Dopravní omezení a uzavírky ve městě a okolí

Včera v 19:22 |  Dopravní omezení
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:
Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.

Od 1.10.2014 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce - schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Od 1.4.2016 do 12.9.2016 bude částečně uzavřen úsek místní komunikace v k.ú. Doubí, ulice K Přehradě. Budou zde prováděny stavební práce v komunikaci pro vybudování vodovodu a kanalizace. Částečná uzavírka bude rozdělena na pracovní úseky o délce cca do deseti metrů; vždy pouze v pracovní dny (pondělí až pátek v časovém rozmezí 7:30 hod - 17:00 hod). Po ukončení pracovní směny (tj. 17:00 - 7:30 hodin) bude pracovní úsek zpřístupněn veřejnosti pomocí zásypů nebo přejezdového plechu z důvodu zajištění obslužnosti předmětné lokality.

Od 12.9.2016 do 15.9.2016 bude úplně uzavřen úsek místní komunikace v k.ú. Doubí, ulice K Přehradě. Budou zde prováděny stavební práce a to finální úprava celého úseku cca 600 m pro uložení vodovodu a kanalizace.

Od 25.4.2016 do 31.8.2016 bude částečně uzavřena ulice Komenského o délce cca 100 m v úseku ke křižovatce s ulicí Studentská. Částečná uzavírka je důvodu zajištění havarijního stavu opěrné zdi podél ulice Komenského.

Od 23.5.2016 do 26.8.2016 budou prováděny stavební práce v komunikaci z důvodu přeložky NTL plynovodu v ulici Chelčického za úplné uzavírky, které jsou rozděleny do etap:
 • etapa od 23.5.2016 - 14.6.2016 ul. Chelčického od č.p. 1576/18 k č.p. 159/37
 • etapa od 15.6.2016 - 9.7.2016 ul. Chelčického od č.p. 1529/8 k č.p. 1571/11
 • etapa od 10.7.2016 - 3.8.2016 ul. Chelčického od č.p. 1571/11 k č.p. 1559 ul. Vrázova
 • etapa od 4.8.2016 - 26.8.2016 ul. Chelčického od č.p. 1571/11 do křižovatky ul. Moskevská
Uzavírky budou postupné dle uvedených etap. Průjezd spodní částí ulice Chelčického bude zajištěn přechodnou úpravou provozu. Celková délka uzavírky je cca 280 m.

Od 26.5.2016 do 25.8.2016 bude částečně uzavřen chodník ulice Konečná, k. ú. Rybáře. Bude zde umístěno lešení z důvodu provádění zateplovacích prací na objektu č.p. 905. Průchod chodců je částečně omezen, pohyb chodců možný po vedlejším chodníku.

Od 11.7.2016 do 16.9.2016 bude úplně uzavřena část místní komunikace v k.ú. Drahovice, ulice Vrchlického, Anglická. Budou zde prováděny stavební práce z důvodu rekonstrukce části rozvodu UT a TUV, uzavírka je rozdělena do dvou etap: 1. etapa od 11.7.2016 do 12.8.2016 v úseku od výměníkové stanice č.p. 622 po křižovatku v ulici Vrchlického; 2. etapa od 12.8.2016 do 16.9.2016 v úseku od křižovatky v ulici k výměníkové stanici č.p. 453 v ul. Anglická.

Od 11.7.2016 do 30.9.2016 bude částečně uzavřen chodník ulice Bezručova a to úsek pod Obchodní akademií (od schodiště, kde je umístěn pramen ke schodišti před ulicí Ondříčkova; jedná se o úsek chodníku v zeleni), který bude rozdělen na pracovní místa cca 15,0 m vždy dvakrát dle potřeby po celém obvodu. Bude zde prováděna rekonstrukce oplocení areálu Obchodní akademie.

Od 3.8.2016 do 31.12.2016 (do doby konečné kompletní rekonstrukce) bude úplně uzavřena část stezky pro pěší - schodiště o délce cca 40 m. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu.

Od 8.8.2016 do 25.8.2016 a od 29.8.2016 do 25.10.2016 bude částečně uzavřena místní komunikace, vozovka a chodník v k.ú. Karlovy Vary, ulice nábř. Osvobození o délce cca 20 m z důvodu provádění stavebních prací pro uložení přípojky geotermální vody pro Alžběziny lázně. Na vozovce bude po celou dobu provádění prací zachován bez omezení jeden jízdní pruh; na chodníku bude zajištěn průchod pomocí lávky se zábradlím.

