 2: Nebude obsluhovat zastávku Divadelní náměstí. Dále spoje v 14:52, 17:12 a 17:32 hodin od Tržnice k Lázním I pojedou přímo (bez zastávek) objízdnou trasou a zastávky U Jara až Richmond obslouží následně při zpáteční cestě od Lázní I k Tržnici.
Linka č. 3: Spoj v 14:56 hodin od Tržnice pojede přímo (bez zastávek) na Starou Kysibelskou a na Lidickou, kde skončí. Spoj v 17:07 hodin ze Staré Kysibelské pojede k Tržnici přímo (bez zastávek).
Linka č. 4: V době od 12:00 do 21:00 hodin linka nepojede.
Linka č. 5: Spoj v 14:25 hodin od Tržnice směr Sedlec skončí v zastávce Sedlecká, spoj v 14:42 ze Sedlece k Tržnici nepojede.
Linka č. 12: Spoje v 14:50, 16:50 a 17:30 hodin od Tržnice nepojedou přes zastávky Keramická škola, Čankovská, Koupaliště Rolava a Mlýnská.
Linka č. 15: Spoje v 14:36 a 17:14 hodin od Tržnice na Lidickou a v 14:46 a 17:24 hodin z Lidické k Tržnici pojedou přímo (bez zastávek). Spoj v 17:36 hodin od Tržnice na Lidickou pojede přímo (bez zastávek) a zastávky Nemocnice až Gagarinova obslouží následně při zpáteční cestě z Lidické k Tržnici.
Linka č. 17: Spoj v 17:00 hodin z Dalovic nepojede přes zastávky Prašná a Drahomíra.
Linka č. 19: Spoj v 14:55 hodin od Tržnice pojede přímo (bez zastávek) do Dubové, spoj v 17:07 hodin z Otovic nepojede přes zastávky Elektrosvit, Kamenického, Fričova, Růžový Vrch a Elite.
Linky č. 52 a 91: Nebudou obsluhovat zastávku Divadelní náměstí.
Příměstské linky: Spoj v 14:45 hodin z Karlových Varů na Boží Dar nepojede přes zastávky Růžový Vrch a Elektrosvit, spoj v 13:55 hodin z Božího Daru do Karlových Varů nepojede přes zastávky Elektrosvit a Růžový Vrch. Spoj v 16:10 hodin z Potůčků do Karlových Varů nepojede přes zastávku Mlékárna.

NEDĚLE 2.9.2018

Od 10:00 do 10:45 a od 15:00 do 15:45 hodin budou zcela bez obsluhy zastávky Nemocnice, Horní nádraží a Vítězná. Dále dojde k těmto omezením:
Linka č. 1: V době od 8:00 do 18:00 hodin nepojede v úseku Tržnice - Lázně III - Tržnice.
Linka č. 2: Spoje v 10:12 a 15:12 hodin od Tržnice k Lázním I pojedou přímo (bez zastávek) objízdnou trasou a zastávky U Jara až Richmond obslouží následně při zpáteční cestě od Lázní I k Tržnici.
Linka č. 3: Spoje v 10:07 a 15:07 hodin ze Staré Kysibelské pojedou k Tržnici přímo (bez zastávek).
Linka č. 4: V době od 8:00 do 18:00 hodin linka nepojede.
Linka č. 5: Spoje v 10:25 a 15:25 hodin od Tržnice do Sedlece budou o 5 - 10 minut opožděny.
Linka č. 12: Spoj v 10:06 a 14:50 hodin od Tržnice nepojede přes zastávky Keramická škola, Čankovská, Koupaliště Rolava a Mlýnská.
Linka č. 15: Spoje v 10:14 a 15:14 hodin od Tržnice na Lidickou pojedou přímo (bez zastávek).
Linka č. 17: Spoje v 10:05 a 15:05 hodin z Dalovic nepojedou přes zastávky Prašná a Drahomíra.
Linka č. 19: Spoje v 10:07 z Otovic a 15:12 hodin z Dubové nepojedou přes zastávky Elektrosvit, Kamenického, Fričova, Růžový Vrch a Elite.
Linka č. 52: Nebude obsluhovat zastávku Divadelní náměstí.