Od 15.8.2016 do 29.10.2016 bude úplně uzavřena část místní komunikace v k. ú. Karlovy Vary, spojovací větev okružní křižovatky z ul. nábř. Osvobození do ul. Horova o délce cca 30 m vozovka + 60 m chodník. Objížďka není stanovena, průjezd je možný přes jízdní pás okružní křižovatky; chodci budou dopravním značením převedeni na protější chodník. Důvodem uzavírky je zařízení staveniště při provádění stavebních prací - výstavba spínací stanice.

Od 15.8.2016 do 28.8.2016 bude úplně uzavřena část místní komunikace v k. ú. Tašovice, ulice Česká (úsek od stykové křižovatky ulice Česká s pozemní komunikací I/20) o délce cca 100. Budou zde prováděny stavební práce v místní komunikaci pro uložení přípojky splaškové kanalizace. Průjezd možný po přilehlých místních komunikacích.

Od 15.8.2016 do 22.8.2016 bude úplně uzavřena část místní komunikace v k. ú. Stará Role, ulice Akátová o délce cca 20 m. Budou zde prováděny stavební práce pro umístění vodovodní přípojky pro rodinný dům.

Od 8.8.2016 do 30.4.2017 budou z důvodu výstavby okružní křižovatky úplně uzavřeny části místních komunikací Blahoslavova, Kollárova a Stará Kysibelská. Objízdná trasa je vedena po trase Prašná, Mattoniho nábřeží, I/6, Drahovická spojka (Linka MHD č. 6 po stejné trase, tj. ve směru od centra ze zastávky Drahomíra na zastávku Prašná a po objízdné trase na zastávku Stará Kysibelská a Úvalská, kde bude konečná zastávka a zpět po stejné trase). Podle postupu výstavby vždy zajistí stavba pohyb chodců po zpevněných trasách (panely) v minimální šířce 1,5 m. Po dobu výstavby bude na místní komunikaci Blahoslavova obousměrný provoz.

Od 28.9.2016 od 7:00 hodin do 29.9.2016 22:00 hodin bude úplně uzavřena část místní komunikace v k. ú. Tuhnice, ulice Západní - železniční přejezd P 394, km 52,314 na trati M. Lázně - K. Vary. Délka úplné uzavírky je cca 100 m. Objízdná trasa bude vedena po ulici Západní, nám. Republiky, Pobřežní, Hybešova, I/6, Plynárenská, Západní o délce cca 3,50 km. Stanovená trasa objížďky je vyznačena DZ.

Z důvodu pořádání akce BIG MAT KV DOWNTOWN 2016 dojde ve dnech 2.9. a 3.9. 2016 k následujícím úplným uzavírkám komunikací: T. G. Masaryka dne 3.9.2016 od 08.00 h do 19.00 h; Dr. Davida Bechera - část od místní komunikace Moskevská po místní komunikaci T. G. Masaryka od 3.9.2016 od 08.00 h do 19.00 h; Svahová dne 2.9.2016 od 20.00 h do 3.9.2016 do cca 20.00 h; Krále Jiřího dne 3.9.2016 v časech 12.15 h - 13.45 h; 14.30 h - 16.00 h 16.45 h - 17.45 h a 18.15 h - 18.45 h.

Z důvodu pořádání sportovní akce CITY TRIATHLON KARLOVY VARY 2016 ETU European Premium Cup dojde ve dnech 26.8., 27.8. a 28.8.2016 k následujícím úplným-postupným uzavírkám následovně:
dne 26.8.2016 od 18:00 - 20:30 hodin ul. Nábřeží Osvobození, Zahradní ulice, Mlýnské nábřeží (kolem Mlýnslé kolonády), ul. Lázeňská, Tržiště, Jánský most, Vřídelní , ul. I.P.Pavlova, ul. Karla IV.

dne 27.8.2016 od 13:00 - 16:00 hodin ul. Mlýnská a Třeboňská

dne 27.8.2016 od 17:30 - 20:30 hodin ul. Mlýnská, III/22134 (Hraniční), III/2201 (Rosnická), Merklínská, Sedlecká,
Jáchymovská, Nákladní, Ostrovský most, nábřeží Osvobození, I.P.Pavlova, Karla IV., Vřídelní, Jánský most, Tržiště, Zámecký vrch, Patra Velikého, Křižíkova, Krále Jiřího, Dr. Davida Bechera, T.G.Masaryka, nábřeží Osvobození, Zahradní, Sadová, Mlýnské nábřeží, Lázeňská

dne 28.8.2016 od 9:50 - 10:50 hodin a od 14:50 - 15:50 hodin ul. Mlýnská, III/22134 (Hraniční), III/2201 (Rosnická), Merklínská, Sedlecká, Jáchymovská, Nákladní, Ostrovský most, nábřeží Osvobození
dne 28.8.2016 od 9:50 - 12:30 hodin a od 14:50 - 17:30 hodin , I.P.Pavlova, Karla IV., Vřídelní, Jánský most, Tržiště, Zámecký vrch, Patra Velikého, Křižíkova, Krále Jiřího, Dr. Davida Bechera, T.G.Masaryka, nábřeží Osvobození, Zahradní, Sadová, Mlýnské nábřeží, Lázeňská.

Informace ohledně změn v MHD v době konání akce jsou k dispozici zde.
 

Pendlbusy ostrovského Dopravního podniku přepraví lidi na Krušnohorské slavnosti do Hroznětína

Včera v 19:14 |  MHD Ostrov
Ostrovský Dopravní podnik vypraví v sobotu 27. srpna 2016 několik svých autobusů z Ostrova do Hroznětína a zpět. Takzvané pendlbusy zajistí přepravu Ostrovanů na bohatý hudební a doprovodný program Hroznětínských Krušnohorských slavností a zpátky do Ostrova. Nízkopodlažní autobus vyrazí hned sedmkrát z ostrovského Mírového náměstí (ve 12:00, 13:00, 14:00, 15:05, 16:30, 18:00 a 20:00 hodin), kam se také po zastávce na hroznětínském náměstí vrátí. Jízdné bude pro všechny zdarma.

Jízdní řády linek MHD OSTROV

Pondělí v 14:34 |  MHD Ostrov
Od pondělí 29.8.2016 dochází k zásadní změně v systému MHD Ostrov. Nové jízdní řády obsahují pět barevně rozlišených linek s hlavním přestupním uzlem v zastávce Ostrov, Náměstí - viz schéma vedení linek.
 


Omezení provozu linek MHD a IDKV ve dnech 26. - 28. srpna 2016

17. srpna 2016 v 17:28 |  MHD Karlovy Vary
PÁTEK 26.8.2016
 • Linky č. 1 a 4: V době od 18.00 do 23.00 hodin nepojedou v úseku Tržnice - Lázně III - Tržnice.
 • Autovláček: Poslední spoj v 18.00 hodin z Březové skončí v zastávce Divadelní náměstí.
SOBOTA 27.8.2016
Od 17.50 do 18.45 hodin budou zcela bez obsluhy zastávky Horní nádraží a Vítězná. Dále dojde k těmto omezením:
 • Linka č. 1: V době od 16.30 do 20.45 hodin nepojede v úseku Tržnice - Lázně III - Tržnice.
 • Linka č. 2: Spoje v 18.12 a 18.32 hodin od Tržnice na Divadelní náměstí pojedou přímo (bez zastávek) objízdnou trasou a zastávky Nemocnice až Lázně I obslouží následně při zpáteční cestě z Divadelního náměstí k Tržnici.
 • Linka č. 4: V době od 16.30 do 20.45 hodin linka nepojede.
 • Linka č. 5: Spoj v 17.58 hodin ze Sedlece k Tržnici pojede uspíšen o 8 minut.
 • Linka č. 6: Spoj v 18.11 hodin od Tržnice směr Stará Kysibelská nepojede přes zastávky Drahomíra a Prašná.
 • Linka č. 12: Všechny spoje v době od 13.30 do 15.50 hodin a spoj v 18.10 hodin od Tržnice nepojedou přes zastávky Keramická škola, Čankovská, Koupaliště Rolava a Mlýnská.
 • Linka č. 15: Spoj v 18.14 hodin od Tržnice na Lidickou pojede přímo (bez zastávek) a zastávky Nemocnice až Gagarinova obslouží následně při zpáteční cestě z Lidické k Tržnici.
 • Linka č. 17: Spoj v 18.00 hodin z Dalovic nepojede přes zastávky Prašná a Drahomíra, spoj v 18.22 hodin od Tržnice do Dalovic nepojede přes zastávky Drahomíra, Prašná a Mattoniho nábřeží.
 • Linka č. 19: Spoj v 18.11 hodin od Tržnice nepojede přes zastávky Elite, Sedlecká a Růžový Vrch sídliště, spoj v 18.23 hodin z Otovic nepojede přes zastávky Růžový Vrch a Elite.
 • Autovláček: Od 16.30 hodin až do konce bude jezdit pouze v úseku Lázně I - Březová a zpět.
 • Linka č. 421102: Spoj v 17.10 hodin z Božího Daru do Karlových Varů nepojede přes zastávky Elektrosvit a Růžový Vrch. Spoj v 18.20 hodin z Karlových Varů na Boží Dar bude cca 15 minut opožděn.