 


Jízdní řády Festivalových linek

18. června 2018 v 19:39 |  Mezinárodní filmový festival KV

Festivalová autobusová doprava:

Návštěvníci 53. MFF Karlovy Vary mohou využít 3 autobusové linky - F1, F2, F3. Přeprava na těchto linkách je zdarma. Linky jsou v provozu od 30. června do 8. července 2018:

Linka F1: Stanové městečko-Rolava - Tržnice - Hotel Thermal - Kino Drahomíra - Východní (Penzion Hestia) - Hotel Festival - Hotel Thermal - Tržnice - Stanové městečko

Linka F2: Stanové městečko-Rolava - Tržnice - Hotel Thermal - Libušina - Richmond - Gejzírpark - Březová, kemp

Linka F3: Stanové městečko-Rolava - Tržnice - Hotel Thermal - Kino Drahomíra - Východní (Penzion Hestia) - Hotel Festival- Libušina - Richmond - GH Pupp - Divadelní náměstí

Omezení provozu linek MHD a IDKV

18. června 2018 v 19:30 |  MHD Karlovy Vary
Z důvodu konání cyklistického závodu dojde k následujícímu omezení linek MHD a IDKV:

Od úterý 19.6. 8:00 hodin do středy 20.6. 8:00 hodin budou linky č. 2 a 52 ukončeny u Lázní I. Zastávka Divadelní náměstí se nebude obsluhovat. Autovláček nebude v provozu.

Od středy 20.6. 8:00 hodin do čtvrtka 21.6. 9:20 hodin a ve čtvrtek 21.6. od 17:40 do 24:00 hodin budou linky č. 2 a 52 ukončeny u Richmondu v zastávce linky č. 7 a budou se jezdit otáčet na parkoviště KOME. V úseku Parkoviště KOME - Richmond pojede linka č. 2 jako náhrada za linku č. 20. Linka č. 20 a autovláček nebudou v provozu.
Ve čtvrtek 21.6. od 9:20 hodin do 17:40 hodin dojde k těmto opatřením:

Cyklostezka Dvorský - Doubský most je otevřená

4. června 2018 v 21:41 |  Aktualně
Karlovy Vary dokončily dlouho očekávanou část páteřní cyklostezky podél Ohře na trase Dvorský - Doubský most. Nový úsek měří bezmála dva kilometry a na jeho realizaci město využije dotační prostředky z EU a státního rozpočtu.

Zhotovitelem cyklostezky byla společnost Silnice Topolany a.s. Plzeň, výstavba probíhala od loňského listopadu do 30. dubna letošního roku. Náklady na stavební práce činily bezmála 13 milionů korun a z 90 procent by měly být pokryty dotacemi. Výstavba cyklostezky je projektem města v rámci Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary (IPRÚKV°), kde dotace činí 85 % tzv. způsobilých výdajů. Dalších 5 % nákladů pokryje dotace ze státního rozpočtu.

Samotné výstavbě předcházel proces výkupu pozemků na trase cyklostezky, které patřily společnosti PHL - Praha s. r. o. Za pozemky o celkové ploše přes 4 tisíce m² město zaplatilo 4,85 milionu korun.

Cyklostezka kopíruje levý břeh Ohře, část vede podél dostihového závodiště ve čtvrti Dvory. Prochází pod oběma mosty, kde se napojuje na stávající Cyklostezku Ohře. Otevřením dvoukilometrového úseku se výrazně zvyšuje komfort a bezpečí cyklistů, kteří již nemusejí trasu mezi městskými čtvrtěmi Dvory a Doubí projíždět po frekventovaných komunikacích v ulicích Kpt. Jaroše a Závodní.

CYKLOSTEZKA DVORSKÝ - DOUBSKÝ MOST

Délka: cca 1,9 km, šířka 3 m
Zhotovitel: Silnice Topolany a.s. Plzeň
Termín realizace: 1. 11. 2017 - 30. 4. 2018
Náklady na stavbu: 12 971 335,33 Kč (vč. DPH)
Dotace: IPRÚ - 85 % z celkových způsobilých výdajů (maximální výše 11 042 635,03 Kč), 5 % ze státního rozpočtu
Výkup pozemkům trase cyklostezky: 4 220 m² za 4 853 000 Kč

Senior expres vyjel do ulic

4. června 2018 v 21:40 |  Aktualně

V pátek 1. června 2018 začala naplno fungovat nová služba určená občanům Karlových Varů nad 65 let věku, držitelům průkazu ZTP nebo ZTP/P a obyvatelům domů s pečovatelskou službou nebo domova pro seniory. Vůbec první jízda Senior expresu se uskutečnila krátce po deváté hodině ranní a pasažéři využili službu k přepravě k lékaři.
Senior expres provozuje město prostřednictvím Dopravního podniku Karlovy Vary. Zaregistrovaní uživatelé tak nyní mohou až čtyřikrát za měsíc využít cenově zvýhodněnou přepravu k lékaři, na úřady, za nákupy apod.
Služba je dostupná v pracovní dny od 8:00 do 15:30 hodin a je možné si ji objednat na bezplatné telefonní lince 800 100 951.

Výluka na MHD v Ostrově

4. června 2018 v 21:39 |  MHD Ostrov

Z důvodu opravy povrchu vozovky nebude od pondělí 4.6. do pátku 8.6. obsluhována zastávka Ostrov, Pošta.

Další články


Kam dál