Výluka v Karlových Varech

12. srpna 2016 v 18:29 |  Games
V Karlových Varech začala 8.8.2016 výluka v městské hromadné dopravě na linkách číslo 6,24 a 51 a jinak tomu není ani v mapě Karlových Varů pro simulátor OMSI 2.

Dopravní omezení a uzavírky v Karlových Varech a okolí

1. srpna 2016 v 18:29 |  Dopravní omezení
Souhrn aktuálních uzavírek a dopravních omezení ve městě a okolí k 29. 7. 2016

MÍSTNÍ KOMUNIKACE:

Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.

Od 1.10.2014 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce - schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Od 1.4.2016 do 12.9.2016 bude částečně uzavřen úsek místní komunikace v k.ú. Doubí, ulice K Přehradě. Budou zde prováděny stavební práce v komunikaci pro vybudování vodovodu a kanalizace. Částečná uzavírka bude rozdělena na pracovní úseky o délce cca do deseti metrů; vždy pouze v pracovní dny (pondělí až pátek v časovém rozmezí 7:30 hod - 17:00 hod). Po ukončení pracovní směny (tj. 17:00 - 7:30 hodin) bude pracovní úsek zpřístupněn veřejnosti pomocí zásypů nebo přejezdového plechu z důvodu zajištění obslužnosti předmětné lokality.

Od 12.9.2016 do 15.9.2016 bude úplně uzavřen úsek místní komunikace v k.ú. Doubí, ulice K Přehradě. Budou zde prováděny stavební práce a to finální úprava celého úseku cca 600 m pro uložení vodovodu a kanalizace.

Od 25.4.2016 do 31.8.2016 bude částečně uzavřena ulice Komenského o délce cca 100 m v úseku ke křižovatce s ulicí Studentská. Částečná uzavírka je důvodu zajištění havarijního stavu opěrné zdi podél ulice Komenského.

Od 23.5.2016 do 26.8.2016 budou prováděny stavební práce v komunikaci z důvodu přeložky NTL plynovodu v ulici Chelčického za úplné uzavírky, které jsou rozděleny do etap:
 • etapa od 23.5.2016 - 14.6.2016 ul. Chelčického od č.p. 1576/18 k č.p. 159/37
 • etapa od 15.6.2016 - 9.7.2016 ul. Chelčického od č.p. 1529/8 k č.p. 1571/11
 • etapa od 10.7.2016 - 3.8.2016 ul. Chelčického od č.p. 1571/11 k č.p. 1559 ul. Vrázova
 • etapa od 4.8.2016 - 26.8.2016 ul. Chelčického od č.p. 1571/11 do křižovatky ul. Moskevská

Výluka omezí dopravu z Bečova do Karlových Varů

1. srpna 2016 v 18:21 | Zdeněk Hnízdil |  Dopravní omezení
Karlovarsko - Dopravce GW Train Regio avizuje připravovanou výluku na železniční trati z Bečova nad Teplou do Karlových Varů. Důvodem bude oprava železniční infrastruktury.
Denní výluka potrvá od úterý 9. do pondělí 15. srpna, a to vždy od 8:15 do 16:20. "Vlaky budou nahrazeny autobusy náhradní dopravy a bude platit stejný jízdní řád jen s tímto omezením," doplnila Miroslava Táborová ze sekretariátu střediska GW Train RegioKarlovarsko.

Výjimkou je spoj 7102, který bude v pracovní dny na odjezdu z Bečova o 20 minut opožděn. To samé platí o víkendových spojích 7102; 7106 a 7108.

Výlukové jízdní řády

1. srpna 2016 v 18:10 |  MHD Karlovy Vary
Dnes Dopravní Podnik Karlovy Vary zveřejnil výlukové jízdní řády linek městské hromadné dopravy číslo 6,24 a 51. Výluka začne platit již příštím pondělkem 8.8.2016. Výluka jak jsme již informovaly je z důvodu výstavby nové okružní křižovatky v Drahovicích.

Další články


Kam dál